Entrades amb l'etiqueta ‘sol·licitud’

 • I3 4a sessió

  Quant a la sol·licitud, podeu consultar aquest enllaç.

   

  Share

  Article complet

 • 7a sessió Intermedi 3

  Bona tarda,

  El passat dimecres, quan vam arribar a la classe de català, la Lourdes ens estava esperant a la porta de la biblioteca perquè una altra vegada canviaven de classe.

  Ens va donar uns paperets que portaven paraules i lletres amb diferent colors.

  Tot seguit havíem de buscar  la seva parella. Eren paraules amb les seves abreviatures i sigla.

  Sigla:  Abreviació del nom d’una persona, d’una entitat, d’un partit, etc., formada per les primeres lletres de cadascuna de les diverses paraules que formen aquest nom (s’escriuen en majúscules i sense punt).

  Exemples:

  Institut d’Estudis Catalans                     IEC

  Número d’identificació fiscal                 NIF

  Codi Postal                                                 CP

   

  Abreviatura: És la representació d’una paraula o d’una frase per una o alguna de les seves lletres (s’escriuen en minúscules i acaben amb un punt)

  Exemples:

  agost                           ag.

  baixos                         bxs.

  entresòl                        entl.

  telèfon                         tel.

  àtic                              àt.

  plaça                           pl.

  planta                          pl.

   

  A continuació ens van donar un full amb una llista de paraules començades amb vocal o h i per parelles havien de posar davant de cada paraula l’article corresponent escollint entre: l’, el o la

   

   

  L’ Hora L’ Home
  L’ Aigua L’ Estiu
  L’ Oliva L’ Orenga
  L’ Esperança L’ Horari
  L’ Amistat L’ Ocell
  L’ Adreça L’ Exili
  La Ena L’ Abril
  La essa L’ Hivern
  La Història L’ Agost
  La Humitat L’ Octubre
  L’ Odontologia L’ Excepció
  La Humanitat L’ Embrió
  La Hisenda L’ Electricista
  La Isabel L’ Arbre
  L’ Orella L’ Arquitecte
  L’ Eutanàsia L’ Univers
  La Unió L’ Ull
  L’ Aranya L’ Euro
  L’ Armari
  L’ Albarà
  L’ Espai

  Els articles s’apostrofen:

  • Els articles definits ella davant els mots que comencen amb vocal o hac + vocal
  • Davant les siglesque comencen amb so vocàlic (l’IEC)

   

  Observacions:

  • La preposició de s’apostrofa sempre que la paraula següent comenci per vocal o hac + vocal
  • El + mot masculí sempre s’apostrofa

   

  No s’apostrofen:

  • L’article femení ladavant de paraules femenines que comencen amb iuhihu àtones
  • Davant de paraules que comencen amb un diftong creixent (i/u o hi/hu + vocal)
  • Davant el nom de les lletres.
  • Davant les sigles femenines que comencen amb i o u (la UOC)

   

  Més tard, la Lourdes va repartir les sol·licituds un cop corregides i va donar unes explicacions de com s’havien d’omplir:

  • La sol·licitud ha de ser breu
  • El seu objectiu és demanar alguna cosa i aconseguir-la
  • S’havien de posar les dades personals
  • L’adreça s’ha d’indicar amb abreviatures (c. Guadiana, 17, 2n 1a)

   

  Exemple:

   

  EXPOSO:

   

  Que …………… (idea) ………..

   

  Que …………….(2a idea) ………..

   

  Que ……………. (3a idea) ……….

   

   

  SOL·LICITO:

   

  Que valorin aquesta proposta.

   

   

  Signatura

   

   

  Castelldefels, 19 d’octubre de 2016

   

  I per fi arribem al millor moment de la classe ja que ens vam ajuntar els grups per acabar el joc que estàvem fent.

   

   

  José Ruano

   

   

   

  Share

  Article complet

 • 4a sessió Intermedi 3

  Hola a tothom!

