CLASSE 29 DE MAIG

Avui hem començat  comentant els dubtes dels exercicis de verbs que hi havia de deures i també la correcció de l’exercici de gramàtica. A continuació hem vist l’estructura de la prova que farem la setmana vinent.

Després hem vist quan posem per i quan per a (indica destinació), i hem fet l’exercici 15 de la pàg. 209 del llibre de Teide.

Tot seguit, hem fet els exercicis 3 i 4 del model de prova de gramàtica i lèxic.

Per deures, acabeu els exercicis 5 i 6 que us he passat avui i feu la unitat 31 del llibre El català escrit.

 

 

CLASSE 24 DE MAIG

Avui hem començat repassant pronoms febles. Hem fet l’exercici 3 de les pàg. 173 i 174 de Teide. Les primeres frases les hem fet entre tots, mirant, com sempre us he dit, què diríem si no poséssim els pronoms (com completaríem les frases); després fent les preguntes per trobar el c. directe (què, -o qui-), c. indirecte (a qui o per a qui)…

Després hem fet un exercici per aprendre vocabulari referent a termes ofensius (ex. 8, pàg. 177 de Teide). Tot seguit hem vist el significat del connector ‘tanmateix’ (=no obstant això). I hem fet l’exercici 22 de precisió lèxica, pàg. 183 de Teide.

A continuació hem vist quan escriure a i quan en (davant de lloc o en c. circumstancials de temps), a l’exercici 12, pàg. 193 de Teide).

Finalment, hem vist pistes per saber si una paraula va amb ela geminada (mots començats per al·l, col·l, il·l; acabats en el·la, il·la). Heu intentat memoritzar paraules de les llistes que surten a la pàg. 78 del llibre El català escrit i després heu intentat recordar el màxim nombre de paraules. Després, en grups de tres, heu creat una petita història que incloïa paraules amb l·l.

Per deures feu el tema 14 del llibre El català escrit (l·l), l’exercici 3 de la pàg. 187 de Teide (repàs de pronoms febles) i un exercici de gramàtica que us passo aquí per als que no heu pogut venir avui a classe. Qui no hagi entregat avui l’article d’opinió, que el porti dilluns o l’enviï per c/e.

CLASSE 22 DE MAIG

Avui hem començat corregint la comprensió lectora del model de prova. Després hem fet la comprensió oral del model de prova. La correcció dels exercicis de verbs la podeu veure aquí.

A continuació hem fet un exercici de gramàtica i lèxic d’elecció de resposta múltiple basat en la cançó En la que el Bernat se’t troba, dels Manel. Un cop escollides les respostes hem sentit la cançó per comprovar si ho havíem fet bé. Finalment, també hem escrit les respostes correctes a la pissarra.

Tot seguit hem treballat, una vegada més, la concordança verbal en frases condicionals, per expressar una acció hipotètica (concordança del verb condicional amb l’imperfet de subjuntiu. Exemple: Buscaríem una nova feina si tanqués l’empresa) i expressant també condició però en passat (concordança del condicional compost i l’imperfet de subjuntiu compost -el seu nom real és pret. plusquamperfet-. Exemple: Hauríem buscat una nova feina si hagués tancat l’empresa). Tot això ho hem practicat amb l’exercici 16, de la pàg. 166 de Teide.

Després hem fet l’exercici 21 de la pàg. 182 de Teide (corregir errors ortogràfics).

Per acabar, us he repartit una fotocòpia per practicar la perífrasi d’obligació ‘haver de + infinitiu‘. Hem vist, però, aquesta forma en diferents temps verbals (vam haver de…, he hagut de…, havíem de…). A l’altra cara del full teniu un exercici per practicar el verb haver-hi: recordeu que només es conjuga en singular (hi ha 2 semàfors…, hi havia…) i que no us heu de deixar el pronom hi.

Per deures, feu la unitat 13 del llibre El català escrit i l’article d’opinió que us he repartit avui.

https://www.youtube.com/watch?v=X5bBZ5ZbOWE

CLASSE 17 DE MAIG

Avui hem començat la classe comentant els dubtes de l’exercici de verbs (fotocòpia). A continuació, hem practicat més la morfologia verbal amb els exercicis 6 i 7 de la pàg. 238 del llibre El català escrit.

Després hem estudiat les excepcions de l’escriptura de la J/G, quan escriure IG/TX a final de mot, i quan escrivim X/IX.

Per deures feu la comprensió lectora que us he enviat per correu electrònic, la nova fotocòpia de verbs que us he donat a classe i la unitat 12 del llibre El català escrit.

CLASSE 15 DE MAIG

Ahir vam comentar les respostes de la comprensió oral sobre l’addicció a la feina. També vam acabar de comentar les frases de les comes (fotocòpia que vam començar el dia anterior) i vam fer l’exercici 20, de la pàg. 152 de Teide.  Recordeu, entre el subjecte i el verb no hi poseu cap coma; entre el verb i els complements, tampoc. Per deures, feu l’exercici 21 (comes), de la pàg. 153 de Teide.

