Entrades amb l'etiqueta ‘esquema’

 • S2 4a sessió

  Ordres i prohibicions

  relatograma de la 4a sessió

  Vam recordar amb què ens vam quedar de la sessió anterior per construir-ne el relatograma. Aquesta sessió es va centrar a treballar la morfologia verbal en textos instructius. Vam començar a substituir les instruccions del primer moviment de la coreografia. 2401018_Instruccions.Vam transformar la segona persona plural a la segona de singular per recordar l‘imperatiu.  Ens vam adonar que en les prohibicions utilitzem el present de subjuntiu.

  Ens vam agrupar segons el vídeo que havíem mirat. Vam posar en comú les respostes i vam mirar de resumir la xerrada en 15 paraules. Les havíem de publicar com a comentari.

  Ens vam merèixer un descans cerebral. Vam jugar als ocells Prrrr i Pukutu.

  Vam puntuar els esquemes que vam elaborar. Ens vam adonar de les diferències entre un esquema i un mapa conceptual (o visual). Finalment, vam formar petits grups per idear els continguts de les dues sessions anterior (sessió 2 i sessió 3).

   

  Share

  Article complet

 • S2 3a sessió

  1r repte: resumir en 15 paraules una conferència

  relatograma de la 3a sessió

  Vam començar la sessió recordant amb què ens vam quedar de la darrera sessió.

  A continuació, cada equip va posar en comú les reflexions que havien originat els vídeos. Tenim un repte: aconseguir resumir les conferències en 15 paraules. Per això, primer, vam mirar d’apuntar les idees més rellevants en esquemes.

  Ens mereixíem un descans. Vam jugar a La marea puja i la marea baixa.

  A continuació, vam mirar d’escriure les instruccions de l’acció artística de la 2a sessió.

  Share

  Article complet

 • C2 33a sessió

   

  Aquesta setmana ha començat la primavera i, per aprofitar-ho, el Jaume a la sessió anterior ens va fer triar l’olor de la classe. Com que va guanyar l’olor de bebè no podem dir que sigui molt primaveral… De totes maneres, hem constituït la banda sonora del curs.

  Com sempre, hem començat la classe amb les perles. A part de petites errades en temes de puntuació, hem recordat que el complement directe no porta la preposició a i que el verb veure va acompanyat pel pronom hi quan li donem el significat de tenir el sentit de la vista.

  Després, hem triat el millor esquema de quan les paraules cobren vida. Em penso que era del grup de l’Adriana.

  A continuació, ens hem posat en grups de tres per començar a treballar l’article d’opinió. En primer lloc, cadacun dels grups ha triat un tema que està relacionat amb la conferència que varem veure de Laura Borràs i hem fet un esquema individual del tema escollit. L’esquema havia de respondre a les preguntes següents: per què escric l’article, què en penso, defenso o ataco, perquè ho faig – arguments – i quina és la conclusió.  En segon lloc, el grup, que teníem al costat, ha triat un dels esquemes de l’altre grup i a partir d’aquest esquema hem escrit l’article individualment.

  Finalment, el Jaume ens ha dit que no corregíssim l’article a casa perquè ho faríem a classe.

   

   

  Share

  Article complet

 • Sessió 17a Suficiència 2

  Hem començat la sessió comentant el dictat de la sessió anterior.

  Hem repassat l’ús de la caiguda de la preposició a en en les preposicions compostes (cap a / fins a /com a).

  Hem format grups per elaborar l’esquema de la presentació que ens va servir com a model.

  Finalment, hem fet un dictat de secretari. Han escoltat el vídeo un parell de vegades i en grups han mirat de reescriure un text el més aproximat al que han escoltat.

  DEURES

  Fer els exercicis de l’itinerari. Cliqueu aquí.

  Share

  Article complet

 • Sessió 6a Intermedi 3

  Em sap greu si us vaig atabalar una mica. No era pas la  meva intenció.  Us deixo l’acta que han redactat l’Andrea i el Joseba. No us perdeu la valoració que fan cadascú d’aquesta tasca. M’han semblat molt interessant. Ara bé, també he de felicitar a la resta perquè us vaig veure atacats per una febre d’intercanvis de telèfons i adreces electròniques.  És degut — ostres, ara no sé si és correcte, què en penseu?– als criteris avaluatius que vam acordar, oi?

  http://www.flickr.com/photos/72788507@N00/2109726096

  Dietari de la classe intermedi III amb data 25/10/12

   

  L’Andrea i el Joseba han estat nominats per preparar el dietari de la classe d’avui.

