CLASSE 4 D’ABRIL

imagesAvui hem repassat alguns exercicis de pronoms que hi havia de deures. Per deures, feu les frases 7 a 11 de la pàg. 217 del llibre El català escrit.

Després hem fet l’exercici 14 sobre connectors (importants per cohesionar un text), de la pàg. 150, del llibre de Teide. Tot seguit hem vist els connectors que expressen causa o motiu (perquè, ja que…) i els que expressen conseqüència (doncs, per tant…). Hem fet l’exercici 18 per practicar la diferència entre el perquè i el doncs. Per deures, feu l’exercici 17 de la pàg. 151 de Teide.

Finalment, hem vist l’estructura dels articles d’opinió. N’hem vist un exemple i n’hem trobat les diferents parts. Per acabar i per grups, heu escollit un comportament incívic i heu anat omplint una graella per completar l’estructura de l’article d’opinió. El proper dia l’acabareu i el passareu en net.