  El passat dimecres va ser un dia, com tots, entretingut! Vam començar amb la lectura del resum de l’última sessió, molt ben feta per la Mª Jose, encara que el Francisco va detectar un error i va tenir la gosadia de dir-ho

  Després vam començar una feina grupal per definir i identificar les paraules amb accent diacrítics, que us resumeixo a continuació:

  Paraula: Definició:
  Bé/be Amb accent, contrari de malament; sense accent, xai i nom de lletra.
  Déu/deu Amb accent, divinitat; sense accent, verb deure o número.
  És/ es Amb accent, del verb ser; sense accent, pronom
  Pèls/pels Amb accent es refereix a la vellositat; sense accent, per+el
  Sé/se Amb accent, verb saber; sense accent, pronom
  Què/que Amb accent, interrogatiu; sense accent, conjunció.
  Sí/si Amb accent, afirmació; sense accent, condició o nota musical
  Són/son Amb accent, verb ser; sense accent, pronom possessiu i ganes de dormir.
  Té/te Amb accent, verb tenir; sense accent, pronom, infusió o nom de la lletra
  Ús/us Amb accent, verb usar; sense accent, pronom (vosaltres).
  Mà/ma Amb accent, part del cos; sense accent, possessiu (la meva)
  Més/mes Amb accent, quantitat; sense accent, període de temps
  Món/mon Amb accent, univers; sense accent, adjectiu possessiu.
  Vós/vos Amb accent, tractament formal (2a persona plural); sense accent, pronom personal (darrere del verb).

  (*) Consell de la Lourdes: memoritzar només un dels dos (normalment els que tenen accents ja que sempre pertanyen a un verb).

  Després d’aquesta lliçó la Lourdes ens va ensenyar a fer una sol·licitud a un organisme oficial, que sempre s’ha de fer d’una mateixa forma, que segueix el següent esquema:

  1.- Dades del / la sol·licitant: Dades personales de qui signa la sol·licitud (nom i cognom, població, DNI, domicili, etc).

  Ex:

  Francesc Pla Massip, amb domicili a l’avinguda de Francesc Macià, 136, 3r 4a, 08915 Badalona i amb DNI 49441923H

  2.- Exposició de motius: Circumstàncies i causes que motiven la sol·licitud. L’exposició s’inicia amb la forma EXPOSO QUE i les circumstàncies que motiven la sol·licitud i en paràgrafs separats.

  Ex:

  EXPOSO:

  Que el 27 de desembre de 2005 va acabar el termini per presentar sol·licitud per demanar bestretes sense interès…

  Que no en vaig poder demanar cap, perquè estava de vacances.

  Que considero que aquest fet representa un greuge comparatiu respecte als altres companys…

  3.- Exposició de la sol·licitud: Comença amb Per això i en un altre paràgraf. S’introdueix amb la forma DEMANO seguida de dos punts.

  Ex:

  Per això,

  SOL·LICITO: L´obertura d´un altre termini per demanar les bestretes esmentades.

  4.- Datació:  Es compon de: població, seguida d’una coma, la data (di/mes/any), en xifres i sense cap punt. La població mai no ha d’anar precedida de la preposició a.

  Ex:

  Barcelona, 12 de gener de 2016

  5.- Signatura: De la persona qui formula la sol·licitud

  6.- Organisme al qual s’adreça: El centre o l unitat orgànica i la institució a la qual s’adreça la sol·licitud, escrita en majúscules al peu del document.

  Ex:

  DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA

  (**) Recordatoris:

  • En català el número de la casa no és com en castellà (nº), en català s´escriu núm.
  • Primer en català s’escriu 1r, mai 1er. Igual que 2a, mai 2da.
  • Els mesos s’escriuen en minúscules.
  • Mai s’escriu punt al final de la data.

  Una vegada explicada com es fa una sol·licitud, per grups vam fer una sol·licitud al segrestador dels nostres 20 punts perquè sens retornin sans i salvs.

  Jose Huertas

  Share

  Article complet

 • 6a sessió Intermedi 3

  Bona nit, Lourdes!

  Avui hem toca fer el resum. Espero no oblidar-me de res.

  Hem començat la classe fent un passaparaula. Primer la Lourdes ens ha donat un full amb les  lletres per on començaven les paraules i seguidament de tres en tres hem pensat quines podien ser. Junts hem corregit i hem encertat tots quasi el mateix nombre de paraules. Després hem parlat del dictat que vam fer en la classe anterior. La Lourdes ens ha donat pautes per ser un bon dictant i un bon dictador.

