Entrades amb l'etiqueta ‘Javi’

 • C2 16a sessió

  Creació del Javi

  Creació del Javi

  La sessió de dijous, la vam començar individualment.  Havíem de corregir  l’episodi que ens va tocar de la crònica de Ramon Muntaner, concretament rectificar les piulades de Twitter del resum que vam fer. De fet, eren els resums que encara faltaven per corregir de la classe passada.En Jaume ens va dir si els compràvem, si estaven bé, i si no, havíem d’intentar trobar les errades, sempre amb la seva ajuda. A més, els errors que vam localitzar i els dubtes que hi havien, els va explicar a la pissarra.

  Tot seguit vam continuar la sessió amb el concurs per triar na Mercadera que tots els alumnes vam penjar al Twitter.

  Primer de tot, havíem de posar-nos, un altre cop, els mateixos grups que vam redactar les bases del concurs en la sessió anterior. A continuació en Jaume ens va dir un número a cadascú i vam tornar a fer uns nous grups. Aquests nous grups, eren amb la finalitat de posar en comú noves idees, i poder compartir el redactat de les bases entre tots els membres.

  Cadascú exposava el seu text i entre tots realitzàvem unes noves bases conjuntes amb les  idees que cada alumne havia  dit en el seu anterior grup.
  Per finalitzar vam fer un joc divertit. Cadascú  en un tall de full que ens va donar en Jaume vam escriure un accident geogràfic, un animal i un personatge històric.

  Tots aquests talls de fulls els vam doblegar i els vam ficar dins d’una bossa de paper. Aleshores cada alumne va agafar un paper, i havia d’esbrinar quin company de classe l’havia escrit. I així, vam acabar la sessió del dijous 03/12/2015.

  Share

  Article complet

 • D 28a sessió

  La darrera sessió va començar amb un paper en blanc per a cadascú i unes instruccions molt precises: escriure-hi un accident geogràfic, un animal i un personatge històric. Els papers, els vàrem introduir en una bosseta i bon vent i barca nova. Seguidament, en Jaume va llegir l’acta de la classe anterior i després vam repassar breument alguns signes de puntuació. A continuació, els pronoms relatius van envair-nos. La correcció d’uns exercicis ens va esprémer gran part del nostre cervell, sort que els exemples i explicacions d’en Jaume ens van lliurar d’ensorrar els caps com estruços. També es varen mencionar algunes aclaracimenst sobre neologismes, tot i que en això ens endinsarem més en la propera sessió. No va ser fins a l’últim període de la classe que vàrem rescatar els papers misteriosos del principi, aquells on havíem escrit tres eleccions sobre els temes proposats. Ens vam col·locar en semicercle i en Jaume va repartir-los aleatòriament. Un per un havíem d’intuir qui era l’autor de l’escrit de què disposàvem i preparar-ne una breu descripció. Alguns encertaren i altres ni s’hi van acostar. Val a dir que els més populars van ser en Quim i la Maite. Mentrestant en Jaume prenia anotacions i, en acabar la “roda de reconeixement”, va esmentar i aclarir errors que havíem comès en paraules i expressions com a boleo i Aristóteles , entre d’altres. La traducció de les quals són a l’atzar i Aristòtil.

  Vídeo acta (cliqueu aquí)

  Share

  Article complet

 • D 27a sessió

  Dijous vam començar la classe , a part de llegir l’acte i escollir el secretaris, formant grups de tres per buscar en un paràgraf assignat d’un text  tots els tipus  de signes de puntuació. Vam comentar per quina raó hi eren i quina n’era la finalitat.

  Un cop posats en comú, en Jaume ens va donar uns exercicis  de pronoms relatius per fer a clase .
  Va ser una classe molt diferent, intensa, amb molt de suc .

  Vídeo acta (cliqueu aquí)

  Share

  Article complet

 • D 21a sessió

  Extreta d’http://cdn.morguefile.com/imageData/public/files/p/Prawny/05/l/13994844129b5al.jpg

  Dijous passat, vam començar, com és habitual, llegint l’acta de la classe anterior i a continuació vam corregir l’exercici 3 de l’Àrea 2.

  Després, cada grup va llegir la nota de premsa que havíem preparat la classe anterior. Hi havia quatre grups diferents: grup judicial, grup de periodistes, grup de polítics i grup de policies.

  Cada nota de premsa havia de contestar clarament aquestes preguntes:

  Un cop llegides les notes de premsa, ens vam distribuirt en nous grup, de tal forma que a cada grup hi hagués un representant de cadascun dels grups anteriors. La finalitat d’aquesta nova distribució va ser que cada membre del grup hauria de fer un parlament breu explicant la notícia que havia elaborat anteriorment. Posteriorment, en Jaume ens va entregar un full per avaluar els nostres companys.

  Tot seguit, en Jaume va posar a la pissarra unes frases amb algunes de les “pífies” més comeses als mitjans de comunicació.

  1.-En la que s’ha intervingut. En què/En la qual

  2. Degut a aquesta tipologia. A causa de

  3.- Agrair-los la vostra assistència. Vull agrair-vos l’assistència. L’infinitiu necessita una forma verbal que l’acompanyi. El possessiu no és necessari.

  4.- Lo que pensem. Allò que/El que

  5.-El nostre disgust a que. El Complement directe no porta preposició. Davant de “que” no posem preposició.

  6.- Estan finançats per entitats privades. Són finançats

  7.- El cas 4F. El cas 4 EFA

  8.- Financiar Finançar

  Finalment, en Jaume ens va repartir un altre full amb un exercici de gramàtica en què havíem d’omplir una graella i explicar la justificació del perquè la frase era correcta o incorrecta.

  L’objectiu d’aquest exercici va ser prendre consciència de la correcta utilització dels diferents enllaços.

