Entrades amb l'etiqueta ‘planificar un article d’opinió’

 • C2 11a sessió

  Connectant amb els connectors

  https://morguefile.com/photos/morguefile/7/sunshine/pop

  A l’obrir-se la classe,  es comença per la  lectura de l’esborrany  i aprovació de l’acta de la sessió anterior amb comentaris sobre  les possibles correccions  en el seu contingut,  cosa  que  va obrir un petit debat sobre alguna de les seves interpretacions. Però,  finalment, va ser aprovada per tots els  assistents.

  A continuació, es va fer referència a la utilitat d’expressions de lloc i de temps,  que en llengua catalana es fan servir com  a connectorsa nivell de, arran de, degut al, quant a.

  Després,  els alumnes van poder familiaritzar-se amb paraules d’ús ordinari, mitjançant un joc tradicional i divertit. Consisteix que existeixi sempre una cadira de menys que el nombre de jugadors. Per exemple, quan es diu:  “El sol brilla per a les persones que porten ulleres”  significa  que a la fi de la frase tothom ha d’estar assegut i el que no troba cadira és el que perd.

  Finalment, els alumnes  van exposar diferents temes d’opinió. El meu tema va ser la conveniència o no de les vacunes i en aquest temps d’hivern de forma particular entre les persones d’edat avançada , la vacuna de la grip comuna .La classe va acabar amb  opinions diverses i comunes , sobre els temes que es van discutir.

  Postal que ens envia el Pablo

   

  Share

  Article complet

 • C2 8a sessió

  Fent un cafè amb els perquès

  Extreta d’ https://morguefile.com/photos/morguefile/, autoria: ranbud

  Vam començar la jornada fent el recordatori de les tasques  fetes a la darrera sessió. El sistema per recordar sempre és el mateix, entretingut i divertit.  Ens obliga a centrar-nos fent memòria de l’última classe. Seguidament, el professor va repartir les cartes per adjudicar qui seria el pròxim encarregat de realitzar la postal i l’acta de la sessió.

  Amb aquestes dues activitats vam fer el temps suficient perquè arribessin les 12.00h, hora per fer l’aturada, un gest reivindicatiu per mostrar la decepció general envers els empresonaments dels polítics i representants socials del moviment independentista català. Al finalitzar l’aturada, vam corregir l’acta anterior en parelles i vam posar en comú les errades que cada parella havia considerat.

  En Jaume ens va ajudar amb els dubtes que anaven sortint, com els verbs homòlegs vàrem/vam. També es va puntualitzar sobre castellanismes com “segueix al líder” .  La forma correcte és “segueix el líder”. Com sempre, al finalitzar la correcció de l’acta, es va votar democràticament el millor títol. Es va seguir amb la correcció d’un exercici dels per què, per a què, perquè. El Jaume va aprofitar, en acabar la correcció, per fer el joc per relaxar la ment, cosa que va ser molt encertada, ja que els “perquès” ens obliguen a estar molts concentrats i requereixen esforç mental per a gairebé tots els membres de la classe. 16112016_Exercicis PERQUÈ

  A continuació, vam fer un repàs del PARADÍS 4.0.  Vam recordar les tasques que faltaven. Ens vam reunir  els grups per debatre quines serien les afectacions per a les activitats que volem fer en el grup. Per últim, i seguint amb el tema del PARADÍS 4.0, vam finalitzar la classe esquematitzant un article d’opinió sobre els canvis que provocaran els nostres projectes de grup.

  Share

  Article complet

 • S3 12a sessió

  Acta del dia 12 de maig

  Share

  Article complet

 • C2 23a sessió

  Creació de l'Esther G

  Creació de l’Esther G

  Dimarts 26 de gener de 2016

  Avui hem començat la classe comentant les piulades que vam fer per acabar la sessió anterior.  Fet això, en Jaume ens ha parlat dels diferents tipus d’arguments: d’exemple, d’autoritat, d’analogia i de causa-efecte.  A continuació, hem format grups per realitzar un exercici que ens ha ajudat a identificar els diferents arguments de què havíem parlat. Finalment, hem pensat un tema per redactar un article d’opinió. Cadascú ha exposat el tema que ha triat i el perquè vol escriure’l. Ara hem de pensar, per a la propera classe, quina serà la finalitat del nostre article.

  Share

  Article complet

 • D 23a sessió

  Primerament, abans de començar amb la classe de dijous passat, vam llegir l’acta del dia anterior, explicant  als companys/es que no van poder venir allò que havíem fet amb la Isabel (la noia en pràctiques). Tot seguit vàrem parlar i pactar els nous encarregats.

   

  Una vegada acabada la revisió de l’acta del dia passat, en Jaume  va començar la classe demanant-nos que penséssim els trets característics d’un article d’opinió —sempre tenint present l’article de Ciutat morta. I, quan ja els tinguéssim a punt, els comparéssim amb el company/a del costat. Una vegada ja estava comparat, va esmentar, que ens ajuntéssim per parelles en grups de quatre membres. D’aquesta manera va ser més fàcil per poder-ho posar en comú, mentre que en Jaume anava apuntant a la pissarra el més important.

   

  Després, quan ja teníem clar com s’havia d’escriure un article d’opinió, en Jaume ens va proposar fer-ne un i tenint com a referent l’article  de Jesús Rodríguez. Ho havies de raonar des del punt de vista segons el grup que cadascú va escollir amb anterioritat: policies, juristes, polítics o periodistes. Podies estar tant a favor o en contra, sempre i quan el raonament sigui el més justificat possible.

  A partir d’aquí, vam tornar a llegir l’article referent, de manera individual. Quan tothom ho havia acabat de llegir, vam començar a debatre sobre el cas que mostra l’article.

  D 23a sessió by Slidely Slideshow

  Share

  Article complet

 • 7a sessió D

  De faustfoundation, extreta d’http://www.morguefile.com/archive/display/228637

  Bon dia a tothom!

  En la sessió d´aquest dimarts, seguint amb la dinàmica del dijous passat, hem tornat a centrar-nos en els continguts per  treballar de la primera unitat i en l’article d´opinió.

  El Jaume ens ha plantejat a l’inici una prova de foc!: hem assolit el repte que ens vam proposar?, som uns bons xerpesDominats encara per la incertesa, s´han reunit els grups de treball que es van formar la darrera sessió per tal de donar-hi resposta, posant en comú tot allò que estem aprenent.

  Seguidament, hem tornat a tractar l’article d’opinió. El Jaume ens ha fet cinc cèntims dels punts que hauríem de respondre a l´hora de fer l´escrit:

   

  1.Per què vull parlar d’aquest tema?

  Ens ha d´ajudar a fer la introducció, entesa com la manera de preparar-nos l’escrit per convèncer els possibles lectors.

   

  2.Quina és la meva opinió?

  Correspondria a l’exposició de la tesi, és a dir, la idea que tenim sobre el tema escollit i com ens hi posicionem.  

   

  3.Els perquès de la nostra opinió

  Seria l´argumentació pròpiament dita,  les raons que justifiquen la nostra opinió i amb les quals provem de convèncer.

   

  4.Per tant?

  Seria la conclusió; recull la tesi i resumeix els principals arguments exposats, per reforçar la nostra posició.
  Finalment, recordant els temes que es van proposar i havent-ne escollit un, tothom ha respost a les dues primeres qüestions. Ha quedat pendent pel pròxim dia respondre’n les dues altres.

   UNITS

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share