Entrades amb l'etiqueta ‘precisió lèxica’

 • S1 7a sessió

  splashing-918867_640

  Bona tarda

   

  Després de la sessió intensiva que ens ha donat avui el Jaume intentaré fer un acta més o menys comprensible abans de que se m’oblidi.

   

  Ha començat la classe dient que ens havíem de pensar una o dues paraules per si de cas els companys deien la nostra.

   

  Ha començat demanant aquestes paraules. Han sortit les següents.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre Amè
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Les hem hagut de separar per síl·labes.

   

  Ca-bell Con-ne-xi-ó Tre-ba-llar Ca-dell Ca-mi-ó
  Vi Trans-port Ai-gua Gat Re-llot-ge
  Sa-mar-re-ta Por-ta Sa-ba-ta Lli-bre A-mè
  Fe-bre Riu-re Som-ni Vi-at-jar Bos-sa
  In-ver-sem-blant Es-co-la Re-cer-ca

   

  I després dir quina era la tònica.

   

  Cabell Connexió Treballar Cadell Camió
  Vi Transport Aigua Gat Rellotge
  Samarreta Porta Sabata Llibre A
  Febre Riure Somni Viatjar Bossa
  Inversemblant Escola Recerca

   

  Després d’aquest exercici per repassar l’acta anterior, hem donat premis a las tres noies que van fer les actes anteriors, posant música i donant gomets.

   

  L’ objectiu d’avui ha sigut repassar actes anteriors i concretar projectes… aquest últim punt no ha sigut possible per temps.

   

  Ens posa en grups de sis persones mes o menys i ens dona uns fulls on hi ha errades d’actes anteriors que han fet las nostres companyes, on hi ha dues formes d’escriure la frase o l’errada.

   

  Tenim que arribar a un punt comú en el grup (les sis persones assignades)  i prendre la decisió que nosaltres creiem convenient per a posar en comú amb la resta de grups.

   

  Després, entre totes las respostes dels grups determinarem quina és la correcta.

  Grup 1

  Té 26 lletras / Té 26 lletres

   

  Lletres és femení i acaba en A per això es canvia per ES.

  Grup 2

  Canviarem el paper

  buscàvem a la persona

   

  El paper o la persona. Un complement directe mai porta preposició

   

  PD.: a mi particularment no m’ha quedat gens clar, hauré de repassar què és un complement directe, etc.

  Grup 3

  Un altre vegada / Una altra vegada

   

  Quin es el seu gènere?

   

  Vegada es femení per això la paraula d’abans s’ ha que canviar per una A

  Grup 4

  Al ítem / a l’ítem

   

  En aquest cas és un apòstrof i recordem que només en el cas de l’article (el,la) preposició (de) i pronoms s’apostrofa.

   

  Si la paraula és tònica i femenina s’apostrofa. Ex: l’Imma o l’ungla.

   

  En cas de La si es ‘i’ o ‘u’ àtona es posa La mai l’.

  Grup 5

  Fèiem un dibuix / Dibuixàvem un dibuix

   

  Hem de fer servir la precisió lèxica, hem de canviar el verb més imprecís per un altre més exacte.

  Grup 6

  n’hi ha diferències / hi ha diferències / n’hi ha

  N’ és un substitutiu del substantiu per això o deixes la paraula diferències o poses n’ perquè són la mateixa cosa.

  Ex

  Hi ha diferències?

  No, no n’hi ha cap

   

  A mi també m’ha quedat clar avui que

   

  ficar= vol dir ficar alguna cosa dins de l’altra

  posar= vol dir posar a sobre d’alguna cosa

  bo (3)

  Share

  Article complet

 • 14a i 15a sessió Suficiència 2

  Bon dia, companys,

   

  El dimarts passat vam començar la classe amb la continuació de l´exercici de la presentació per parelles. La Lourdes va escriure les diferents presentacions que havíem fet el darrer dia, on a part de localitzar la paraula incorrecta i proposar la correcta, vam veure les diferències entre elles:

   

  És necessari / És precís

  Fa referència a necessitat / Fa referència a precisió

   