  Exemples

  A nivell de l’expressió a nivell (de) tan sols és correcta per parlar de coses en què s’estableixen nivells o graus: a nivell del mar, nivell de vida, estudis de nivell superior, etc. És incorrecta quan s’utilitza amb altres significats i cal canviar-la per expressions com ara, en l’àmbit de, en el terreny de, en el camp de…

  A nivell econòmic… En l’àmbit econòmic…

  Quant a és correcta si la podem substituir per: pel que fa a, en relació a…

  En quant no és correcta

  Arran de és correcta.

  Arrel de no és correcta

  Degut a, és correcta si es tracta del participi del verb deure i si podem canviar la forma verbal a deguda, deguts, o degudes. No és correcta amb el sentit de “a causa de”.

  D 21a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 14a sessió

  IMG-20141204-WA0003

  Foto de la Marisol

  En ser l’hora d’una nova lliçó per aprendre, en Jaume va començar per repassar l’acta de la sessió anterior. Seguidament ens va sorprendre i va proposar fer una subhasta, que no vam voler desaprofitar. Consistia que, després d’haver establert grups entre nosaltres i informar-nos que disposàvem de dotze mil pífies (moneda oficial d’aquesta classe), havíem d’apostar per un o més d’un dels textos que apareixien en un full que ens va facilitar, sense sobrepassar el pressupost. Eren un total de dotze textos que sortien d’una part dels resums que vam realitzar la sessió anterior.

  L’exercici es tractava doncs, del següent:
  – Cada grup havia de mirar i , si calgués, corregir cada un dels textos.
  – Apostar pel text que crèiem que podíem defensar com a bo, bé perquè ja estava ben escrit o perquè la proposta de correcció per part del grup fos correcta. LA SUBHASTALA SUBHASTA correcció

  Després d’un temps prudencial va començar el joc! …a la una, a les dues, a les tres, adjudicat!
  Amb un seguit de rialles envoltades per un munt de “pífies”, vam corregir tots i cadascun dels textos, uns de més encertats i d’altres de menys. Uns grups estaven sota mínim i a punt de demanar més crèdit a la banca i uns altres invertien prou bé i quasi es convertien en prestamistes. Tot això ens va servir per unificar i ampliar coneixements.

  Els últims minuts de la 14a sessió en Jaume va repartir un parell de fulls a cadascú. Un pautava l’ideari de com s’ha de realitzar un informe i un altre feia referència a un informe sobre els usos de la Sala Polivalent. Base orientació unitat 2  / Model informe unitat 2
  La nostra tasca per dimarts consistirà a indagar i comprovar si es compleixen les pautes que ha de tenir.

  D 14a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 9a sessió

   

  Screenshot_1

  Va començar la classe amb la lectura per la part de l’Ernest de l’acta de la sessió anterior.

  A continuació, es van enumerar els punts que considerem importants per a la cortesia lingüística de manera que en una taula rodona s’evitin les tensions i friccions per part dels participants. Entre d’altres, es van recollir els punts positius següents :
  – predisposició
  – escolta activa
  – no imposar criteris
  – respectar torns de paraula
  – tolerància, respecte i consideració
  – brevetat i claredat
  – demanar arguments i justificació
  – contraarguments
  – cooperació (ni guanyar ni perdre)
  – mantenir una actitud conciliadora

  S’ha de evitar:
  – alçar la veu
  – tancar-se en banda
  – deixar d’escoltar
  – expressar indiferència
  – interrompre la conversa

  Després, per grups, havíem de preparar una acció publicitària per a la transmissió del missatge referent a les conclusions sobre els col•lectius assignats en la sessió precedent  i havíem d’escollir entre:
  – una falca publicitària d’ àudio
  – un cartell publicitari

  i  com a imatges, en cas de fer un cartell, com ajuda hem rebut les direccions:
  http://morguefile.com
  http://apps.pixvl.com/editor
  http://pixvl.com

  El nostre grup, que tenia com a tema cantants i escriptors vernacles, ha escollit elaborar un cartell publicitari. Podeu comprovar-ne el  resultatamb la imatge que encapçala l’entrada.

  A continuació, en grups de dos, hem fet un dictat de l’un a l’altre i recíprocament  i se’ns va encomanar de fer a casa la correcció a la vista del text que trobaríem a la web del curs.

  Dictat de paret

  Extret d’https://agorafracking.wordpress.com/room-for-debate/guillem-sanchis/

  Finalment, i com a exercici per a la propera classe, hem de pensar tres temes respecte al seguiment del curs, tres positius i tres negatius.

  9a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 7a sessió

  2014-11-11 20.28.02

  Foto d’Ernest

  En la sessió d’ahir vam corregir l’exercici del gènere i nombre dels adjectius i la formació del seu substantiu. Després vam fer una ullada al blog, els recursos que havia penjat el Jaume: el Diccionari de l’ Institut d’Estudis Catalans i el Centre de Redacció de la Universitat Pompeu Fabra.

  Més tard, el Jaume ens va proposar de fer una mica de gramàtica i ens va donar tres títols:
  Donar veus perquè ? Donar veus per a què ? Donar veus per què ? i vam haver de deduir quin era l’opció correcta.

  • Per què : Prep + PN interrogatiu / Prep+PN relatiu
  • Per a què: Prep +prep+PN
  • Perquè : conjunció (final-causal)

  Documentació que vam utilitzar:

  Per últim,  hem acabat amb la lectura d’un text en el qual s’havia de corregir els perquè, per què que estaven malament i l’explicació de quan hem d’accentuar el que.

  • Què : PN interrogatiu (= quina cosa )
   PN relatiu davant porta una preposició (= el qual,els quals…)
  • Que : conjunció
   PN relatiu 

   

  D 7a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share