CLASSE 31 DE GENER: verbs, repàs d’accentuació i dièresi

Primer hem aclarit un dubte que va quedar a la classe anterior sobre la forma ‘van haver estudiat’ que vam trobar a l’exercici 10, de les pàg. 128 i 129. Aquest temps verbal correspon al passat anterior, i s’utilitza per expressar una acció passada immediatament anterior a una altra acció també passada, com per exemple trobem a l’oració 7:

  • Quan van haver estudiat bé el fenomen, van publicar un article sobre el tema (primer estudien el fenomen i després publiquen l’article).
  • Un altre exemple: Així que els veïns van haver vist fum al bosc, van trucar als bombers.

Val a dir, però, que la frase 4 no segueix aquest esquema, ja que l’acció que va en passat anterior no és anterior a l’altre passat que surt a la frase. Per tant, en aquesta frase podríem emprar ‘havien identificat’ o ‘van identificar’.

A continuació, hem fet els exercicis 5 i 8 sobre la dièresi, de les pàg. 36 i 37. Per deures, feu els exercicis 9, 10 i 11, de les pàg. 37 i 38.

Tot seguit, hem comentat la comprensió oral sobre la roba i hem aprofitat algunes de les idees que ens donava per crear consells per a adolescents sobre el consum responsable de la roba, tots en segona persona del plural de l’imperatiu per repassar aquesta forma verbal.

Finalment, hem fet un joc de repàs de l’accentuació i la dièresi.

 

CLASSE 29 DE GENER: quantitatius

Avui hem vist la l’ús dels quantitatius (quadre de la pàg. 140), i hem fet l’exercici 2 per aclarir la diferència entre cap, gens (de) i res. Per deures, feu l’exercici 1 de la pàg. 141.

Després he tornat corregits tant els treballs sobre Cerdanyola com els del llibre del 1r trimestre. A continuació, per grups, heu treballat vocabulari relacionat amb la roba (exercici 2, pàg. 78, del llibre de Teide), frases fetes (exercici 3) i l’expressió oral (exercici 4). Al final, hem començat a fer un exercici sobre gerundis irregulars (exercici 17 del llibre de Teide).

Per deures, feu la comprensió lectora que us he passat en paper. Qui tingui el llibre de Teide, és a la pàg. 83. Contesteu les preguntes que es plantegen.

 

 

CLASSE 24 DE GENER: verbs, la dièresi i l’ela geminada

Avui hem dedicat la classe a l’ela geminada (l·l), ja que és el dia del punt volat.

  • Hem parlat de la pronúncia actual i de la relació amb les “mateixes” paraules en anglès, francès, italià, etc, que s’escriuen amb doble ela (per exemple: collegio, college…), però es pronuncien com una ela simple (més forta o no).
  • També he explicat com fer el punt amb l’ordinador (majúscules+tecla del número 3).
  • A més hem après algunes pistes per saber si una paraula va amb ela geminada (pàg. 78 del llibre El català escrit).
  • Com no totes segueixen una norma infal·lible, hem tractat de memoritzar un munt de paraules que s’escriuen amb aquesta grafia que surten en aquesta pàgina (l’associació d’idees ajuda a recordar-les).  Després, per grups us heu inventat històries forassenyades que incloïen paraules que s’escriuen amb l·l. 
  • Hem comentat també que cal recordar altres paraules habituals que no porten ela geminada (inici pàg. 79), com celebrar, miler, milió, selecció…
  • Hem fet l’exercici 2 de la pàg. 79. Per deures feu-ne l’1 i el 3.
  • Per acabar, i en grups de tres o quatre persones, hem fet un dictat per relleus sobre l’ela geminada.

 

 

 

D’altra banda, hem deixat per al proper dia el comentari de l’exercici 10 de verbs (pàg. 128 i 129).

Finalment, hem fet els exercicis sobre la dièresi: 3, de la pàg. 35, i 7, de la pàg. 37 (els 3 primers verbs, els dos últims per fer-los a casa). Per deures, feu-ne el 4, de la pàg. 35.

CLASSE 22 DE GENER: verbs, lèxic, el punti i coma i la dièresi

Dimarts vam corregir l’exercici de verbs que hi havia de deures i vam veure les concordances verbals de la pàg. 128. Després vam fer l’exercici 11 a classe. A continuació vam veure com expressar la probabilitat sense que sigui amb un adverbi (pàg. 129), i vam fer l’exercici 12 a classe.  Per deures, feu l’exercici 10.