  Mitjans / Medis

  S’utilitza quan són recursos / Per medi ambient

   

  Espatlla / Esquena

  On comencen els braços / Part posterior del cos

   

  Ha anomenat / Ha nomenat

  Donar nom algú o cosa / Designar per un càrrec o funció

   

  Rentable / Rendible

  Es pot netejar / Amb rendibilitat

   

  Les dates / Les dades

  Fa referència a temps / Ens dona Informació

   

  Difós / Difús

  Del verb difondre / Que no és clar

   

  Res / Gens

  Contrari de tot / Contrari de molt

   

  Vestuari / Vestidor

  Conjunt de roba / Lloc

   

  Arran de / Arrel

  Conseqüència de  / Part d’un arbre o una planta

   

  Esborrador / Esborrany

  Objecte per esborrar / Esbós

   

  Més bé / Més aviat

  Millor / Aproximadament…

   

  Taulell / Tauler

  Taula de botiga / Per posar anuncis

   

  Mànegues / Mànigues

  Tub de plàstic / De la roba

   

  Borsa / Bossa

  De valors / Per emportar coses

   

   

  En la segona part de la classe del dimarts vam fer un debat amb dos grups ben enfrontats. Però primer es va proposar la pregunta del debat, sempre amb els animals de companyia com a tema principal. Un cop triat, la pregunta guanyadora va ser la següent;” Estem educats per tenir animals domèstics a casa”? Així que ja podíem fer els grups per defensar tant el sí, com el no, i buscar argumentació per a les intervencions.

   

  Pel que es refereix al dijous, gairebé tota la classe, vam estar treballant a partir d´un full que la Lourdes va fer amb els errors que vam cometre en el debat.

   

  Les frases amb les seves correccions són aquestes :

   

  -Ara la gent reculle els excrements; recull (3ª pers. sing. prest. ind).

   

  -El gos lo tiene per això; el té.

   

  Lo cuida; el cuida / en té cura.

   

  -Són gossos d’una raça que requiere…; requereix.

   

  Té raó a l´hora de manifestar de que s’ha millorat; caiguda de preposicions.

   

  Es té que tenir en compte; s’ha de.

   

  -No li pot donar lo que necessita ; el.

   

  Trobes un animal que ningú ho vol; sense el pronom.

   

  És molt loable; lloable

   

  Seria necessària una llei que fossi més dura; fos. (1ª pers. sing. imp. suj.).

   

  Tinc que passar una ITV; he de.

   

  És un animal que té que caminar 20km; ha de.

   

  A 100 metros; metres.

   

  -Patates frites; fregides.

   

  S’han encarregat de que passesi una castració; passés (3ªper. sing. imp. suj) i caiguda de preposició.

   

  -Això té que estar recolzat per poders superiors. ha de tenir el suport de.

   

  La cantidat de temps; la quantitat.

   

  No m’he encontrat amb ningú veí responsable dels seus animals; trobat, cap.

   

  Els nen le tenen por. li.

  Quan estigui en zelo; zel.

   

  Passa un estrès sin saber per què; sense.

   

  -Tens un montón d’animals; munt.

   

  Els animal han d´estar pel seu puesto; lloc.

   

  Cortar-li una pata; tallar-li una pota.

   

  Té un olfacto; olfacte.

   

  En els anys cinquenta. cinquanta.

   

  Hi ha gent que té animals por tenir animals, per ser aceptados por determinats grups ; per i acceptats.

   

  L´animal és un medio; mitjà.

   

  A la meva  casa sempre hi havia un gos; casa meva.

   

  Un collar de pinxos; punxes.

   

  És el animal; l’animal.

   

  Et crees un víncul amb ell; vincle.

   

  Arran d’aquest exercici vam resoldre alguns dubtes:

   

  Recolzar= recolzar-se a la paret.

  Suport= tenir suport.

   

  Ningú = Cap persona.

  Cap = ningun/ninguna.

   

  Broqueta moruna= pincho moruno.