   

  La classe va començar amb un repàs del dietari preparat pels nostres companys sobre la sessió passada; han fet la lectura l’Alicia, l’Amador i la part final el Jaume.
  Un alumne li fa l’observació que en el text hi ha dues flexions verbals: sigut i tindre, i li demana l’aclariment de si és vàlid o si és imperatiu escriure estat i tenir respectivament. En Jaume contesta que hi ha una certa tolerància, malgrat que es prefereix la segona; traslladarà el tema a la Lourdes per rebre més informació el proper dimarts.
  Després, vam continuar amb uns exercicis i regles d’ortografia:

   

  1) El masculí normalment acaba en e, i el femení en a.  Però les paraules que acabin en:

  -arca
  -cida
  -ista
  -ta
  malgrat que normalment haurien de ser femenins perquè acaben en “a”, dintre de aquests grups, n’hi ha moltes paraules que són masculines (el patriarca, el pesticida, el dentista, el idiota), i s’ha d’anar amb compte.

   

  2) Hi ha unes poques paraules femenines que acaben en “e” (torre, febre…)
  3) En moltes ocasions, paraules que en castellà s’escriuen en algun punt amb la lletra “a “, en català es canvien i s’escriuen amb la lletra “e” i viceversa. Aquests canvis en la forma d’escriure una paraula es deuen al fet que les llengües romàniques intentaven diferenciar-se unes de les altres. (avería/avaria, rencor/rancor, evaluar/avaluar…).
  4) Com que en català la “a” i “e” àtones/neutres es pronuncien igual, l’escriptura es torna difícil. Algunes maneres d’ajudar-te a descobrir si has d’usar la lletra “a” o la lletra “e” són les següents:

  -Paraules femenines acaben en a.

  -Paraules masculines acaben en e.

  -Si l’arrel de la paraula és femenina o masculina, quan el dubte és en la primera lletra (vocal); traient-la veiem la paraula de la que deriva, serà una “a” (adjuntar/junt, avaluar/valor).

  -A l’inrevés del castellà, s’escriu començant amb “e” si emp…, emb…, (amparar/emparar, Mare de Déu dels Desemparats).
  5) Per a igualar l’escriptura i satisfer als nostres veïns del sud i de l’oest, s’accepta la doble forma en l’infinitiu en alguns verbs, però no en la resta de la conjugació (treure/traure, traurem).
  En Jaume ens ha demanat d’ explicar la diferència entre tràfec i tràfic: el tràfec ho fem amb un tràfic de camions.
  Després de l’exercici d’ortografia, vam haver de preparar un esquema per fer una intervenció en algun programa de ràdio sobre el tema “riscos laborals”.
  Les característiques més importants en un intercanvi d’informació han de ser les següents:

  -Emissor
  -Receptor
  -Missatge
  -Canal
  -Codi
  -Context

  Dins del codi, tenim codis verbals i no verbals.
  Verbal: to de veu, la velocitat, la durada, l’estructura.

  No verbal: mirades, gestos, gestualitat, aspecte exterior.
  A la intervenció per ràdio cada un dels grups representant a un sector empresarial ha de presentar 3 objectius en matèria de riscos laborals i proposar 3 solucions per millorar les condicions de riscos i seguretat per als seus empleats. La durada ha de ser 2 minuts per grup.


  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Opinió personal d’Andrea:
  La meva opinió personal és la següent:

   

  El llenguatge és un mitjà per poder comunicar-nos amb la resta de les persones. Està sempre actiu i va canviant contínuament.
  A mesura que la gent va creant nous sons i a utilitzar-los de forma assídua, aquests es convertiran en noves paraules. Les regles d’ortografia són una eina per ajudar-nos a arribar a acords i aconseguir entendre’ns de la millor manera. Decidir com sonaran les lletres, on intensificarem el so de la veu i on la farem més feble, ens ajuda a comunicar-nos. Però no cal oblidar que el més important del llenguatge és poder comunicar-nos amb els nostres companys!
  Andrea
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Opinió personal de Joseba:
  Quan a un li toca escriure un article, i cau en el compte que set mil milions de persones podran llegir-lo, neix un sentiment de superació que ens fa consultar totes les eines a la nostra disposició, tals com traductors, correctors, enciclopèdies, gramàtiques, diccionaris i, com no, consultes als nostres amics. Això ens desperta un sentiment de millora que ens inculca a continuar així en les classes que seguiran, i altres activitats.

   

  Però en honor a la veritat, la millor eina/ajuda ha estat consultar i comptar amb l’Andrea.

   

  Segur que avui us lluireu de valent participant en el programa radiofònic.

  Bona castanyada!

  Share

  Article complet

 • 5a sessió Intermedi 3

  Bon dia!

  Ahir a la nit l’Alicia i l’Amador, em van enviar l’entrada de la sessió corresponent a la classe de dimarts. Aquí la teniu.