  Seguidament hem llegit una sol·licitud i hem vist com es fa i hem après les abreviatures i les sigles.

  Han sortit dubtes de gramàtica i durant la classe  s’han anant resolent.

  Per exemple:

   

  Apostrofació

   

  • S´apostrofen les paraules masculines que comencen per vocal o hac + vocal

   

  Ex. l’Antonio, l’home, l’universitari…

   

  • S´apostrofen les paraules femenines que comencen per vocal o hac + vocal

   

  Ex. L’Azucena, l´Esther…

   

  Compte! No s´apostrofen les paraules femenines que comencen per i, u o hi, hu àtones.

   

  Ex. la Irina, la universitat, la història…

   

   

  Ús / us (accent diacrític)

   

  ús ( verb usar)

   

  us (vosaltres)

   

   

  I / hi

   

  1. compro pa i xocolata (en aquesta frase la i suma perquè és conjunció)
  2. treballo a Castelldefels, però no hi visc ( aquesta hi és un pronom)

   

  Agudes acabades en o

   

  La majoria ó (accent tancat)

   

  Ex. camió, excepció, avió…

   

  Excepció: això, però, allò…

   

  Secretari/ secretària / secretaria

   

  Secretari-masculí

   

  Secretària-femení

   

  Secretaria-lloc

   

  Finalment, hem parlat de deures per al pròxim dimarts. Hem de fer una sol·licitud tenint en compte les abreviatures

  Moltes gràcies, Lourdes!

  Fins dimarts,

  Puri

   

  Share

  Article complet

 • 13a sessió Intermedi 3

  Bon dia, companys d’intermedi 3,

  Avui hem començat molt bé el dia. La nostra companya, la Noelia, ens ha portat un pastís casolà, fins i tot era més saborós que si fos de pastisseria.

  La part lectiva del curs ha començat amb l’entrega i posterior correcció de l’article d’opinió i la carta, totes dues fetes per nosaltres.
  En el desenvolupament de la correcció la nostra professora ha esmentat alguns errors comesos en general relacionats amb els signes de puntuació, exemple:

  Bon dia, companys,

  Bla, bla …

  A més d’això, la professora ha esmentat que, per exemple, la signatura no porta punt i que quan el comiat no porta verb en lloc de punt hem de posar-hi coma.
  També en forma de repàs ha explicat las excepcions de “la” a l’hora d’apostrofar,

  La + i,u o – hi, hu quan la vocal és àtona = la

  La universitat / la història

  Tot seguit hem parlat de la dièresi en els verbs acabats en vocal + ir. Per exemple: agrair, reduir, conduir…

  En els temps següents aquests verbs no porten dièresi:

  infinitiu – agrair
  futur – agrairé
  gerundi – agraint
  condicional – agrairia

  Després hem parlat d’altres errors comesos d’importància com:

  vindre (no) venir (sí)
  tindre (no) tenir (sí)

  Les parts del dia, les quals porten sempre la preposició “a” al davant : si el substantiu és femení portarà la preposició ” a “+ l’article “la” i si és masculí es formarà amb la contracció “al” provinent de preposició “a” + article “el”

  exemple: el matí ————————— al matí
  la nit —————————— a la nit

  Tot seguit hem fet un exercici semblant al que podria sortir a la prova final, que consistiria en omplir una sol•licitud d’acord amb una estructura determinada:

  Dades personals
  Exposició del fet a sol•licitar
  El que demano
  Signatura
  Datació
  A qui va adreçada

  En l’últim tram de classe hem fet la correcció de la gravació feta per grups Crec que com hi ha quatre grups i cadascú té la llista amb els seus errors no cal mencionar-los tots, llevat esmentar que quan la “o” en un mot és àtona sona com “u”

  Exemple:

  sortida, omplir, etc.

  Això és tot per avui. Salutacions i fins aviat,

  Federico Pons

  Share

  Article complet

 • 9a sessió Suficiència 1

  Bona tarda a tothom,

  Avui, el Manuel i jo ( la Sonia) som els encarregats d’ escriure el dietari del dimarts passat. Com cada dia, vam començar llegint el del dia anterior i, en finalitzar, la Lourdes ens va explicar com podíem mirar als enllaços les abreviacions.
  També ens va aclarir quan havíem de lliurar la carta formal, una de las tasques finals d’aquest curs.
  Per primera vegada vam fer l’apadrinament d’errors. Els encarregats van ser :

  •El Jose, que ens va explicar l’ús correcte de l’expressió “a nivell de“, que tan sols és correcta per parlar de coses en què s’estableixen nivells o graus. Per exemple: a nivell del mar, nivell de vida, estudis de nivell superior, etc.