   

  Fins dimarts, companys,

   

  Fran

   

   

  Share

  Article complet

 • 12a i 13a sessió Suficiència 2

  Bon dia,

  Avui hem començat  la classe explicant els textos corregits a la persona que els ha fet. Després hem posat en comú els errors que han fet:

  • Inclòs (verb incloure) ≠fins i tot (*incluso)
  • res≠gens
   • no costa res (gratuït)
   • no costa gens (costa poc)
  • *al home→a l’home
  • *las donas→les dones
  • *fins la eternitat→fins a l’eternitat
  • Eficaç (sg.) – eficaços (pl. Masc.) – eficaces (pl. Fem)
  • Abans (temps) ≠ avanç (cap endavant)
  • *quan més aviat millor → com més aviat millor
  • *molt discriminació →molta discriminació
  • *des de que →des que
  • *decada→dècada
  • *practica→pràctica
  • *familias→famílies
  • ON s’utilitza per parlar de llocs ex. On vius?
  • *des de els →des dels
  • *contar→comptar
  • Atenció
   • Conte (*cuento)
   • Comte (títol nobiliari)
   • Compte
    • Verb comptar
    • Bancari
    • Restaurant
    • Números
    • Expressió →tenir/anar en compte
   • *domestiques→domèstiques
   • Perjudicis (*perjuicios) ≠prejudicis (*prejuicios)

  Després la Lourdes ens ha donat un full per omplir com bonament poguéssim:

  • Res (contrari de tot, s’utilitza sempre en negació) ≠gens(contrari de molt)
  • Engegat(iniciar) ≠endegat(posar direcció correcta)
  • Per què (pregunta) ≠perquè (resposta)
  • Número (publicació, telèfon, espectacle) ≠nombre(quantitat, gramàtica, matemàtica)
  • És necessària(necessitat) ≠és precisa (de precisió)
  • Tan ≠tant (com en castellà)
  • Quan (temps) ≠quant(quantitat)
  • Fullets(folleto en castellà) ≠fulletons(publicació)
  • Gaire(frases negatives) ≠molt(frases positives)
  • Rentable(de netejar) ≠rendible(dóna benefici)
  • Enlloc(en cap lloc) ≠en lloc de(substitució)
  • Maldecap(preocupació) ≠mal de cap (dolor de cap)
  • Doblar (duplicar) ≠doblegar(*torcer en castellà)

   

  EL dijous l’hem començat fent  la diferència entre aquestes paraules:

  Positiu Moltíssim +++
  Molt ++
  Bastant/Força +
  Negatiu Gaire
  Gens
  Gens ni mica

  Després la Lourdes ens ha donat 6 paraules i 6 frases i havíem de trobar la persona amb la part que cadascú necessitava:

  • Aquesta malaltia l’ha deixat completament aixafat≠esclafat
   • Aixafat →aplicar força sobre una cosa
   • Esclafat→rompre per un xoc violent
  • Avui et convidaria de bon grau≠grat.
   • grau→temperatura
   • grat→*apetecer
  • Tothom considerava excessiu el càstig que van infligir≠infringir a les persones que van intentar escapar-se.
   • Infligir →aplicar càstig
   • infringir→no respectar normes
  • Li han venut un trencaclosques incomplet≠incomplert perquè li falta una peça.
   • incomplet→no sencer
   • incomplert→no complir promesa
  • Va estabornir el gos d’una pedrada≠pedregada.
   • pedrada→com en castellà
   • pedregada→precipitació grossa
  • Ens van advertir que no havíem de desvelar≠desvetllar el secret fins que no arribessin els delegats.
   • Desvelar→dir, anunciar
   • desvetllar→treure la son

  Per últim, hem fet una presentació en parelles. Havíem d’incloure unes paraules que la Lourdes ens va donar, però havia de ser en la versió incorrecta. Després havíem de llegir-les  i els companys havien de trobar les paraules.

  I això és tot. Com podeu veure he tardat més d’allò que és normal a fer aquest resum però ara sí està ben fet. Les coses ben fetes sempre tarden una mica més.

