Entrades amb l'etiqueta ‘Marcela’

 • D 29a sessió

  A la darrera sessió , en Jaume ens va col·locar per grups i ens va repartir un article sobre els  neologismes. A cada membre de cada grup li va donar una part d’aquest text. Després, cadascú s’havia de llegir el seu full i havia d’explicar als altres membres del grup de què anava.

  A continuació, en Jaume va explicar que són els neologismes i d’on provenen. Va explicar que uns neologismes els crea  la mateixa llengua autòctona i uns altres provenen de llengües estrangeres. Aquests neologismes, els quals provenen de llengües estrangeres, se’ls anomena manlleus.

  Després, cada grup havia de respondre a tres preguntes:

  – Què és un neologisme?

  – Quins problemes presenta?

  – Com es poden resoldre?

  Finalment , en Jaume va repartir uns exercicis de pronoms relatius per realitzar .

  Recursos per consultar els neologismes:

  Per mirar la vídeo acta, cliqueu aquí.

  Share

  Article complet

 • D 21a sessió

  Extreta d’http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/p/Prawny/05/l/13994844129b5al.jpg

  Dijous passat, vam començar, com és habitual, llegint l’acta de la classe anterior i a continuació vam corregir l’exercici 3 de l’Àrea 2.

  Després, cada grup va llegir la nota de premsa que havíem preparat la classe anterior. Hi havia quatre grups diferents: grup judicial, grup de periodistes, grup de polítics i grup de policies.

  Cada nota de premsa havia de contestar clarament aquestes preguntes:

  Un cop llegides les notes de premsa, ens vam distribuirt en nous grup, de tal forma que a cada grup hi hagués un representant de cadascun dels grups anteriors. La finalitat d’aquesta nova distribució va ser que cada membre del grup hauria de fer un parlament breu explicant la notícia que havia elaborat anteriorment. Posteriorment, en Jaume ens va entregar un full per avaluar els nostres companys.

  Tot seguit, en Jaume va posar a la pissarra unes frases amb algunes de les “pífies” més comeses als mitjans de comunicació.

  1.-En la que s’ha intervingut. En què/En la qual

  2. Degut a aquesta tipologia. A causa de

  3.- Agrair-los la vostra assistència. Vull agrair-vos l’assistència. L’infinitiu necessita una forma verbal que l’acompanyi. El possessiu no és necessari.

  4.- Lo que pensem. Allò que/El que

  5.-El nostre disgust a que. El Complement directe no porta preposició. Davant de “que” no posem preposició.

  6.- Estan finançats per entitats privades. Són finançats

  7.- El cas 4F. El cas 4 EFA

  8.- Financiar Finançar

  Finalment, en Jaume ens va repartir un altre full amb un exercici de gramàtica en què havíem d’omplir una graella i explicar la justificació del perquè la frase era correcta o incorrecta.

  L’objectiu d’aquest exercici va ser prendre consciència de la correcta utilització dels diferents enllaços.

  Exemples

  A nivell de l’expressió a nivell (de) tan sols és correcta per parlar de coses en què s’estableixen nivells o graus: a nivell del mar, nivell de vida, estudis de nivell superior, etc. És incorrecta quan s’utilitza amb altres significats i cal canviar-la per expressions com ara, en l’àmbit de, en el terreny de, en el camp de…

  A nivell econòmic… En l’àmbit econòmic…

  Quant a és correcta si la podem substituir per: pel que fa a, en relació a…

  En quant no és correcta

  Arran de és correcta.

  Arrel de no és correcta

  Degut a, és correcta si es tracta del participi del verb deure i si podem canviar la forma verbal a deguda, deguts, o degudes. No és correcta amb el sentit de “a causa de”.

  D 21a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 13a sessió

  Foto del Quim

  Dimarts passat,  vam començar la classe repassant l’acta de l’última sessió.

  En segon lloc, en Jaume va demanar-nos que forméssim grups per analitzar i corregir cinc resums que havíem escrit i penjat al blog. Aquests resums eren d’un esquema que va facilitar-nos en Jaume en la darrera sessió. Per a aquesta tasca en Jaume ens va passar una diapositiva que parlava de les regles que hem de fer servir per millorar les nostres frases. I d’aquesta diapositiva van sortir aquestes idees:
  1. Buscar un estil actiu
  2. Evitar les negacions
  3. Ajuntar els mots relacionats
  4. Esporgar el que sigui irrellevant
  5. Limitar els incisos
  6. Mantenir una ràtio baixa de noms i verbs
  7. Limitar els gerundis
  Amb aquestes pautes per seguir vam repassar els cinc resums en busca de millores i a tots els resums es van detectar petits aspectes per  millorar.