  Els-anivellats

  •La Mª Jose ens va explicar quan hem d’utilitzar les següents preposicions: per i per a.

  Castellà                                                         Català

  Por                                                     Per ( motiu)

           Para                                                      Per a ( finalitat)

                                                                     Per + infinitiu

  •El Zen ens va explicar que quan es posa el pronom es o se davant d’un verb que comença amb el so de essa sorda (escrit amb s-, ce- o ci-) és igualment correcte escriure el pronom se o la variant es. Se sol preferir usar la forma se perquè és més fàcil de pronunciar. Així, es diu: se sap (millor que es sap) o se suspèn (millor que es suspèn).

  Vam continuar amb les activitats del llibre redactant una sol•licitud dirigida a la Universitat Lliure de Catalunya per demanar l’acceptació a un curs que ens interessa.

  Finalment, vam fer un dictat per parelles per treballar l’ortografia de la unitat, en el qual van sorgir dubtes de les terminacions verbals.

  Girar Marxar

  Imperfet subjuntiu                                               Imperfet indicatiu

  jo girés                                                                       jo marxava
  tu giressis                                                                 tu marxaves
  ell girés                                                                     ell marxava
  nos. giréssim                                                          nos. marxàvem
  vos. giréssiu                                                            vos. marxàveu
  ells. giressin                                                            ells marxaven

  També vam parlar de les paraules acabades en ç.

  Veloç, capaç, enllaç.

  L’opinió de la Sonia, M’ha semblat una classe molt entretinguda, hem fet diferents activitats i el temps m’ha passat volant. Per primera vegada hem fet un dictat que m’ha permès valorar els errors a l’hora d’escriure i practicar una mica l’expressió oral. Espero seguir millorant a les classes següents.

  L’opinió de Manuel : De la mateixa manera que a la Sonia, m’ha passat el temps volant, però no tan sols d’aquesta classe, sinó de tot el curs. Encara que confesso que a vegades en trobo una mica perdut, estic aprenent força. Sobretot pel que fa a expressar-me més correctament i perdre la por de parlar en català. M’estan ajudant molt els petits “trucs” que ens ensenya la Lourdes.

  Share

  Article complet

 • 8a sessió Suficiència 1

  Sessió 8a Suficiència 1

  Bona tarda, apreciats companys. Som la Beatriz i el Joseba, redactant el dietari de la 8 ª sessió del passat dijous 7 de febrer, classe que va ser impartida per en Jaume, tan bé com ho fa sempre la Lourdes.

  Abans de tot, en nom de tots els integrants de la nostra classe, volem transmetre al nostre estimat company Zen la nostra tristesa per l’irreparable esdeveniment de la pèrdua d’un ésser tan estimat com és la pròpia mare. A més, s’ha produït a una prematura edat, distant de Castelldefels i de manera sobtada. Li transmetem la nostra solidaritat davant aquesta situació, i li oferim la nostra amistat i companyia per intentar pal•liar en la part que sigui possible aquests tristos moments.

  El Josep i el Zen comencen la lectura del dietari de la 7 ª sessió. Comencen proposant una simpàtica endevinalla que han penjat a la web del nostre curs. Així mateix, admirem el quadre preparat per l’Alícia, referent a preposicions prepositives, molt complet, on la construcció bàsica és d’una preposició seguida d’un substantiu, adjectiu o adverbi. Es recalca l’ús incorrecte de arrel de per arran de.

  Hem format els grups per discutir la carta que havíem fet el dimarts, on Xalem ens donava la resposta a la informació que a nosaltres ens mancava per decidir quina activitat escolliríem en el seu centre. A partir d’aquella carta haurem de fer-ne una altra contestant a Xalem quina és la activitat finalment escollida. Ha de ser escrita individualment, però ja ens diran més endavant la data per redactar-la i lliurar-la.