   

  Una abraçada,

  Josue

  Share

  Article complet

 • 10a i 11a sessió Suficiència 1

  Hola,

  Aquesta setmana hem repassat els errors de les fitxes.

  Per al  = per a + el seu consum.

  Magatzem =emmagatzemar
  Tard  / després
  Simbols =    Símbols  (paraula plana que no acaba ni en vocal ni en vocal + essa ni en –en o –in)
  de aquesta    = d’aquesta
  esta  =està    (paraula aguda que acaba en vocal)

  També vam fer un exercici en què faltaven paraules i havíem d’omplir-ne els buits.
  La nevera està buida. No hi ha___(gens/res).  Resposta correcta          RES
  Un gran ____( número /nombre) de persones van assistir al concert.    NOMBRE
  Aquest treball es____( compon/ composa) de tres apartats.                 COMPON

  s1 2
  El dijous ens va donar un altre full: ús dels guionets. Això va ser bastant enrevessat , ens va costar una mica però ens en vam sortir bastant bé. A les fotos veurem les explicacions.

   

  s1 1
  Bon cap de setmana a tots. Fins dimarts!

   

  Carme

  Share

  Article complet

 • 10a i 11a sessió Intermedi 2

  Bon dia,

  Aquesta setmana hem tingut un encàrrec especial. Com que alguns companys del curs (la Montse i la Lena) participen en un espectacle teatral que s’estrenarà la setmana vinent, ens hem ocupat d’escriure una carta per informar-ne els companys de la resta dels cursos de català. Abans de confegir-la, en vam analitzar dues. la veritat és que la carta final us ha quedat molt i molt bé. Felicitats! Ja l’he passat a la resta de professors i la setmana vinent la llegiran als alstres cursos. Si no vau venir, aquest és el document: carta teatre pocavergonya

  A més, com que estaàvem teatrals, vam veure un text relacionat amb el Teatre Victòria en què apareixien paraules poc precises. Si no vau venir, aquest és el text: text teatre victòria – paraules imprecises I aquí teniu el document amb els canvis: text teatre victòria

  Finalment, també hem vist algunes diferències lèxiques: capsa/caixa, full/fulla, esquena/espatlla, greix/grassa i adreça/direcció.

  I això és tot. Bon cap de setmana!

  Lourdes

  PD: Ah! Com que us vaig parlar de Flor de nit, us deixo un parell de vídeos que espero que us agradin. 🙂

  Share

  Article complet

 • 8a sessió Intermedi 2

  Bon dia,

  Ahir vam començar la sessió millorant un text que us vaig presentar amb informació del Teatre Victòria. El text estava ple de paraules poc precises. Si no vau venir, aquí el teniu: text teatre victòria – paraules imprecises I aquest és el text original: text teatre victòria

  A continuació us vaig regalar un post-it que contenia un adjectiu i vau inventar una història en què us sentíeu així. Quan acabàveu d’explicar la història els altres opinàvem sobre com us devíeu haver sentit. Com que no ho sabíem del cert, necessitàvem la perífrasi de probabilitat. La recordeu?

  deure + infinitiu

  I això és tot. Bon cap de setmana!

  Lourdes

  Share

  Article complet

 • 2a sessió D

  Els reptes de la sessió d’ahir eren aquests:

  • ser capaces i  capaços de fer l’animal
  • ser capaces i  capaços d’ acordar les competències de l’alumnat modern
  • ser capaces i capaços de personalitzar un got per participar en el projecte: Parem taula
  • ser capaces i capaços de recollir les idees principals i escriure’n un resum
  • ser capaces i capaços d’escriure un text argumentatiu

   

  Fer l’animal va servir per recordar els noms del companys i per treballar dos recursos lèxics: el de la precisió lèxica (les accions que emeten els animals) i la derivació (deduir el nom d’aquestes accions).

  Vam acordar les competències que desplegareu en aquest curs. Finalment, vau decorar un got amb la frase que havíeu buscat sobre l’aprenentatge.

  Em sembla que ens en vam sortir prou bé, oi?

