• S1 7a sessió

  splashing-918867_640

  Bona tarda

   

  Després de la sessió intensiva que ens ha donat avui el Jaume intentaré fer un acta més o menys comprensible abans de que se m’oblidi.

   

  Ha començat la classe dient que ens havíem de pensar una o dues paraules per si de cas els companys deien la nostra.

   

  Ha començat demanant aquestes paraules. Han sortit les següents.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre Amè
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Les hem hagut de separar per síl·labes.

   

  Ca-bell Con-ne-xi-ó Tre-ba-llar Ca-dell Ca-mi-ó
  Vi Trans-port Ai-gua Gat Re-llot-ge
  Sa-mar-re-ta Por-ta Sa-ba-ta Lli-bre A-mè
  Fe-bre Riu-re Som-ni Vi-at-jar Bos-sa
  In-ver-sem-blant Es-co-la Re-cer-ca

   

  I després dir quina era la tònica.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre A
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Després d’aquest exercici per repassar l’acta anterior, hem donat premis a las tres noies que van fer les actes anteriors, posant música i donant gomets.

   

  L’ objectiu d’avui ha sigut repassar actes anteriors i concretar projectes… aquest últim punt no ha sigut possible per temps.

   

  Ens posa en grups de sis persones mes o menys i ens dona uns fulls on hi ha errades d’actes anteriors que han fet las nostres companyes, on hi ha dues formes d’escriure la frase o l’errada.

   

  Tenim que arribar a un punt comú en el grup (les sis persones assignades)  i prendre la decisió que nosaltres creiem convenient per a posar en comú amb la resta de grups.

   

  Després, entre totes las respostes dels grups determinarem quina és la correcta.

  Grup 1

  Té 26 lletras / Té 26 lletres

   

  Lletres és femení i acaba en A per això es canvia per ES.

  Grup 2

  Canviarem el paper

  buscàvem a la persona

   

  El paper o la persona. Un complement directe mai porta preposició

   

  PD.: a mi particularment no m’ha quedat gens clar, hauré de repassar què és un complement directe, etc.

  Grup 3

  Un altre vegada / Una altra vegada

   

  Quin es el seu gènere?

   

  Vegada es femení per això la paraula d’abans s’ ha que canviar per una A

  Grup 4

  Al ítem / a l’ítem

   

  En aquest cas és un apòstrof i recordem que només en el cas de l’article (el,la) preposició (de) i pronoms s’apostrofa.

   

  Si la paraula és tònica i femenina s’apostrofa. Ex: l’Imma o l’ungla.

   

  En cas de La si es ‘i’ o ‘u’ àtona es posa La mai l’.

  Grup 5

  Fèiem un dibuix / Dibuixàvem un dibuix

   

  Hem de fer servir la precisió lèxica, hem de canviar el verb més imprecís per un altre més exacte.

  Grup 6

  n’hi ha diferències / hi ha diferències / n’hi ha

  N’ és un substitutiu del substantiu per això o deixes la paraula diferències o poses n’ perquè són la mateixa cosa.

  Ex

  Hi ha diferències?

  No, no n’hi ha cap

   

  A mi també m’ha quedat clar avui que

   

  ficar= vol dir ficar alguna cosa dins de l’altra

  posar= vol dir posar a sobre d’alguna cosa

  bo (3)

  Print Friendly, PDF & Email
 1. Ana Bernal

  25 oct. 15
  14:38 #

  Quina n’era la tònica? Falta el prom!

  1. jsans

   02 nov. 15
   12:32 #

   Exacte!

 2. Ana Bernal

  25 oct. 15
  14:44 #

  Dient, deien … Conjugació verbal? Em sembla correcte

  1. Ana Bernal

   25 oct. 15
   14:47 #

   Ohhhh en deien la nostra! Torna a faltar el pronom

   1. jsans

    02 nov. 15
    12:32 #

    Sí!!

  2. jsans

   02 nov. 15
   12:35 #

   La imatge és una pista. Tens raó que les dues paraules són correctes, però empobreixen el text. Hem de recórrer a la precisió lèxica.

 3. Begoña

  25 oct. 15
  22:57 #

  Perdó, abans que se m’oblidi.

  1. jsans

   02 nov. 15
   12:32 #

   L’has clavada!

 4. CARMEN

  26 oct. 15
  22:52 #

  “acta és femení” per tant “hem de dir “una acta

  1. jsans

   02 nov. 15
   12:31 #

   Justa a la fusta!

 5. Begoña

  01 nov. 15
  20:08 #

  En ” Què hi veieu?
  Podría faltar el pronom feble en “…els companys EN deien la nostra”.

  1. jsans

   02 nov. 15
   12:31 #

   Exacte!

 6. Transi

  03 nov. 15
  20:36 #

  ” Hem d’arribar” o ” cal arribar ” pero no “tenim que arribar”
  Amb les altres diapositives estic d’acord amb els meus companys


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share