   

  Dietari de la classe intermedi III amb data 23/10/12

   

  L’Amador i Jo hem sigut nominats per preparar el dietari de la classe d’avui,  que consisteix en un resum per recordar el que hem fet i  la nostra opinió sobre com ens sentim respecte als coneixements impartits, la forma com es desenvolupa la classe i l’efecte produït en nosaltres.

  Sentim que la professora Lourdes  està sempre cercant com millorar els nostres coneixements, ja que no s’ha oblidat de la pregunta que li van fer a la classe anterior:   la diferència entre  les paraules alçada i altura.

  • Alçada es refereix a una dimensió: d’una persona, finestra, muntanya, etc.
  • Altura es refereix a una distància, sense esperar com a resposta una mida exacta.

  Respecte a la classe mateixa, podem dir que s’ha desenvolupat en tres etapes:

  A la primera part, vam llegir el Dietari fet per les companyes Pilar i Noelia,  que recull el resum de la classe del passat dijous. I també ha llegit la Marisol el seu comentari en relació a l’esquema:

  • L’esquema ha de tindre una informació breu, amb frases curtes, paraules  claus i lèxic precís.

   

  A la segona part vam fer la revisió dels deures. Vam llegir el  quadre de la pàgina 19 relacionat amb la utilització de “Degut” i vam revisar les construccions de la fotocòpia donada a classe.

  • “Degut a”:  és una construcció incorrecta per expressar causa. Per tant, ha de ser reemplaçada por la construcció  “a causa de”.
  • “Degut a” amb el verb ser al davant sí és correcta. Per exemple: Aquest problema és degut a una postura incorrecta.

   

  • “Degut” és correcte quan el seu significat està relacionat amb un deute. És una forma  del verb “Deure” i porta al davant el verb “haver”.

  Una forma de saber quan s’ha utilitzat “Degut “ de forma correcta és aplicant la prova del “participi”:

  Consisteix principalment a canviar el gènere de la frase. Si el resultat és positiu, vol dir que la utilització de la forma “degut a” és correcta.

  Hi ha 4 formes de participi:

  • “degut a”  exemple: El problema és degut a….
  • “deguda a” exemple: Aquesta problemàtica és deguda a..
  • “deguts a”  exemple: Aquests problemes són deguts a….
  • “degudes a” exemple: Aquestes ferides són degudes a…

   

  Al principi m’ha costat comprendre-ho,  i crec que encara no ho tinc gaire clar. (Alicia)

  Però em sembla que és de la següent manera:

  • Si agafem l’oració  número 4 dels deures (Reforç oral m7-05):

  En Pere,  degut a la nova situació dels seus pares, ha fet un canvi força notori

   

  Si reemplacem Pere per Maria veurem que “degut” no es fa servir com a participi.

  No podem dir: La Maria,  deguda a la nova situació…

  És incorrecta.

  Hem de corregir l’oració i escriure:  El Pere, a causa de la nova situació…

   

  • Si agafem l’oració  número 10:

   

  A què ha estat  degut aquest devessall d’olis per tota la cuina?

   

  Si reemplacem aquest devessall per aquests devessalls veurem si és un participi.

  Exemple: A què han estat deguts aquests devessalls…

  És correcta.

   

  Per finalitzar la segona part de la classe, vam llegir la primera lectura de la pàgina 19 on apareixen les conjuncions causals:   “ja que”, “a causa de” i “com que”.

   

  A la tercera  i darrera part de la classe, vam treballar amb els mateixos grups del dijous passat,  referent als riscos laborals. Vam fer les activitats 2 i 3 de la pàgina 21 i 22.

  La Lourdes va aprofitar  per revisar  els esquemes que vam fer la classe anterior.

  I nosaltres mentrestant de forma individual vam escriure arguments per decidir si la nostra feina és o no segura.

  I per finalitzar, el grup va seleccionar  tres arguments per completar l’exercici de la pàgina 22.

   

   

  Opinió personal: d’A. Breilh

   

  Penso que fer el dietari és una molt bona idea ja que és una prova per veure com hem entès la classe i ens ajuda a revisar-la.

   

  Respecte al desenvolupament de la classe, hi ha una part que no m’agrada gaire, que és aquesta de fer grups. Tots llegint al mateix temps fem xivarri.  Prefereixo una mica més de treball individual i amb deures que podem donar-li  a la professora per a la seva revisió. Ja ho sé: és més treball per a la professora. Ho sento!

   

   

  Opinió personal: d’Amador Ezcurra.

