Entrades amb l'etiqueta ‘canvi i caiguda de preposició’

 • Suficiència 3 (7a i 8a sessió)

  Resum dels dies 23 i 25 d’octubre

  El dilluns vam fer la correcció dels exercicis de deures dels pronoms febles que va deixar la Lourdes per fer el cap de setmana. També vam fer un dictat i la seva correcció.

  Després vam fer grups i ens va tocar a cada grup un tema, vam llegir els components de cada grup i vam deixar per fer l’activitat per la classe següent.

  El dimecres, vam continuar amb aquesta activitat fent un resum i cada grup sortia a la pissarra a fer l’explicació del tema corresponen i ens van fer l’entrega del nostre passaport d’alumnat de suficiència 3, en el qual haurem de guanyar segells que ens pujaran la nota i que haurem de portar el dia de l’examen.

  Eren sis grups i aquest dia van sortir tan sols tres, ja que era molta informació en un dia. Així, doncs, als altres els tocarà a la pròxima classe.

  Els temes de què van parlar van ser les perífrasis verbals, canvi o caiguda de la preposició i els temps verbals en oracions compostes.

  La perífrasi verbal és el conjunt de dos verbs que expressen una sola idea. Alguns dels sentits en què s’utilitzen és en el d’obligació o necessitat i de probabilitat o dubte.

   

  En el sentit d’obligació o necessitat

  podem utilitzar de forma : (PERSONAL I IMPERSONAL)

  Personal

  HAVER DE + INFINITIU.

  Ex. Has de comprar entrades per al cinema.

  Impersonal

  HAVER -SE DE + INFINITIU.

  Ex. S’ha de provar abans de dir-ho.

  CALDRE + INFINITIU.

  Ex. Caldria tornar les claus al porter.

  CALDRE + QUE + ORACIÓ.

  Ex. Caldrà que lliureu les actes abans de les vuit del vespre.

  S’ha d’evitar la utilització de les formes incorrectes *tenir que, *tenir de, *haver-hi que o  *ser precís.

   

   

  Sentit de  probabilitat

  DEURE + INFINITIU. Ex. Ja deuen ser les 9 del vespre.

  Cal evitar conjugar el verb principal en futur, condicional o  subjuntiu.

  Ex.  Deu ser la Maria qui truca. (incorrecte, *Serà la Maria qui truca).

   

  Després va sortir l’altre grup i feien el canvi de preposició i caiguda de preposició.

   

   

  Canvi de preposició

  Verbs preposicionals amb (EN i AMB) canvien per (A i DE) + INFINITIU

  Ex.- Penso en el meu germà.                                  – Ves amb compte amb el teu germà.

  -Penso a anar a veure el meu germà.             – Ves amb compte de no caure.

   

  Caiguda de preposició

  Verbs preposicionals ( A,EN, AMB, DE) cauen + QUE

  En cas d’una preposició composta caurà la més propera a la conjunció QUE.

  Ex. Des del teu aniversari estàs insuportable.

  Des que has fet anys…

   

  I l’últim grup va parlar de temps verbals en oracions compostes.

  • Oració principal si                            Subordinada.

  Futur                                                                 Present Indicatiu

  Ex. Si demà em portes el pa, t’estaré molt agraïda.

  • Condicional simple Imperfecte subjuntiu.

  Ex. Si fessis més exercici, suaries més i t’aprimaries.

  • Condicional compost Plusquamperfet subjuntiu

  Ex. Si haguessis fet més exercici, hauries suat més i t’hauries pogut aprimar.

  Teoria i exercicis canvi i caiguda de preposició (Itineraris d’aprenentatge)

  Teoria i exercicis perífrasi obligació (Itineraris d’aprenentatge)

  Teoria i exercicis perífrasi probabilitat (Itineraris d’aprenentatge)

  Teoria temps verbals en oracions compostes (edu365)

  Correlació de temps en les oracions compostes condicionals (Itineraris d’aprenentatge)

   

  Nathalia Guzmán

   

   

  Share

  Article complet

 • Sessió 11a Suficiència 3

  D’EJP Photos, extreta d’http://www.flickr.com/photos/29498428@N00/2633923684

  Hem corregit un parell d’exercicis més de combinació de pronoms. Hem recordat la sessió anterior. Hem aprofitat per repassar el canvi i la caiguda de la preposició. Aquesta activitat ens ha servir per aclarir que el canvi de preposició només afecta als verbs que regeixen altres preposicions que no sigui a o de. Fixeu-vos en els exemples:

  • S’ha acostumat a anar cada dia al gimnàs.
  • Es recorda d’anar al gimnàs quan li fa mal el genoll.
  • Compta a/d‘ anar al gimnàs cada dia.

  Després hem recordat quin tema havien triat per escriure l’article d’opinió. Tot seguit,  hem plantejat per què l’ havien triat aquest tema. Hem comentat els diferents tipus d’introduccions. Hem tornat a fer una roda, preguntant amb què s’havia de quedar el lector del text.

  Finalment, hem corregit les perles extretes dels guions: Perles unitat 2 / Perles unitat 2 CORRECCIO

  DEURES

  L’exercici de triar combinacions de pronoms
  Cal dur el guió per a dijous

  Share

  Article complet

 • Sessió 10a Suficiència 3

  D’Horia Varlan, extreta d’http://www.flickr.com/photos/10361931@N06/4268897748

  Corregim els exercicis fets a casa. Ens hem adonat que:

  • la traducció simultània no ens ajuda en la combinació binària. Per exemple, en català diferenciem a qui s’adreça una carta i on tirem la sal (Li envio un carta / Hi tiro la sal); en canvi, en castellà recorre a le;
  • Prepara els certificats a ells. Prepara’ls-els mentre que en castellà  preparaselos. Ha de recórrer al reflexiu per substituir el CI ja que no permet pronoms repetits.
  • el CI no diferencia gènere. Per tant, no hem de confondre el les castellà amb el pronom de CD les.
  • Hem de preguntar al verb què hi falta per saber què hem de substitur amb pronoms.

  Hem recordat què vam treballar en la sessió anterior. Recordar els usos per  enllaçar oposició, objeccció o contrast ò ens ha servit per explicar l’ús de si no / sinó (i sinó que). Hem fet un exercici per practicar-ho.  Hem format parelles amb verbs de règim preposicional. Han escrit una frase i hem vist el fenomen del canvi i la caiguda de la preposició.

  Finalment,  hem corregit.

  dictat ela geminada

  DEURES

  Si voleu aprofundir més sobre

  Bon cap de setmana!

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share