  DEURES

  • Escriure un resum (entre 80 i 100 paraules) d’un dels vídeos.  Recordeu d’escriure’l com a comentari. Cliqueu aquí.
  • Escriure un article d’opinió (mínim de 200 paraules). Cliqueu aquí.
  Share

  Article complet

 • 10a sessió Suficiència 1

   

  foto agafa el que necessitis

   

  Bona tarda companys i companyes,

  Avui el Nanno i jo, la Bea, som els encarregats d’escriure el dietari del dijous 14 de febrer del 2013.
  Abans de començar amb la classe, el nostre company Jose va portar un cartell amb unes quantes paraules escrites perquè cadascun de nosaltres agafés el que més necessitava de les persones del seu entorn. Va ser una iniciativa molt maca i divertida. Gràcies, Jose!

   

   

  Seguidament, la Pilar ens va explicar l’ús de l’infinitiu a partir de dues formes incorrectes:

  1. És incorrecte fer servir l’infinitiu amb valor imperatiu:

  Exemple: No molestar el conductor. (és ús incorrecte de l’infinitiu)
  No molesteu el conductor. (ús correcte és l’imperatiu)
  2. És incorrecte fer servir infinitiu amb valor recapitulació:

  Exemple: per últim, tenir… (és ús incorrecte de l’infinitiu)
  per últim, hem de tenir… (és la forma correcta amb valor recapitulació)

   

  Seguidament, l’Andrea ens va explicar el significat d’alguns mots compostos:

  1. És un baliga-balaga = és una persona poc seriosa, que no té formalitat .
  2. Fer la gara-gara = fer la pilota (crec que aquest el tenim molt clar).

  Després la Lourdes ens va proposar un joc de cartes anomenat “la mona” però amb paraules. Havíem de repartir-nos en grups de tres o quatre persones. En primer lloc, havíem de completar els buits de l’exercici i, a continuació, havíem de distribuir uns paperets per grups i formar parelles amb les paraules semblants però amb significats bastant diferents. La persona del grup que es quedava amb l’última i única carta era la mona.

  Exemple:

  1. Gens / res: Utilitzarem la paraula res quan la puguem substituir per alguna cosa.

  Exemple: Si necessites res, digues-m’ho. / Si necessites alguna cosa, digues-m’ho.

  T’agraden les maduixes? No m’agraden gens.

  2. Incomplert / incomplet: Aquest exercici està incomplet.
  Incomplert és el participi del verb incomplir. (hem incomplert…)

  3. Gens / res: La nevera està buida. No hi ha res.

  4. Medecina / medicina: El meu amic és metge: va estudiar medicina (ciència)
  Medecina = medicament

  5. Taulell / tauler: He vist aquest anunci al tauler.
  El taulell de la botiga (mostrador)…

  6. Vila / vil•la: El concert tindrà lloc a la plaça de la vila (poble).
  La vil•la és una casa agrícola.
  7. Trencant / trencall: Continueu per aquesta carretera i agafeu el primer trencall que trobeu.
  Trencant és on trenquen les ones del mar.

  8. Número / nombre: Un gran nombre de persones va assistir al concert.
  El número de la casa, el número de la revista.

  9. Esquena / espatlla: M’he fet una contractura a l’espatlla dreta.
  Em fa mal l’esquena.

  10. Doblegar / doblar: Has de doblegar aquest paper en quatre trossos.
  Doblar la inversió.

  11. Fullet / fulletó: Editaran un fullet (=prospecte) amb instruccions.
  Una novel•la de fulletó.

  12. Rendible / rentable: La inversió que vam fer no va ser rendible.
  Rentable són els plats / la roba (Rentar).

  13. Compon /composa: Aquest treball es compon de tres apartats.
  Compondre=formar un tot o escriure una obra (musical)
  Composar = imposar una multa!

  Opinió personal del Nanno: Trobo les classes interessants i mica a mica em sento més segur per expressar-me i escriure en català.

  Opinió personal de la Bea: Trobo que aquest curs és molt dinàmic i les classes són bastant entretingudes. Tinc ganes d’anar avançant i posar en pràctica tots els coneixements que estic aprenent.
  Una salutació!

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share