  Aquesta darrera carta tindrà una valoració de 3 punts, i ens proposa que triem com assignar-los. Cada grup proposa el seu sistema i, després d’exposar cada grup la seva opinió, passen a votació aquests dos:

  Criteris avaluadors – Tasca final

  A
  1 punt a tractament adequat.
  1 punt a disposició i estructura.
  1 punt a ortografia (màxim 10 errades)

  B

  Puntuació = -0,1/error (màxim 10)
  Estructura = -0,2/error (màxim 5)
  Correcció = -0,1/error (màxim 10)

  Es va triar l’opció B per nou vots a cinc. I amb això vam donar per tancada la unitat 3.

  La unitat 4 va començar amb l’elecció de cadascun de dos cursos de formació i, després de discutir-la amb el nostre company i de consultar la dedicació que requereixen, la vam reduir a només un curs. A continuació vam explicar a la classe les raons de l’elecció de la nostra parella.

  En la pàg. 98 hem emplenat els buits, per així poder utilitzar les següents estructures. Aquest n’és el resultat:

  Per descriure’s a un mateix:

  m’agrada
  em considero
  m’atreu
  m’encanta
  sóc
  tinc afició

  Per expressar dubte:

  potser
  potser resulta

  Per expressar certesa:

  estic segura
  tinc el convenciment

  Per expressar suposició:

  em sembla
  jo diria
  si no m’equivoco

  Aleshores en Jaume ens va explicar que ara hauríem de fer una sol•licitud per adreçar-la a l’Administració i va insistir en la màxima claredat i concisió; les pautes a seguir són:

   Una sol•licitud no té ni salutació ni comiat.
   Es posen entre comes les dades personals, en primera persona del singular o bé la primera personal del plural si fos una sol•licitud col•lectiva; sense punts perquè no hi ha verbs.
   Exposem els fets, mitjançant la fórmula:
   EXPOSO: (sense “jo”)
   Que…
   Demanem el que volem, sempre tenint en compte que és un document formal; per això el més recomanable és l’ús de vós, seguint també la fórmula:
   Opcional “Per això…”
   DEMANO:
   Que…
   Signatura
   Datació lloc, data, any (amb “de”, mai “del”).
   Organisme al qual s’adreça la sol•licitud (mai a una persona), sempre amb majúscules.

  Després se’ns recorda que una abreviació és una reducció d’una paraula usual mitjançant l’ús d’una sigla o d’una abreviatura. Són útils en documents on no tenim gaire espai i volem que la informació sigui visual. Les sigles es fan normalment amb la primera lletra de cada paraula i, a diferència del castellà i amb molt poques excepcions, no porten punts ni es dupliquen si són plurals.

  Sigles usuals:

  CP (codi postal)
  NIF (número d’identificació fiscal)
  UB (Universitat de Barcelona)
  IES (Institut d’Educació Secundària)
  EUA (Estats Units d’Amèrica)

  Abreviatures usuals:

  s/n o s.n. (sense número)
  a/e o a.e. (adreça electrònica)
  av. (avinguda)
  núm. (número)
  tel. (telèfon)
  1a (primera)
  Setmana sencera: dl., dm., dc., dj., dv., ds. i dm.; amb punts perquè són abreviacions.

  I en acabar la classe en Jaume ens va explicar una història molt bonica sobre els orígens dels dies de la setmana que podeu trobar aquí http://ca.wikipedia.org/wiki/Nom_dels_dies_de_la_setmana
  on ens diuen que els noms dels dies de la setmana tenen com a origen el nom dels astres. Així, dilluns ve de dies lunis (dia de la lluna), dimarts de dies martis (dia de mart), etc.

  Opinió de la Beatriz:
  Trobo que les classes són molt interactives i això em va molt bé per esforçar-me a parlar en català. Cada dia que passa m’atreveixo més amb aquesta llengua i fins i tot a escriure-la!!

  Opinió del Joseba
  Fa dos diumenges, com a monitor de vela, vaig impartir una sessió de vuit hores a un grup d’alumnes, i la vaig fer tota en català. Encara que a alguna paraula/frase em van contestar amb un somriure irònic ensenyant totes les dents i queixals, crec que van acabar aprenent-ne bastant; almenys, semblaven contents. Començo a sentir-me segur.

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share