• Com fer un esquema?

  Un esquema (o guió) és un text amb unes característiques particulars. El seu objectiu principal és resumir de manera simple una realitat  més complexa, de forma ordenada i estructurada. A la pràctica, serveix per resumir un text oral o escrit que hem sentit o llegit, o a la inversa, com a esquelet per a redactar un text o fer una exposició oral.

  Seguiu llegint…

  Les principals recomanacions a l’hora de fer un esquema són les següents:

  1. Ha de tenir un títol.
  2. Ha de ser gràfic: amb un cop d’ull s’ha de copsar el contingut i les parts que el formen. Pot ser numerat, amb claus, amb fletxes… (models). L’ús de colors i estils i mides de lletra diferents també ajuden a organitzar visualment l’esquema. Normalment ha de cabre en un sol full.
  3. Ha de ser sintètic: com que és un resum, cal que hi apareguin només les paraules clau del tema (només en casos extraordanaris, frases curtes).
  4. Ha de ser personal: cal que el llenguatge utilitzat sigui proper a qui el redacta. Feu servir les vostres paraules.

  Aprofiteu, doncs, els esquemes, per estudiar o com a fase prèvia a la redacció d’un text o la preparació d’una exposició oral.

  Share

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Filtre d’apunts


Establiments col·laboradors

Visita algun dels 36 establiments col·laboradors de Calafell per comprar-hi en català.


Segueix-nos a:


Arxius