El VxL a l’Escola d’Adults CFA Montseny

Dimecres, dia 15 les dinamitzadores del VxL d’Osona van anar a l’Escola d’Adults CFA Montseny de Vic a presentar el programa als alumnes. La presentació anava dirigida a possibles aprenents i va reunir unes quaranta persones. Els alumnes van mostrar molt d’interès i n’hi va haver uns quants que ja van omplir la fitxa d’inscripció.

Es va acordar, també, que se signarà un acord de col·laboració entre l’Escola d’Adults i el programa Voluntariat per la llengua. Així mateix, es va acordar que d’aquí uns dies es farà una presentació per als possible voluntaris, que són alumnes de cursos superiors i més especialitzats.

 

Share

PREU REDUÏT EN LES ENTRADES A LA FILMOTECA DE CATALUNYA PER ALS VXL

La Filmoteca de Catalunya ofereix un preu reduït (3 €) en l’entrada individual als participants en el Voluntariat per la llengua (VxL) presentant el seu carnet de VxL quan comprin les entrades a les taquilles de la Filmoteca (Plaça de Salvador Seguí, 1-9. Barcelona).

Aquesta promoció no és acumulable amb altres descomptes que ofereix la Filmoteca de Catalunya.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i la Filmoteca de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per fomentar i promocionar activitats cultu­rals. L’objectiu d’aquesta col·laboració s’emmarca en la voluntat de les dues institucions d’impulsar i difondre el patrimoni, la llengua i la cultura catala­nes com a instruments de convivència i cohesió social.

La presidenta del CPNL, Ester Franquesa, i el director de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Xavier Díaz, organisme del qual depèn la Filmoteca de Catalunya, acorden treballar conjuntament per a la promoció i el foment de la llengua i la cultura catalanes com a instruments de convivència i cohesió.

Aquest conveni de col·laboració s’adreça especialment als diferents col·lectius del Consorci (alumnes i participants del programa Voluntariat per la llengua), per tal de facilitar-los l’accés al cinema i, sobretot, a institucions clau del patrimoni cultural català i per tal de difondre el valor de l’ús social de la llengua catalana, com a eina estratègica de cohesió.

Mitjançant aquesta col·laboració, la Filmoteca de Catalunya, depenent de l’ICEC, es compromet a facilitar entrades a preu reduït (3 €) als alumnes i als participants en el programa Voluntariat per la llengua quan presentin el carnet de l’alumnat o de VxL a les taquilles de la Filmoteca (Plaça de Salvador Seguí, 1-9. Barcelona).

El Consorci es compromet a difondre entre els seus usuaris i a la societat en general l’adhesió de la Filmoteca de Catalunya com a entitat col·laboradora del Consorci i informar de la seva programació d’activitats, a través dels canals de comunicació dels 22 centres de normalització lingüística (146 punts d’atenció al públic) del Consorci: pàgines web, mitjans de comunicació locals, xarxes socials i, butlletins electrònics, etc.

El CPNL, amb el programa Llengua, cultura i cohesió, motiva l’aprenentatge i l’ús de la llengua del seu alumnat i dels participants del Voluntariat per la llengua a partir del coneixement del patrimoni literari i cultural del país, així com també de les entitats socials, culturals i esportives de cada població.

La Filmoteca de Catalunya té com a principals funcions recuperar, conservar, preservar, restaurar i catalogar el patrimoni cinematogràfic de Catalunya, fer-ne difusió i fomentar el coneixement de la cultura cinematogràfica.

Share

La Biblioteca de Catalunya ofereix als participants en el Voluntariat per la llengua (VxL) diversos avantatges

Visites guiades a la Biblioteca de Catalunya (Carrer de l’Hospital, 56, Barcelona) i a l’Arxiu Joan Maragall (Alfons XII, 79, Barcelona) per a grups d’un màxim de 25 persones

La persona responsable del grup té 2 opcions per sol·licitar la visita:

1. A través del Formulari web http://www.bcn.cat

A l’apartat Visita’ns > Visites guiades hi ha el formulari de Sol·licitud de visita per a cada equipament concret.

S’han d’emplenar totes les dades que es demanen i fer una proposta del dia i l’hora que es vol fer la visita. Al camp Nom de l’organització s’ha de posar Consorci per a la Normalització Lingüística. A Observacions cal indicar que el grup és de participants en el VxL perquè la Biblioteca pugui aplicar l’exempció de pagament.

2. Per correu electrònic a sfont@bnc.cat. En el missatge s’ha d’indicar el dia i hora proposats per fer la visita i també informar que el grup el formen perso­nes vinculades al Consorci (participants en el VxL) perquè us apli­quin l’exempció de pagament.

Visites individuals o en grup (no hi ha un màxim de persones) a les exposicions de la Biblioteca de Catalunya            

Visites guiades per a grups (màxim de 25 persones) amb el comissari de les exposicions de la Biblioteca de Catalunya sempre que es concreti prèviament la visita

Per sol·licitar la visita, la persona interessada (en el cas de la visita individu­al) o la persona responsable del grup (per a les visites en grup) ha de contac­tar amb el senyor Sergi Font (sfont@bnc.cat). En el correu de sol·licitud s’ha d’indicar la condició de participants en el VxL tant en el cas de visita individual com de grup perquè la Biblioteca pugui aplicar l’e­xempció de pagament.

La programació de les exposicions es pot consultar al web de la Biblioteca de Catalunya. Les mostres s’ubiquen a dos espais concrets:

– a l’Espai Zero, al vestíbul de la Biblioteca.

– a la Sala d’Exposicions, a peu de carrer sota l’escala gòtica d’accés a la Biblioteca.

El Consorci per a la Normalització Lingüística i la Biblioteca de Catalunya han signat un conveni de col·laboració que té com a objectiu la realització d’acti­vitats de foment cultural adreçades a diversos col·lectius del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL).

