CLASSE 29 DE MARÇ

Avui hem comentat algunes frases que hi havia per deures de l’exercici 5, pàg. 217, d’El català escrit (de combinació de pronoms). Per deures, acabeu l’exercici.

A continuació, hem vist els pronoms relatius. Hem vist la teoria de la pàg. 196 d’El català escrit i després hem fet l’exercici 2, hem vist la informació que hi ha tot seguit en el llibre i els quadres de la pàg. 198. Hem fet l’exercici 3  i 4. Per deures, feu l’exercici 5.

Per acabar, hem fet un dictat extret del llibre Si no puc volar (la contraportada). Ha servit per repassar el so de la essa sonora (o vibrant) i la essa sorda i altres aspectes ortogràfics i gramaticals com l’accentuació o que el c. directe no porta preposició.

CLASSE 27 DE MARÇ

Vam comentar algunes frases de l’exercici que hi havia per deures sobre combinació de pronoms, i després en vam fer les 7 primeres de l’exercici 5, pàg. 217, d’El català escrit. Per deures feu de la 8 a la 17.

Després vau parlar sobre passatemps i jocs de taula en petits grups (exercici 1, pàg. 104 de Teide) i a continuació vau resoldre les endevinalles i jeroglífics de l’exercici 2. Amb els mateixos companys, vau comentar els errors dels textos de l’exercici 20, pàg. 115.

Tot seguit us vaig donar els resultats de l’apunt en un blog sobre la tinença i cura dels animals domèstics i en vam comentar els errors més comuns.

Classe del 23 de març

Hem fet l’ex. 10 de la pàg. 67 (Barcanova) sobre l’ortografia de la essa i, a continuació, un dictat. El podeu acabar de fer sencer perquè és dels dictats en línia. Ens hem fixat en els noms abstractes que provenen d’adjectius com: calidesa, feblesa, rapidesa

Després hem parlat de la diferència entre que i què i de les diferents funcions que poden tenir. També hem fet l’ex. 19 de la pàg. 127 (Teide).

Finalment, hem dedicat una estona al joc de l’Stop dels verbs.

Recordeu que teniu de temps fins al 27 d’abril per entregar la graella d’errors freqüentsPenseu que l’objectiu és que us vagi bé a vosaltres per repassar.

CLASSE 22 DE MARÇ


Avui hem continuat amb la combinació de pronoms: hem repassat els quadres teòrics de la pàg. 212 del llibre El català escrit i hem comentat algunes de les frases de l’exercici 3. Per deures feu l’exercici 4 (combinació d’un pronom personal (em, et, es, ens o us) + un altre pronom (teniu quadres amb les combinacions resultants a les pàgines 214 i 215.

A continuació hem fet l’exercici 23, de la pàg. 129, del llibre de Teide, sobre precisió lèxica.

Finalment, per celebrar el Dia Mundial de la Poesia, hem creat un haiku (poema tradicional japonès de tres versos) sobre la primavera:

Muntanyes i prats

plens de flors i colors,

càlid mar de llum

Per acabar, per parelles heu escrit un altre haiku.  A continuació els hem llegit i hem tractat d’endivinar el tema al qual feien referència.

CLASSE 20 DE MARÇ

Avui hem continuat treballant la combinació de pronoms amb el comentari de l’exercici 2, de la pàg. 211 d’El català escrit.  Després hem repassat alguna combinació incorrecta de les que surten als quadres de la pàg. 212 (el proper dia les veurem amb més profunditat) i hem fet les 7 primeres frases de l’exercici 3, de la pàg. 213, igualment del llibre El català escrit. Per deures, acabeu aquest exercici.

A continuació hem après com es diuen els crits d’uns quants animals amb l’exercici 15, de la pàg. 125, del llibre de Teide. Tot seguit hem vist les oracions  construïdes amb el pronom relatiu ‘que’. Hi ha oracions especificatives (concreten el nom que acompanyen) i oracions  explicatives (afegeixen informació o fan un aclariment, van entre comes). Depenent del que diguem, doncs, haurem de posar la informació entre comes o no. Hem fet l’exercici 16, de la pàg. 125, de Teide.

