29 DE NOVEMBRE:

Avui hem fet l’exercici 4 d’accentuació, de la pàg. 33 del llibre. A continuació hem practicat la pronunciació de les e i o obertes i tancades amb la lectura d’unes llistes de paraules perquè ens ajudin a poder accentuar millor. Per deures, feu l’exercici 5 de la pàg. 33 i llegiu-vos les pistes que hi ha (consulteu el full teòric d’accentuació que us vaig donar) per saber si les e/o d’una paraula porten accent obert o tancat.

Després heu llegit els textos que heu escrit sobre una persona (o animal).

Tot seguit, hem acabat de veure la flexió de l’adjectiu (pàg. 109 a 111), i hem fet l’exercici 8 a classe (pàg. 111). Per deures, feu els exercicis 1, 2, 4, 6 i 7 d’aquesta unitat 19 (pàg. 107 a 111).

Finalment, amb el temps verbal de l’imperatiu en 2a persona del singular, heu donat consells segons les situacions plantejades (fotocòpia imperatiu). Per acabar, heu fet l’exercici 4 del llibre de Teide, que consistia a transformar els verbs d’una sèrie de frases que estaven en infinitiu en les segones persones de l’imperatiu (tu i vosaltres).

CLASSE 27 DE NOVEMBRE:

Ahir vam repassar l’accentuació amb l’exercici 1 de la pàg. 31.

També vam repassar la teoria de la flexió de l’adjectiu (vegeu quadres de les pàg. 106 a 108), i vam fer a classe els exercicis 3 i 5. Per deures feu els exercicis 1, 2 i 4.

Vam veure noves paraulers per millorar la precisió lèxica, com ara la distinció arran/arrel, comptar/contar, nombre/número, dependent/depenent…

Finalment, vam veure l’imperatiu, i vam utilitzar-lo en la segona persona del singular per donar consells per ser feliç (fotocòpia).

CLASSE 22 DE NOVEMBRE: accentuació, adjectius i repàs del gènere dels noms

L’altre dia vam veure la síl·laba tònica i l’àtona. Vam fer l’exercici 6, pàg. 26). Després, vam explicar les normes d’accentuació segons si les paraules són agudes (la forta és l’última), planes (la penúltima) o esdrúixoles (l’antepenúltima) -observeu el quadre adjunt-. Vam fer l’exercici 11, pàg. 28, a classe. Per deures feu els exercicis 8 i 10, pàg. 27 i 28. També vam veure els 15 mots que tenen accent diacrític per distingir-los d’altres mots.

A continuació, vam fer grups per treballar els adjectius. Cadascú havia de fer-ne la definició d’un i les altres persones havien d’endevinar a quin adjectiu corresponia la definició. Tot seguit, havíeu de fer el femení de 3 adjectius, i al final, dir-los a tota la classe per deduir-ne la teoria. També ho teniu al llibre a les pàg. 106 i 107 (unitat 19).

Després, vam llegir un text sobre un personatge amb una vida digna de ser narrada (ex. 1 del llibre de Teide). Pot servir una mica com a model per fer l’exercici 2 (us hi adjunto unes pautes per fer-ne un esquema previ a la redacció del text). Per deures, haureu de fer un escrit sobre una persona que conegueu i presentar-lo el proper dijous a classe.

 

 

 

Per acabar, vam fer un joc per repassar el gènere d’alguns mots conflictius com ara deute, dubte, avantatge, olor… (teniu la llista completa a la pàg. 98 del llibre El català escrit).

 

 

 

 

 

 

CLASSE 20 DE NOVEMBRE: diftongs i elements de les narracions i descripcions

Avui hem fet repàs de la formació dels plurals dels noms. A continuació hem corregit l’exercici sobre els verbs baixar/abaixar i pujar/apujar.

Després hem repassat els diftongs (dues vocals que es pronuncien a la mateixa síl·laba i, per tant, no se separen) com a pas previ a l’accentuació. Hem fet l’exercici 4 de la pàg. 25 i hem començat a fer l’1 i el 2. Per deures, acabeu-los a casa aquests dos. També hem fet un joc de trobar el nombre màxim de vocals que podrien anar juntes (tenint en compte que quan hi ha la qu o gu + vocal no se separa, i que una i (o una u) a principi de mot seguida de vocal tampoc no se separa).