   

  Que fàcil sembla escriure el dietari quan ho fan els nostres companys…

   

  Sincerament crec que el dietari és un gran exercici, que ens farà millorar molt la nostra expressió escrita, la nostra comprensió de la classe i la forma de comunicar a la resta el que hem après. L’única pena és que, concretament en el meu cas, faltaria una mica més de temps per poder contrastar les explicacions donades. Considero que el dietari és el treball perfecte per al cap de setmana i no per fer-lo a corre-cuita. També em sap greu que només tinguem una oportunitat d’escriure’l a tot el curs.

  Respecte a l’opinió de la meva apreciada companya Alicia, he de dir que a mi si m’agrada i molt el treball en grup, ja que ens obliga a parlar en català, amb el conseqüent benefici que això comporta respecte a la nostra expressió oral, fluïdesa de la llengua i acostumament de l’oïda al català.

   

  Què us ha semblat aquesta entrada? Oi que està molt bé? Amador,  Alicia, felicitats! En aquest cas, heu descrit el desenvolupament de la sessió i hi heu afegit l’opinió personal. Alicia, és normal que l’ús del “degut a” costi una mica. De vegades comprendre una qüestió com aquesta necessita temps.  Oi que us diem que els textos han de reposar per poder veure-hi els errors? Doncs crec que qüestions com aquestes també han de reposar per poder-les copsar. Quan vaig apuntar-me a l’autoescola, pensava que sempre estaria pendent del canvi de marxes o que sempre hauria de pensar quins eren els passos a seguir abans d’engegar el motor. I sabeu què? No és veritat. Només necessitem temps. Per tant, temps al temps. 😉

   

   

   

  Share

  Article complet

 • 4a sessió Intermedi 3

  Bon dia a tothom!

  Com va el cap de setmana? La Pilar i la Noèlia són molt treballadores i han aprofitat el cap de setmana per enviar-me l’entrada correponent a la 4a sessió per al dietari d’aula. Aquí la teniu:

   

  Dietari de la classe amb data 18/10/2012

  Avui hem vist i llegit el dietari de la classe escrit per dues companyes la setmana passada. A més a més, en Pau ha proposat intercanviar-nos l’adreça del nostre correu electrònic, ja que sovint haurem de treballar en grup, i això ens facilitarà la comunicació entre nosaltres.

  Al començament de la classe els alumnes ens hem dividit en grups relacionats amb diferents àmbits professionals:

  1-      Educació

  2-      Construcció

  3-      Oci, entreteniment i turisme

  4-      Sanitat i Serveis Socials

  5-      Indústria

  6-      Serveis (administració, seguretat, neteja, transport, comerç, etc.)

  Després la professora ens ha explicat com fer un esquema i  cada grup hem començat a llegir en veu alta el text de l’activitat 4 del llibre: Manipular fruita és una feina segura? Per tal de completar l’esquema de la pàgina 16, hem subratllat l’últim paràgraf del text. Una vegada corregit, la professora ha aclarit els dubtes i les paraules que no s’han entès:

  • Penjoll: Joia o adornament que es porta penjat al coll.
  • Dempeus: Estar dret.
  • Moviment prènsil: Moviment d’obrir i tancar les mans per agafar alguna cosa.
  • Enlairades: En aquest cas, fa referència al fet d’agafar objectes per sobre teu contínuament.

  A continuació i d’acord al sector laboral a què pertanyem cada grup, hem parlat sobre els riscos laborals més freqüents a cadascun d’ells, i hem triat aquells tres que ens han semblat més rellevants (act. 3).

  Per últim, cada grup hem  realitzat l’esquema corresponent al sector laboral triat.

  D’una altra banda, la professora ens ha encomanat les següents tasques per a la propera classe:

  • Llegir el requadre blau de la pàgina 19 del llibre.
  • Fer la fotocòpia donada a la classe, en què s’han de refer una sèrie de frases sobre l’ús incorrecte de “degut a”.

  Aclariments: 

  No hi ha cap verb en infinitiu acabat en –guer. Així doncs, no és correcte sapiguer (saber), ni   poguer (poder). Per tant, tampoc s’ha d’utilitzar el gerundi –guent.

  Esperem que aquest resum us hagi servit per fer un repàs de la classe.

  Salutacions,

  Pilar i Noèlia

   

  Què us ha semblat? Oi que està molt bé? Hi trobo a faltar, però, una coseta: què vam dir de l’esquema? Com ha de ser un bon esquema? Us en recordeu?

  Noies, felicitats per la feina feta! I a la resta, bon cap de setmana i fins dimarts!

   

  Share

  Article complet


Categories


Històric


Blogroll


Per resoldre dubtes


Recursos per a l'aprenentatge


Vídeos


Darrers comentaris


Núvol d’etiquetes


Share