Finalment, heu fet un apunt en un blog que compta per a la nota de curs.

Classe del 16 de març

Hem corregit els errors dels articles sobre la dieta vegetariana i ens ha anat bé per repassar els pronoms relatius. També hem comentat altres aspectes com la puntuació dels incisos i els verbs que tenen doble infinitiu (cabre-caber, tindre-tenir, caldre-caler…) i els verbs incorrectes com mantindre.

Després hem repassat l’escriptura de la essa sorda (Teoria, pàg. 54, Barcanova) i hem fet l’ex. 8 de la pàg. 67 (Barcanova). Per deures heu de fer els exercicis 7 i 9 d’aquesta mateixa unitat. Si voleu practicar més, feu clic en aquest enllaç.

Dimarts, farem l’avaluació escrita sobre l’entrada en un blog.

 

Classe del 14 de març

Vam acabar els exercicis dels pronoms relatius i després vam comentar les frases fetes protagonitzades per animals que havíeu hagut de buscar.

També vam buscar els errors sobre pronoms en els cartells.

Després vam veure les diferències de pronunciació entre la essa sorda i la sonora (Teide, pàg. 120 i 121 ) i vam fer els ex. 1, 2 i 3 (Barcanova, pàg. 63).

Finalment vam fer un joc per practicar l’escriptura dels mots compostos.

Per deures hi ha els ex. 4 i 5 (Barcanova, pàg. 64 i 65).

Si voleu practicar més el tema de la essa, aquí teniu més exercicis: distinció esses, ortografia essa sonora.

CLASSE 15 DE MARÇ

Avui hem seguit amb l’ortografia de la essa sonora i sorda i hem comentat els exercicis que hi havia de deures (acabar la unitat 11 del llibre El català escrit) i després hem fet l’exercici 5, de la pàg. 121, de Teide.

Hem continuat repassant l’ordre de la combinació de pronoms i hem vist que quan el pronom li (c. indirecte) es combina amb els pronoms de c. directe determinats el, la, els o les, primer hem de posar el pronom de c. directe i després l’indirecte (que canvia li per hi) -vegeu el quadre d’aquesta entrada-. Per practicar-ho hem fet alguna frase a la pissarra i també l’exercici 3, de la pàg. 145, de Teide.

Després hem començat la unitat 9 de Teide que parla sobre els animals domèstics i, en grups, heu anat comentant els globus de la pàg. 118.

Per acabar, hem vist la diferència entre com i com a, i quan escriure fins o cap i quan fins a o cap a (exercici 16, pàg. 113, de Teide).

CLASSE 13 DE MARÇ

Avui us he tornat corregides les expressions escrites sobre les dietes i hem après que entre el subjecte i el verb no hi va cap coma, i entre el verb i els complements tampoc (n’hem vist diferents exemples a la pissarra). Repasseu els errors que es repeteixin als vostres escrits, això és pràcticament el més important per repassar.

Després hem comentat els exercicis que hi havia de les esses i n’hem fet 2 més, el 6 i  el 8 (pàg. 65 i 67 del llibre El català escrit). Per deures, acabeu aquesta unitat.

Tot seguit hem vist la combinació de pronoms, que repassarem el proper dia. Per deures, feu la substitució per pronoms dels complements d’aquesta frase: La Maria ha comprat les pomes al mercat.

Per acabar, hem visionat els vídeos de les receptes que havíeu gravat alguns de vosaltres.

Classe del 9 de març

Vam començar fent un exercici per consolidar l’escriptura del guionet en els noms compostos.

Després vam veure la segona part dels pronoms relatius i vam fer els exercicis 3 i 4 de la pàg. 199 (Barcanova).

També vam fer els ex. 22 i 23 de les pàg. 128-129 sobre frases fetes i precisió lèxica (Teide).

Per deures, busqueu 3 frases fetes protagonitzades per animals i feu els exercicis 5, 6 i 9 (pàg. 199-202).

Per cert, qui troba l’error de la imatge?