CLASSE 30 DE NOVEMBRE

normes_accentuacioAvui hem començat posant-vos en els grups del treball sobre Cerdanyola i, per tant, heu estat treballant de moment l’expressió oral.

A continuació hem comentat els pronoms que presentaven dificultat de la llista 2 de l’exercici 7 de la pàg. 40 de Teide. Aprofitant l’exercici, ha sortit un cas de complement preposicional o de règim verbal i l’hem explicat.

Després, hem vist l’accentuació:

1) la separació per síl·labes (cada cop de veu que fem en dir-les: ma-tí),

2) veure com se separen les síl·labes quan coincideixen dues vocals seguides: qu i gu formen una sola síl·laba amb la vocal següent (guant: una sola síl·aba); en la resta de casos, si trobem dues vocals seguides, si la segona és una i/u, formarà una sola síl·laba (re-noi). Una altra manera de veure-ho és que si la segona vocal es pot pintar, se separen (bi-o-lo-gi-a). Es poden pintar la a, e, o.

3) casos especials: quan coincideix una i a principi de mot seguida de vocal (farà de consonant: io-de); quan tenim una i/u entre vocals (també farà de consonant: no-ia).

4) Hem vist la identificació de la síl·laba tònica o forta (ca-mí, mí és la síl·laba forta).

5) Segons si la síl·laba tònica és l’última, penúltima o antepenúltima, les paraules són agudes, planes o esdrúixoles. Les agudes s’accentuen si acaben en vocal; as, es, is, os, us; en, in. Les planes si NO acaben com les agudes i també si acaben en diftong. Les esdrúixoles s’accentuen totes.

6) Hem vist els tipus d’accents: à, è (majoria), é, í, ò (majoria de planes i esdrúixoles), ó (majoria d’agudes) i ú.

Hem practicat amb els exercicis 1, 2, 5 i 8 del tema 4 del llibre El català escrit. Per deures feu, si teniu temps, el 9, 10 i 11. Compte perquè els exercicis 10 i 11 van molt a les excepcions (és més fàcil que això).

Classe del 29 de novembre

Hem començat la classe fent els ex. 3 (pàg. 37) i 23 (pàg. 47) de Teide. Tots dos eren sobre vocabulari. En el primer calia diferenciar les frases fetes dels refranys. Hem vist que la frase feta es pot modificar (es pot canviar el temps verbal, la persona…). En canvi, el refrany és sempre igual.

Després hem vist les característiques dels atributs i els pronoms que fem servir per substituir-los. Hem repassat la teoria (pàg. 170, Barcanova) i hem fet els ex. 3, 4 i 5 de les pàgines 172 i 173.

ex-estil-directe-a-indirecteFinalment, hem vist les diferències entre el discurs directe i l’indirecte. Havíeu de fer els dos exercicis de la fotocòpia. Us passo a continuació una possible solució de la transformació del text del còmic:

El Calvin pregunta a la seva mare si pot conduir camí de tornada. La mare li contesta que és clar que no. El Calvin torna a preguntar si pot conduir si li promet que no s’estrellarà. La mare torna a dir-li que no. Ell torna a insistir que podria dur el gas i els frens mentre ella el guia. La mare li respon una altra vegada que no. Finalment, el Calvin li diu que mai no li deixa fer res.

Deures: ex 15, pàg. 43 (Teide).

CLASSE 28 DE NOVEMBRE

complements-verbals-3-638Avui hem treballat una mica l’expressió oral i hem parlat dels festius que hi ha la setmana vinent, si a les empreses els va malament o no que hi hagi aquests dies de festa, etc. També donat l’opinió sobre el canvi d’horari que es fa a la tardor i a la primavera. A més, hem parlat sobre com veiem que es pogués fer publicitat en un lloc públic.