Aquest conveni consolida la voluntat de les dues institucions de treballar con­juntament i en xarxa per fomentar l’ús social del català com a eina de convi­vència i difondre la llengua, el patrimoni i la cultura catalanes entre tota la po­blació.

Share

Teatre Nacional de Catalunya: avantatges amb el carnet del VxL

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ofereix als participants en el Voluntariat per la llengua (VxL), diversosavantatges:

 • Un descompte del 10% en el preu de l’entrada per veure qualsevol obra que programi el TNC.

Per gaudir d’aquesta promoció, cal comprar les entrades:

– a les taquilles del TNCPlaça de les Arts, 1. Barcelona.

Horaris:

          -Dimecres, de 16 a 19 h, i dijous i divendres, de 17 a 20 h
-Dissabtes, de 15 a 20 h i fins a les 21.30 h (els dies de doble funció)
-Diumenges, de 15 a 18 h

L’hora abans de l’inici de les representacions, la venda i recollida
d’entrades és exclusivament per a la funció d’aquell dia.

– al telèfon 93 306 57 20

– a les taquilles Tiquet Rambles. Palau de la Virreina. La Rambla, 99, Barcelona.

Horaris:

-De dilluns a diumenge, de 10 a 20.30 h (excepte els dies 25 i 26 de desembre, l’1 de gener i l’1 de maig)

En tots els casos els participants en el VxL han de tenir el carnet acreditatiu vigent i presentar-lo en el moment de comprar o reservar les entrades

 • Un descompte del 15% en el preu de l’entrada per a grups superiors a 10 persones

Per gaudir d’aquesta promoció, cal gestionar la compra d’entrades a través del Servei de Grups del TNC (grups@tnc.cat)

Els participants en el Voluntariat per la llengua han de tenir el carnet acreditatiu vigent, fer constar que el tenen en el moment de reservar les entrades i presentar-lo quan les recullin.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i el TNC han signat una pròrroga del conveni de col·laboració que té com a objectiu el foment cultural a través d’activitats adreçades a diversos col·lectius vinculats al CPNL.

Aquest conveni consolida la voluntat de les dues institucions de treballar conjuntament i en xarxa per fomentar l’ús social del català com a eina de convivència i difondre la llengua, el patrimoni i la cultura catalanes entre tota la població.

Share

DESCOMPTES PER ALS VXL AL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA DURANT EL MES DE FEBRER

La Fundació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana ofereix als participants en el programa Voluntariat per la llengua (VxL) preus especials en les entrades d’una selecció de concerts programats pel Palau de la Música Catalana aquesta temporada.

Els concerts de la promoció dels mes de febrer són:

Per gaudir d’aquesta promoció, cal comprar les entrades per Internet o a les taquilles del Palau de la Música Catalana (carrer Palau de la Música, 4-6, Barcelona).

Per Internet:

 • Accediu a la pàgina web de la promoció per a l’alumnat i el VxL https://palaumusica.shop.secutix.com/list/partnerAdvantage?code=CPNLVxL17-18
 • Cliqueu a “Comprar” al concert que vulgueu
 • Escolliu la zona de butaques que us interessi. Si hi ha diversos rangs de preus (zones de butaques) escolliu la zona més econòmica
 • Seleccioneu el primer seient
 • A la part dreta de la pantalla que mostra la sala, cliqueu al desplegable que hi ha a l’apartat Les teves reserves
 • Escolliu l’opció Consorci per a la Normalització Lingüística CPNL Voluntaris
 • Cliqueu a “Actualització”
 • Seleccioneu el segon seient
 • A la part dreta de la pantalla que mostra la sala, cliqueu el desplegable que hi ha a l’apartat Les teves reserves
 • Escolliu l’opció Consorci per a la Normalització Lingüística CPNL Voluntaris
 • Cliqueu a “Actualització”
 • Cliqueu a “Afegir a la cistella”
 • Reviseu les dades de la compra
 • Cliqueu a “Compra ara”
 • Continueu el procés de compra accedint-hi com a usuari o feu el registre com a nou client
 • Introduïu les dades que us demanin i finalitzeu la compra

Les entrades es poden imprimir en el moment de la compra o posteriorment a l’espai personal del Palau (com a usuari registrat). Si no podeu imprimir-les, podeu demanar-ho a les taquilles del Palau, el mateix dia del concert, una estona abans que comenci.

També podeu comprar les entrades per als concerts a les taquilles del Palau de la Música. Per identificar-vos, heu de portar el carnet del VxL.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i el Patronat de la Fun­dació Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana han signat una addenda al conveni de col·laboració que es va signar l’any 2016. Aquest conveni té com a ob­jectiu la realització d’activitats de foment cultural adreçades a di­versos col·lectius del CPNL.

Aquesta col·laboració consolida la voluntat de les dues institucions de treballar conjuntament i en xarxa per fomentar l’ús social del català com a eina de convivència i difon­dre la llengua, el patrimoni i la cul­tura catalanes entre tota la pobla­ció.

Share

Els comerços adherits al VxL acullen alumnes del curs bàsic 3 de català que fan pràctiques lingüístiques

Els comerços del Mercat Municipal de Manlleu s’han adherit com a establiments col·laboradors al programa Voluntariat per la llengua i els alumnes de bàsic 3 els han visitat per dur a terme pràctiques lingüístiques.

Aquestes pràctiques consistien a anar al comerç i fer-los preguntes relacionades amb la seva feina: els van preguntar pels productes de proximitat, els productes de temporada, el preu de segons quins productes…

Aquestes pràctiques es tornaran a repetir amb els alumnes dels nous cursos que començaran a finals d’aquest mes de febrer.

Share