  Més tard, en Jaume va plantejar de  començar a preparar l’informe i ens va demanar que li diguéssim el per què, el per a què i a qui. Entre tots els grup vam debatre  i exposar les idees i en Jaume les va anotar a cada columna.
  Finalment, en Jaume va demanar-nos a cada grup que elaboréssim una part de l’esquema de l’informe que haurem de redactar i a uns els va tocar planificar la introducció; a uns altres,  l’exposició i a uns altres, la conclusió.

  D 13a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 10a sessió

  2014-11-20 20.34.02

  Foto de Joseba

  En primer lloc,  vam  començar el curs escoltant la lectura que feia el Jaume del text del qual vam fer un dictat dimarts passat. Després,  vam posar-nos en grups  amb els mateixos companys/es amb qui vam estar l’últim dia de classe per repassar els anuncis fets i finalment fer una subasta del nostre treball.  Havíem de valorar el nostre exercici . La forma de fer-ho va ser mitjançant una subasta. De tots els diferents col·lectius tractats va sortir escollit l’anunci que feia referència a la multiculturalitat. El total de la subasta va donar 17 punts (persones assistents a la classe aquell dijous). El Jaume, en finalitzar el recompte de punts, ens va informar que tots havíem aconseguit mantenir 15 punts del total que es poden perdre si no realitzem les tasques encomanades correctament.
  L’activitat següent va ser formar grups diferents als anteriors, de només tres persones, per treballar l’exercici que teníem per deures. Consistia a trobar tres punts positius i tres de  negatius del curs que estem realitzant.  Cada grup va anar apuntant els seus punts tant negatius com positius i  el Jaume els va anar apuntant a la pissarra disposant dues columnes.
  Els punts positius van ser els següents:
  -Classes dinàmiques i cooperatives
  -Les actes pujades al bloc
  -Classe entretinguda i amena
  -Grup cohesionat i adequat per treballar
  -Participació còmoda (sense interacció del professional)
  -Horari compatible
  -Obtenir el certificat
  Els punts negatius que van sortir van ser :
  -Teoria (gramàtica, puntuació i lèxic)
  -Revisió professional
  -Orientació de l’aula
  -Suport tecnològic
  -Angoixa pel temari
  -Manual o llibre amb exercicis de referència
  Fet aquest exercici entre tots/es, el Jaume va  reflexionar sobre els diferents punts que van sortir a les dues columnes de la pissarra.
  Comencem la unitat 2 on hem d’aprendre a escriure un informe.  Les preguntes que ens planteja el Jaume són : els informes, de què es fan i per a què es fan?
  Els alumnes, disposats en grups i de forma oral mitjançant un portaveu, van anar suggerint possibles respostes per a aquestes preguntes.
  1-Es pot fer un informe d’una taula rodona.
  2-D’un reportatge
  3-De la publicitat televisiva
  4-Sobre  nutrició i  salut
  5-Del curs que estem fent
  6-Sobre els maltractaments o els abusos infantils a la TV
  7- De la falta de recursos en l’ensenyament
  8-Un informe d’aula
  9- Un informe sobre la igualtat social
  Vam fer una votació per saber quin era el tema del qual volíem redactar  un informe. A partir dels anteriors i aixecant la mà per fer la votació ,va sortir escollit el d’escriure un informe de l’aula on realitzem el curs. Una altra pregunta plantejada pel Jaume va ser : Com s’ha d’escriure un informe?
  Entre tots vam col·laborar per fer un quadre sinòptic.
  2014-11-20 21.02.43
  Un bon informe ha de ser concís, adequat, objectiu, estructurat (seguir un ordre). Per tant ha de tenir una introducció on es faciliten dades que després es desenvolupen, una part expositiva i per últim s’ha d’arribar a una conclusió.
  Per acabar vam fer un treball de gramàtica. Per grups havíem de corregir un text i tornar-lo a escriure  correctament. Tots els textos eren diferents.
  Els deures per dimarts (25 de novembre)  són llegir l’enllaç que ens va passar el Jaume  (http://parles.upf.edu/llocs/cr/catacd/infoct1.htm) on es parla de Què és, per a què serveix, com es fa i quines són les  parts d’un informe.

  D 10a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share