CLASSE 25 D’ABRIL. Articles d’opinió, sinonímia, verbs.

Avui hem fet l’exercici 5 de la pàg. 121 (so d’essa vibrant). Com que a la redacció de les notícies hi havia en alguns casos repeticions, hem treballat la sinonímia amb l’exercici 12, de la pàg. 149 de Teide. Per deures, feu l’exercici 13 de la pàg. següent.

També hem treballat el lèxic de la pàg. 129, exercici 23. A continuació, hem vist alguns errors en adjectius i pronoms indefinits (tothom, cadacun/cadascú, la resta o els altres), amb l’exercici 13, pàg. 138 de Teide. I després hem fet la llista A de l’exercici 14 de la pàg. 139; es tracta de verbs que en català són de la segona conjugació (acabats en -er, -re), i que sovint es conjuguen malament perquè en castellà són de la tercera conjugació (-ir). Per deures, feu la llista B.

Finalment, hem fet un exercici de morfologia verbal d’uns verbs seleccionats acuradament per treballar també  diferents aspectes ortogràfics.

Per deures, feu un nou article d’opinió per consolidar-ne l’estructura i l’elaboració del text. Recordeu-vos d’utilitzar els connectors i més els que us costen d’emprar.

CLASSE 18 D’ABRIL: El so de la essa vibrant i no vibrant. Manuel de Pedrolo. L’article d’opinió.

Avui hem corregit l’exercici de substitució de complements indirectes per pronoms.

A continuació hem practicat el so de la essa no vibrant o sorda /s/ (exercici 8, pàg. 109 de Teide) i essa vibrant o sonora /z/ (exercici 4, pàg. 120). Hem vist quines lletres representen els dos sons i unes pistes ortogràfiques (fotocòpia). A continuació hem fet l’exercici 3 i 5 de les pàg. 63 i 65 de Barcanova. Per deures, feu els exercicis 2, 4, 6 i 7.

Després hem fet una petita aproximació a l’escriptor Manuel de Pedrolo, explicant una mica la seva obra, i hem llegit un fragment a classe de Aquesta nit tanquem.

Per acabar hem vist les etapes de producció d’un text (planificació, redacció i revisió) i l’estructura dels articles d’opinió. N’hem llegit un exemple i per grups heu fet un exercici d’identificar els arguments  i els connectors de l’article. El proper dia elaborareu un article d’opinió amb els mateixos grups que hem fet avui (no feu l’article a casa!!!).

Per deures, feu també l’exercici de combinació de pronoms 3, de la pàg. 145 de Teide.

CLASSE 16 D’ABRIL

Ahir, després de comentar i corregir els deures, vam estudiar quan escriure com i com a, fins i fins a, cap i cap a (exercici 16, pàg. 113 de Teide). A continuació, vam fer l’exercici 21 de millora de la precisió lèxica de la pàg. 115.

A més, vam repassar els pronoms que substitueixen un complement indirecte amb una fotocòpia, ja que en classes anteriors havia detectat errors en la substitució d’aquest complement. Vam fer una de les cares del full, per deures feu-ne l’altra.

També vam fer un exercici de classificació de connectors (vegeu la foto d’aquesta entrada). Finalment, vam veure la diferència entre el perquè, que expressa motiu, causa (o finalitat), i el doncs, que expressa conseqüència. Vam fer l’exercici 18 per practicar-ne els diferents usos.

Si teniu temps, continueu amb la lectura del llibre d’aquest trimestre.

CLASSE 9 D’ABRIL

Després de comentar els exercicis que hi havia per deures, hem vist el complement predicatiu, ja que hi havia algun dubte en la distinció amb el circumstancial de manera perquè tots dos solen respondre a la pregunta com? Hem fet les primeres 3 frases a classe, la resta feu-les de deures.

Tot seguit hem repassat la combinació de pronoms en petits grups, l’ordre habitual amb exemples, i quan s’inverteix l’ordre del CI i CD, amb exemples. També us he fet un resum del més important que surt a la pàg. 212 del llibre de Barcanova (combinacions que no es poden fer o alteracions). Per repassar, podeu llegir-vos aquesta pàgina, i totes les prèvies de la unitat 34. A classe hem fet les primeres 4 frases de l’exercici 2 de la pàg. 211 de Barcanova. Per deures, acabeu l’exercici i també feu l’exercici 4 de la pàg. 94

També hem parlat de la sortida que farem aquest dimecres: una visita guiada de la Ruta Fabra. Per practicar l’expressió escrita us he demanat, que per deures, elaboreu la notícia sobre la sortida. Aquí teniu una mica d’informació que us pot ser útil per redactar-la (de 8 a 15 línies màxim).

Finalment, heu corregit els errors dels textos que hi ha a la pàg. 115 del llibre de Teide (exercici 2). El primer text tenia errors més aviat ortogràfics, de coherència i de puntuació; el segon d’expressió (bàsicament repeticions). Per deures, com que ja sou uns experts corregint i revisant textos, haureu d’esmenar els errors d’aquest text.

Teniu diferents exercicis a fer, però alguns són molt ràpids de fer i, a més, teniu tota una setmana per fer-los.

CLASSE 4 D’ABRIL

Avui hem començat practicant el català en petits grups  en què heu parlat sobre el que heu fet durant les vacances de Setmana Santa.

A continuació, hem repassat diferents maneres d’identificar un complement directe a partir d’unes frases d’una expressió escrita:

-preguntant què? o qui? al verb: Dono caramels al nen. Què dono? Caramels=c. directe.

-preguntant cosa o persona + el verb: Cosa donada? Caramels= c. directe.

-passant l’oració a passiva -llavors el CD farà de subjecte):  Els caramels són donats per mi. Caramels passa a ser el subjecte de l’oració passiva. Per tant, fa de c. directe a la primera frase.

Tot seguit, heu comentat els dubtes sobre els deures, i després hem vist l’ús del guionet. Hem practicat aquest tema amb els exercicis 13, de la pàg. 99, i 17, de la pàg. 114, de Teide.

Finalment, hem vist la combinació de pronoms. L’ordre seria: reflexius/c. indirecte / c. directe / la resta. Aquesta combinació s’altera quan tenim un li + un pronom de c.directe determinat). L’hem practicada amb la substitució per pronoms a diferents frases.

Per deures, feu l’exercici 8, de la pàg. 81 de Teide, i els exercicis 3, 4 i 5, de la pàg. 143 de Barcanova (repasseu abans la teoria que teniu a la pàg. anterior).