Entrades amb l'etiqueta ‘Ernest’

 • D 9a sessió

   

  Screenshot_1

  Va començar la classe amb la lectura per la part de l’Ernest de l’acta de la sessió anterior.

  A continuació, es van enumerar els punts que considerem importants per a la cortesia lingüística de manera que en una taula rodona s’evitin les tensions i friccions per part dels participants. Entre d’altres, es van recollir els punts positius següents :
  – predisposició
  – escolta activa
  – no imposar criteris
  – respectar torns de paraula
  – tolerància, respecte i consideració
  – brevetat i claredat
  – demanar arguments i justificació
  – contraarguments
  – cooperació (ni guanyar ni perdre)
  – mantenir una actitud conciliadora

  S’ha de evitar:
  – alçar la veu
  – tancar-se en banda
  – deixar d’escoltar
  – expressar indiferència
  – interrompre la conversa

  Després, per grups, havíem de preparar una acció publicitària per a la transmissió del missatge referent a les conclusions sobre els col•lectius assignats en la sessió precedent  i havíem d’escollir entre:
  – una falca publicitària d’ àudio
  – un cartell publicitari

  i  com a imatges, en cas de fer un cartell, com ajuda hem rebut les direccions:
  http://morguefile.com
  http://apps.pixvl.com/editor
  http://pixvl.com

  El nostre grup, que tenia com a tema cantants i escriptors vernacles, ha escollit elaborar un cartell publicitari. Podeu comprovar-ne el  resultatamb la imatge que encapçala l’entrada.

  A continuació, en grups de dos, hem fet un dictat de l’un a l’altre i recíprocament  i se’ns va encomanar de fer a casa la correcció a la vista del text que trobaríem a la web del curs.

  Dictat de paret

  Extret d’https://agorafracking.wordpress.com/room-for-debate/guillem-sanchis/

  Finalment, i com a exercici per a la propera classe, hem de pensar tres temes respecte al seguiment del curs, tres positius i tres negatius.

  9a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 8a sessió

  2014-11-13 19.59.16

  foto de l’Enric

  Bona tarda companys/es,

  Aquest dijous vam començar la sessió parlant de gramàtica, concretament d’algunes paraules, preposicions, verbs, pronoms, etc., que utilitzem incorrectament.
  A continuació us faig constar les que vam treballar:
  INCORRECTES                                                CORRECTES
  Lo que són                                                            El que són
  Donar-lis                                                                Donar-los
  Degut a                                                                   A causa de
  Pues                                                                         Doncs
  Recolzament                                                        Suport, ajuda
  Ens donarem compte                                       Ens adonarem de, ens n’adonarem
  Batalla de números                                            Batalla de xifres

  Diferència entre número i nombre:
  Número equival a xifres i nombre a quantitat.

  Vam continuar la sessió tornant a formar els grups relacionats amb els temes exposats a les fotografies. En aquesta ocasió, cada grup havia de fer un esquema amb les principals idees del seu tema.
  A continuació, es van crear grups nous, formats per un representant de cada grup, de tal manera que es podia fer una taula rodona on cada integrant debatia sobre el seu tema.
  Els temes a debatre eren:
  -Les dones
  -Els nens
  -La diversitat lingüística
  -El món obrer
  -Homosexualitat
  Com es debatia? Doncs, el Jaume va repartir tres preguntes a cada grup ,que s’havien de contestar aplicant-les a cada tema i els integrants anaven debatent si hi estaven d’acord o en contra.
  Les preguntes eren les següents:
  -Considereu que l’educació ignora aquests col·lectius? Per què?
  -Com es poden incorporar en el currículum educatiu?
  -Quines mesures es podrien aplicar per evitar l’estigmatització social?

  Segons ens va dir el Jaume, els debats van anar bastant bé, de fet vam aconseguir debatre i consensuar les opinions sobre les respostes a les tres preguntes i aplicar-les a cada tema.
  Aquesta manera de debatre on totes les parts arriben a un consens, sense pràcticament discutir es denomina CORTESIA LINGÜÍSTICA.
  En finalitzar el debat, vam complimentar una graella, per tal de valorar com havia debatut el company que teníem assegut a la dreta.
  Aquesta graella analitzava tant expressió comunicativa com expressió corporal.

  Per finalitzar, el Jaume ens va dir que ens anessin preparant per assolir un nou repte. A la propera sessió desvelarà el misteri.

  Fins dimarts,

  D 8a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • D 7a sessió

  2014-11-11 20.28.02

  Foto d’Ernest

  En la sessió d’ahir vam corregir l’exercici del gènere i nombre dels adjectius i la formació del seu substantiu. Després vam fer una ullada al blog, els recursos que havia penjat el Jaume: el Diccionari de l’ Institut d’Estudis Catalans i el Centre de Redacció de la Universitat Pompeu Fabra.

  Més tard, el Jaume ens va proposar de fer una mica de gramàtica i ens va donar tres títols:
  Donar veus perquè ? Donar veus per a què ? Donar veus per què ? i vam haver de deduir quin era l’opció correcta.

  • Per què : Prep + PN interrogatiu / Prep+PN relatiu
  • Per a què: Prep +prep+PN
  • Perquè : conjunció (final-causal)

  Documentació que vam utilitzar:

  Per últim,  hem acabat amb la lectura d’un text en el qual s’havia de corregir els perquè, per què que estaven malament i l’explicació de quan hem d’accentuar el que.

  • Què : PN interrogatiu (= quina cosa )
   PN relatiu davant porta una preposició (= el qual,els quals…)
  • Que : conjunció
   PN relatiu 

   

  D 7a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share