Finalment, hem vist elements típics de les narracions i de les descripcions.

CLASSE 15 DE NOVEMBRE: plurals dels substantius, separació de síl·labes

Avui hem comentat algun error dels informes que, per cert, estaven molt ben escrits.

Després hem vist el nombre dels substantius (teoria a les pàgines 101-103). Hem fet els exercicis 10 i 12. Per deures, feu el 9, 11 i 13.

A continuació hem fet un dictat sobre les entitats de Cerdanyola.

Finalment, hem vist la separació sil·làbica, sobretot quan ens trobem amb dues vocals seguides. Tenir clar aquest tema serà bàsic de cara a saber accentuar bé.

Per deures feu també aquest full de repàs dels verbs pujar/apujar i baixar/abaixar.

CLASSE 13 DE NOVEMBRE: o/u neutres, gènere i nombre dels substantius

Avui hem començat comentant els dubtes sobre l’exercici de pronoms febles (algú no l’havia fet, ja em comentareu si teniu algun dubte).

Després hem fet repàs del que vam veure l’últim dia sobre la o/u neutres. Hem repassat entre tots alguns dels cultismes i, també, per parelles, us heu dit formes verbals del tossir, collir, sortir, escopir i cosir, i d’altra banda, del poder i voler, i havíeu de dir si anaven amb o/u.

A continuació hem vist la formació del femení dels substantius (teoria de les pàgines 94 a 98). I hem fet els exercicis 4 i 6. Per deures feu-ne l’1, 2, 5 i 8 (per a aquest us deixo més temps). Tot seguit hem fet un exercici sobre el gènere i nombre de diferents paraules, amb les quals hem vist que la majoria de plurals hi afegeixen una -s, alguns -os/-s0s, altres -ns i que també n’hi ha d’invariables, com és el cas, entre d’altres, de llapis.

Finalment, heu acabat els informes.

CLASSE 8 DE NOVEMBRE:

Hem començat la classe fent un repàs a la teoria que havíem vist sobre l’escriptura de la 0/u àtones. Avui hem explicat també:

– Que hi ha una sèrie de mots que es diuen cultismes, que  han arribat més tardanament al català i que per això han sofert una evolució diferent a la paraula de la qual deriven (vegeu el quadre de la pàg. 21). Així tenim boca, però bucal.

– A més, hem vist uns verbs que en conjugar-los, canvien la o de l’arrel per u quan està en posició tònica. Verbs: tossir, collir, cosir, escopir i sortir (i derivats). Exemple verb sortir: sortiré, sortia (àtona o), però surt, surti (tònica u).

– Finalment, hem vist que el present de subjuntiu i l’imperatiu dels verbs poder i voler s’escriuen amb u.

Per deures, feu els exercicis 8, 9 i 11 de la unitat 3

Després hem fet un exercici de vocabulari del llibre de Teide: distinció mitja/mitjana, cristall/vidre, tauler/taulell, pujar/apujar…

 

 

 

 

Per acabar, us heu posat per grups per redactar els informes sobre la sala polivalent que utilitzareu per a la vostra entitat.

CLASSE 6 DE NOVEMBRE: ortografia de la o i la u, informes.

Avui hem començat la classe comentat dubtes de l’exercici de complement directe que hi havia per deures. Per deures, feu l’exercici que us he passat en aquesta fotocòpia.

A continuació hem vist part de la teoria sobre l’ortografia de la o i la u, ja que en català oriental, quan la o està en posició àtona (o fluixa), es pronuncia u i aleshores tenim el dubte si s’ha d’escriure o / u (vegeu la teoria al quadre que hi adjunto). Hem fet l’exercici 5 a classe per practicar-ho, i també el 6. Per deures, feu l’exercici 7 de la pàg. 20.

Tot seguit hem ampliat vocabulari per expressar característiques d’objectes i hem treballat colors, materials, estils i propietats dels objectes.

Finalment us heu posat per grups que representaven associacions amb diferents aficions i heu explicat les necessitats que tindríeu en relació amb el local (l’aula on fem classe). El proper dia fareu l’informe sobre l’estat de la sala.