Entrades amb l'etiqueta ‘accents diacrítics’

 • C2 7a sessió

  Obra de Cristina Armengol

   

   25 d’octubre de 2018

   

  Hola, companys i companyes!

  Us escric per informar-vos de tot el que vam fer l’última sessió. Com és habitual, la classe va començar explicant amb què ens havíem quedat de la sessió anterior.

  Ja entrats en matèria, en Jaume ens va reptar a caçar perles, però aquest cop no va ser amb una de les nostres cartes, sinó amb unes frases que ell havia preparat. Semblava fàcil encara que no ho era i pobre del que es despistés. Ja va deixar clar que hi havia coses amb les quals no es podia dubtar, com pot ser la terminació -esa de les paraules que expressen qualitats, com per exemple incertesa.

  Com que de la sessió anterior havien quedat dubtes sobre els accents diacrítics, en Jaume ens va penjar a Twitter una fotografia amb un punt de llibre, en què sortien totes les quinze paraules amb aquest tipus d’accent. Com que el punt de llibre era de l’Hospitalet de Llobregat, alguns de nosaltres ens vam il·lusionar amb la possibilitat d’una petita excursió, però tot es va esvair ràpidament. En Jaume ens va dir que només penjava la fotografia perquè tinguéssim coneixement de les paraules amb accent diacrític. Que fos un punt de llibre era anecdòtic.

  Després, en Jaume ens va explicar quins són els quatre tipus d’arguments que hi ha: d’analogia, de causa, d’autoritat i d’exemple. Amb una petita explicació ràpidament es va fer entendre. I no com va passar amb el joc que havia preparat, el joc d’accions. Es tractava de posar-nos tots en cercle i havíem de pensar una acció que representàvem amb el cos, mentre dèiem la que havia representat el company de la dreta. Semblava fàcil però en la pràctica es va complicar.

  Una vegada superat el joc, va començar l’important. En Jaume ens va col·locar per esquadres i, amb l’avís que els infiltrats començaven la seva tasca, ens va fer argumentar si eren millor les novel·les o les pel·lícules. Vam fer pluja d’idees en grups de dos. Després, vam posar en comú les idees amb altres dues persones d’altres grups. Vam poder comprovar com ràpidament els arguments eren molts i variats.

  Per acabar la sessió, vam fer un escrit entre tres persones on argumentàvem una de les dues posicions, si eren millor les novel·les o les pel·lícules.

  Atentament,

  Raül

  Share

  Article complet

 • C2 13a sessió

  Escala amb els diacrítics

  Quinze són quinze, autoria d’Arnau Gil

  El dia anterior vam iniciar la classe seguint el costum de revisar l’acta que havia escrit un company. Aquest cop, ens vam dividir entre la gent que venia a classe en moto i els que teníem el mateix número que ens havia atorgat el Jaume.

  Aquella classe, el professor ens va comentar la modificació que havia sofert la normativa sobre els accents diacrítics i els vam estar escrivint en un full amb setze caselles ja que s’havien reduït a quinze. Per finalitzar, el Jaume ens va lliurar els quilòmetres que tenia cada grup perquè aviat haurem de sortir de Papeete per tal d’iniciar el nostre viatge i fer una primera escala de la travessia. Aquesta escala ha de ser secreta perquè els companys la puguin endevinar mitjançant una pista.

  postal del Christian

  Share

  Article complet

 • C2 29a sessió

  Com ja és habitual, busquem i corregim les perles.

  Un cop fet, passem a corregir l’exercici que va posar el Jaume de deures. L’activitat 11 dels pronoms relatius. I per deures a casa, han quedat els exercicis 12 i 13.

  En Jaume ens ha repartit unes imatges que anaven relacionades amb els accents diacrítics. Aquests són 15 i són els següents:

  • BÉ/BE
  • DÉU/DEU
  • ÉS/ES
  • MÀ/MA
  • MÉS/MES
  • MÓN/MON
  • PÈL/PEL
  • QUÈ/QUE
  • SÉ/SE
  • SÍ/SI
  • SÒL/SOL
  • SÓN/SON
  • TÉ/TE
  • ÚS/US
  • VÓS/VOS

  En finalitzar la classe, ens hem agrupat en els 3 àmbits (SEGURETAT, EDUCACIÓ i SANITAT), ja que haurem d’exposar davant els altres grups la importància  que no es facin retallades en el nostre àmbit.