També vam millorar la precisió lèxica amb un exercici que us vaig passar, que qui tingui el llibre de Teide és a la pàg. 75. Tot seguit vam veure en quins casos podem escriure el punt i coma (fotocòpia o pàg. 72 de Teide) i vam fer-ne un exercici.

Finalment, vam corregir un exercici de la dièresi i vam fer els exercicis 1 i 2. Per deures, feu l’exercici 3.

CLASSE 17 DE GENER: verbs i exposicions orals sobre Cerdanyola

Avui hem començant comentant l’exercici 8, de la pàg. 126, que hi havia per deures. Hem vist el perquè de l’ús de cada forma verbal. A continuació, hem vist diferents possibilitats de formació dels participis de verbs de la 2a conjugació i algun de la tercera. Per deures, acabeu l’exercici 9, de les pàg. 127 i 128.

Tot seguit heu fet unes molt bones exposicions sobre els diferents itineraris per visitar Cerdanyola (un monument, un restaurant, un comerç singular i una curiositat local), que ben podrien ser una bona tria perquè algú de Cerdanyola passés una bona jornada fent turisme local, o bé podrien servir també per a algú que no conegués el municipi.

CLASSE 15 DE GENER: verbs i la dièresi

Avui hem repassat la formació de l’imperatiu (pàg. 123) del llibre, i hem fet l’exercici 6 de la pàg. 124. Després hem vist una sèrie de verbs de la segona conjugació (acabats en -er o -re) que sovint es conjuguen malament perquè en castellà són de la tercera (-ir), com per exemple debatre, interrompre, etc.  Hem fet l’exercici 7, de la pàg. 125.  Per deures, feu l’exercici 8, de la pàg. 126.

Després hem fet un treball cooperatiu amb grups d’experts per conèixer la teoria de la dièresi. Per grups, heu treballat un aspecte teòric d’aquest tema, i després us heu barrejat amb d’altres grups per acabar de saber la teoria de la dièresi. Finalment, heu practicat el que heu après amb un parell d’exercicis. Per deures, feu el tercer exercici.

Per acabar us heu reunit amb els companys del grup de l’Itinerari per Cerdanyola per acabar de preparar l’exposició.

CLASSE 10 DE GENER: complement preposicional

Dijous passat vam veure el complement preposicional o de règim verbal. Vam veure que hi ha verbs que necessiten un complement introduït amb una preposició per tenir un significat complet (teoria a la pàg. 158). Vam fer l’exercici 1. Després vam estudiar els pronoms que substitueixen un complement preposicional (hi/en). La pronominalització funciona igual que els complements circumstancials de lloc. Vam fer els exercicis 3, 5 i 6 a classe. Per deures feu els exercicis 2, 7 i 8.

A continuació vam treballar la lectura amb dos exercicis. Un de lectura de frases que contenien paraules amb una accentuació diferent al castellà i que sovint es pronuncien malament. L’altre, un text que havíeu de llegir en parelles i vigilar la velocitat de lectura, la dicció, l’entonació i les pauses.

CLASSE 8 DE GENER: el complement circumstancial i les perífrasis d’obligació (he de…)

Avui, després de comentar els exercicis que hi havia de deures, hem après els pronoms que substitueixen un complement circumstancial de lloc (hi/en). Hem vist la teoria que hi ha a la pàg. 149 i hem fet l’exercici 8.

Tot seguit hem estudiat les formes verbals que expressen obligació (haver de + infinitiu o cal que + subjuntiu), pàg. 152, i les hem practicat amb un joc: en grups, una persona tenia una situació concreta (tenia son, li havia tocat la loteria, etc.), però ella no ho sabia. Els companys li donaven consells fins que la persona endevinava que li passava. Després hem fet l’exercici 1 de la pàg. 152.

Finalment us heu reunit amb els grups que prepareu l’Itinerari per Cerdanyola per fer una posada en comú per preparar el treball.

Per deures, per al dimarts que ve, feu els exercicis 5 i 7 de les pàg. 149 i 150 (pronoms), exercici 5, pàg. 123 (verbs) i exercicis 2 i 3, pàg. 153 (verbs).