També hem vist el complement del verb atribut (el proper dia el repassarem). Hem fet la llista 1 de l’exercici 7 de la pàgina 39 de Teide (hi surten de diferents tipus). Per al proper dia feu la llista 2. També hem fet els exercicis 3 i 4 de la pàg. 172 del llibre El català escrit. Per deures feu l’exercici 5.

Després hem vis t les diferències de significat del vocabulari de l’exercici 23, de la pàg. 47, de Teide.

A continuació hem fet un exercici de verbs, en concret, l’exercici 1 de la pàg. 120 d’El català escrit: repàs del present, imperfet d’indicatiu, futur i condicional.

Per acabar hem parlat sobre un treball  sobre Cerdanyola que haureu de fer en grups de 4 persones.

Classe del 24 de novembre

librosAvui hem dedicat la sessió a fer exercicis d’avaluació de curs: una comprensió oral i l’expressió escrita sobre la biografia d’un personatge.
També hem fet els exercicis 6 i 7 de la pàg. 110 (Barcanova) després de comentar la teoria de la pàg. 109. Dels adjectius que hem vist avui, cal recordar que és incorrecte dir *mixte, *fixe o *complexe. Hem de dir mixt, fix o complex.

D’altra banda, podeu anotar el vocabulari dels llibres que estigueu llegint a les entrades corresponents del blog:

El temps de les cireres
Haru
L’amor fora de mapa
Primer paisatge

CLASSE 23 DE NOVEMBRE

baixaladjectiu-4-728Hem començat la classe corregint l’exercici 6 de la pàg. 25 de Teide (cultismes o/u).

Després (recordeu que l’adverbi va amb accent tancat!!!), hem fet una comprensió oral sobre la vida i obra de Jules Verne, per practicar aquesta habilitat.

Tot seguit hem vist la teoria de l’adjectiu seguint la unitat 19 del llibre El català escrit (pàg. 106-112). Hem fet l’exercici 1, 3 i n’hem començat algun altre. Per dimecres vinent, feu de deures la resta
d’exercicis d’aquesta unitat. A continuació hem practicat el femení dels adjectius amb l’exercici 11 de la pàg. 42 del llibre de Teide.

Finalment, hem fet un exercici per treballar el gènere d’algun nom, sinonímia i conèixer vocabulari nou a partir d’uns fragments del llibre El temps de les cireres.

Classe del 22 de novembre

descarga-1Després de corregir els deures, hem vist alguns aspectes sobre el gènere de l’adjectiu (pàg. 106, Barcanova): els que acaben en vocal neutra (comòde-còmoda, culte-culta, vague-vaga…), els que acaben com nu, cru, jueu, europeu o els que acaben en consonant com oblic-obliqua, innocu-innòcua, contigu-contigua….

Hem fet els exercicis 2, 3 i 5. Per deures, per dijous, feu l’ex. 5 (pàg. 109)

A continuació, i per grups, heu preparat les idees principals de la biografia del vostre personatge.

Després hem corregit la biografia d’Ovidi Montllor de la setmana passada. A l’hora d’escriure la vostra biografia (que s’ha de lliurar la setmana que ve), tingueu en compte el que hem dit:

  • Ortografia: va néixer (o nasqué), posar, comptable, comte (títol nobiliari)…
  • Com expressem els anys: Ovidi va traslladar-se a Barcelona l’any 1959. També podem dir l’any directament: El 1974 Ovidi Montllor va participar en una pel·lícula.
  • Dubtes com/com a: Ovidi va treballar com a mecànic. (en qualitat de).
  • En un text com la biografia, podeu utilitzar el passat simple: Ovidi aprengué a tocar la guitarra de forma autodidacta. Interpretà poemes musicats de Pere Quart i Espriu.

El proper dia farem un exercici d’avaluació de curs que consisteix a escriure una biografia a partir d’unes dades biogràfiques, com l’exercici que vam fer sobre l’Ovidi però individualment.

Per cert, algú sap què té a veure el filòsof Diògenes (el de la imatge) amb les biografies?