Després us vaig tornar els articles d’opinió corregits i vam fer una subhasta d’errors extrets de les correccions que us havia fet.

CLASSE 10 DE MAIG

Avui hem començat la classe estudiant les diferències de significat dels mots de l’exercici 26, pàg. 155 del llibre de Teide. A continuació, hem corregit l’exercici que hi havia de verbs (fotocòpia), i després hem fet l’exercici 16, de la pàg. 180 (si no/sinó).

Tot seguit, en petits grups, heu expressat la vostra opinió sobre diferents qüestions de caire laboral (ex. 1, pàg. 158 de Teide) i, després, ens hem imaginat que havíem de canviar la nostra residència per motius laborals, per exemple a Girona. A cada grup, dues persones veien més avantatges que inconvenients (columna de l’esquerra de l’exercici 8, pàg. 163) i les altres dues persones més desavantatges (columna de la dreta), i havíeu d’escriure 2 frases amb connectors. Una de les frases amb un si no/sinó, i l’altra amb qualsevol dels connectors que surten a l’exercici 25 de la pàg. 155 de Teide.

Finalment, hem iniciat la teoria i pràctica de l’ús de la coma. El proper dia continuarem amb aquest tema.

Per deures, feu l’exercici de verbs (fotocòpia que he donat a classe) i contesteu les preguntes sobre el vídeo sobre l’addicció a la feina que veureu a l’entrada següent.

Classe del 4 de maig

Vam començar la classe fent l’exercici 26 sobre vocabulari (pàg. 154, Teide). Després vam repassar els usos obligatoris de la coma (pàg. 152) i vam fer l’ex. 20. Un cop explicades les comes, vau revisar els vostres articles que hi havia per deures, fixant-vos en la puntuació.

A continuació vam començar la unitat 12 i vam fer l’ex. 3 (pàg. 159). Després vam dividir la classe en dos grups i, a partir de la llista d’avantatges i desavantatges de l’exercici 8 (pàg. 163), vam redactar arguments a favor i en contra del trasllat de l’empresa. Per redactar els arguments, s’havien de fer servir els connectors sinó, si no, perquè, ja que, tot i que… Al final, vam fer el debat exposant i rebatent els arguments.

Per acabar, vam repassar l’ortografia de la J, G, X, IX, IG, TX i vam fer l’ex. 10 (pàg. 164, Teide).

Deures (Barcanova): ex. 2, 4 i 7 (pàg. 71-73).

 

Classe del 2 de maig

Vam repassar els usos de ‘perquè’, ‘per què’ i ‘per a què’ i després vam veure les diferències de ‘sinó  i ‘si no’, pàg. 184 (Barcanova). Vam fer l’ex. 2 de la pàg. 185 (Barcanova). Vam repassar els connectors de conseqüència i algun ús incorrecte dels gerundis. Vam fer els ex. 5 i 6 de la pàg. 188.

A continuació vam fer els exercicis de gramàtica del model de prova i els vam comentar.

Per deures, hi ha l’ex. 7 de de la pàg. 148 (Teide). Heu de triar un text i, tenint en compte els problemes, tornar-lo a escriure’l millorat.

CLASSE 3 DE MAIG

Avui hem corregit l’exercici l’exercici 17, de la pàg. 151, de Teide (connectors que indiquen causa o conseqüència). A continuació he tornat els articles d’opinió i hem comentat alguns dubtes (el proper dia també podreu preguntar qualsevol cosa sobre les correccions). Després us he passat un exercici nou d’article d’opinió per fer de deures, extret del model de prova penjat al web del Consorci. Més endavant farem la resta d’exercicis d’aquest model de prova. També us he passat un exercici de verbs.

Tot seguit hem vist quan el si no va separat (quan indica condició) i quan el sinó va junt (quan indica oposició al que s’ha dit anteriorment).

També hem estudiat l’escriptura del:

  • per què (quan és interrogatiu -directe o indirecte-, però també podria ser un pronom de relatiu -si té un antecedent-),
  • perquè (quan indica causa o finalitat, o bé quan fa de nom -precedit d’article-),
  • per a què (quan és interrogatiu i, a més, expressa finalitat; o bé és un pronom relatiu).

Finalment, hem fet una prova oral sobre la segona lectura del curs i la literatura en general.

Classe del 27 d’abril

En començar la classe vam corregir els errors dels articles d’opinió sobre els actes incívics.

A continuació, vam fer l’ex. 25  de la pàg. 155 (Teide) per classificar els connectors segons el tipus. Després ens vam centrar en els connectors que expressen causa i conseqüència i vam fer l’ex. 18 (pàg. 152) sobre el ‘doncs” i el ‘perquè’.  Després vam veure tots els usos de ‘perquè’, ‘per què’ i ‘per a què’ i vam fer l’ex. 19.

Per deures, mireu-vos la teoria de les pàg. 185-186 (Barcanova). Feu els ex. 3 i 4, pàg. 187 (Barcanova).