  Bon cap de setmana!

  Share

  Article complet

 • 4a sessió Intermedi 3

  Hola a tothom!

  El passat dimecres va ser un dia, com tots, entretingut! Vam començar amb la lectura del resum de l’última sessió, molt ben feta per la Mª Jose, encara que el Francisco va detectar un error i va tenir la gosadia de dir-ho

  Després vam començar una feina grupal per definir i identificar les paraules amb accent diacrítics, que us resumeixo a continuació:

  Paraula: Definició:
  Bé/be Amb accent, contrari de malament; sense accent, xai i nom de lletra.
  Déu/deu Amb accent, divinitat; sense accent, verb deure o número.
  És/ es Amb accent, del verb ser; sense accent, pronom
  Pèls/pels Amb accent es refereix a la vellositat; sense accent, per+el
  Sé/se Amb accent, verb saber; sense accent, pronom
  Què/que Amb accent, interrogatiu; sense accent, conjunció.
  Sí/si Amb accent, afirmació; sense accent, condició o nota musical
  Són/son Amb accent, verb ser; sense accent, pronom possessiu i ganes de dormir.
  Té/te Amb accent, verb tenir; sense accent, pronom, infusió o nom de la lletra
  Ús/us Amb accent, verb usar; sense accent, pronom (vosaltres).
  Mà/ma Amb accent, part del cos; sense accent, possessiu (la meva)
  Més/mes Amb accent, quantitat; sense accent, període de temps
  Món/mon Amb accent, univers; sense accent, adjectiu possessiu.
  Vós/vos Amb accent, tractament formal (2a persona plural); sense accent, pronom personal (darrere del verb).

  (*) Consell de la Lourdes: memoritzar només un dels dos (normalment els que tenen accents ja que sempre pertanyen a un verb).

  Després d’aquesta lliçó la Lourdes ens va ensenyar a fer una sol·licitud a un organisme oficial, que sempre s’ha de fer d’una mateixa forma, que segueix el següent esquema:

  1.- Dades del / la sol·licitant: Dades personales de qui signa la sol·licitud (nom i cognom, població, DNI, domicili, etc).

  Ex:

  Francesc Pla Massip, amb domicili a l’avinguda de Francesc Macià, 136, 3r 4a, 08915 Badalona i amb DNI 49441923H

  2.- Exposició de motius: Circumstàncies i causes que motiven la sol·licitud. L’exposició s’inicia amb la forma EXPOSO QUE i les circumstàncies que motiven la sol·licitud i en paràgrafs separats.

  Ex:

  EXPOSO:

  Que el 27 de desembre de 2005 va acabar el termini per presentar sol·licitud per demanar bestretes sense interès…

  Que no en vaig poder demanar cap, perquè estava de vacances.

  Que considero que aquest fet representa un greuge comparatiu respecte als altres companys…

  3.- Exposició de la sol·licitud: Comença amb Per això i en un altre paràgraf. S’introdueix amb la forma DEMANO seguida de dos punts.

  Ex:

  Per això,

  SOL·LICITO: L´obertura d´un altre termini per demanar les bestretes esmentades.

  4.- Datació:  Es compon de: població, seguida d’una coma, la data (di/mes/any), en xifres i sense cap punt. La població mai no ha d’anar precedida de la preposició a.

  Ex:

  Barcelona, 12 de gener de 2016

  5.- Signatura: De la persona qui formula la sol·licitud

  6.- Organisme al qual s’adreça: El centre o l unitat orgànica i la institució a la qual s’adreça la sol·licitud, escrita en majúscules al peu del document.

  Ex:

  DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA

  (**) Recordatoris:

  • En català el número de la casa no és com en castellà (nº), en català s´escriu núm.
  • Primer en català s’escriu 1r, mai 1er. Igual que 2a, mai 2da.
  • Els mesos s’escriuen en minúscules.
  • Mai s’escriu punt al final de la data.

  Una vegada explicada com es fa una sol·licitud, per grups vam fer una sol·licitud al segrestador dels nostres 20 punts perquè sens retornin sans i salvs.

  Jose Huertas

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share