Classes 29 i 30 d’abril

Amb el grup del matí, després de repassar els dubtes de la unitat 12 del llibre de Teide, hem vist els connectors concessius de la pàg. 165 del llibre de Teide i hem fet la primera frase de l’exercici 12, la resta són per deures. Amb el grup del vespre hem corregit les frases que quedaven i també heu fet la posada en comú sobre els temes relacionats amb la feina que vau debatre el passat dimarts (ex. 1, pàg. 158).

Després hem respassat i practicat la caiguda de les preposicions davant la conjunció que (exercici 15, pàg. 166). Per deures, acabar l’exercici.

A continuació hem practicat les formes verbals en frases condicionals.

També hem vist la pronuncia de mots que poden presentar dificultat a causa de la síl·laba tònica (exercici 20, pàg. 168) i les frases fetes de l’exercici 21.

Per acabar, hem treballat el lèxic de l’exercici 22, pàg. 169.

Finalment, hem fet un exercici de gramàtica i comprensió oral a partir de la cançó Benvolgut del grup Manel.

Per deures, feu la comprensió oral que vaig penjar l’altre dia sobre l’addicció a la feina, acabar els exercicis que no haguem finalitzat a classe, fer l’exercici 4 de la pàg. 175 del llibre de Teide (pronoms), fer una recopilació dels errors que heu comès al llarg de totes les expressions escrites que heu fet durant el curs i repassar les paraules que presentat dificultat de pronúncia (ex. 20, pàg. 168 i ex. 5, pàg.70 de Teide).

Exercici ‘Escoltar per escriure’

A continuació teniu l’enunciat de l’exercici. Per poder-lo fer teniu dos documents: un vídeo i un apunt d’un blog d’una escola.

A l’institut on treballes de professor editen una publicació bimensual que tracta sobre temes relacionats amb el centre (sortides, novetats del centre, notícies relacionades amb el món de l’ensenyament…). Per a aquesta edició, el director t’ha encomanat que redactis una noticia sobre una nova assignatura que afectarà l’alumnat d’ESO a partir del curs vinent relacionada amb els serveis comunitaris. Dins d’aquests serveis comunitaris que hauran de fer els alumnes, voleu posar en pràctica una iniciativa que ja fan en altres poblacions: l’apadrinament de lectura.

Escolta d’editorial del diari Ara d’Antoni Bassas  i després llegeix l’experiència sobre LECXIT Lectura per a l’èxit escolar entre alumnes de secundària i alumnes de primària. A continuació redacta la notícia d’unes 250 paraules.

http://www.ara.cat/arabassas/editorial/editorial_3_1167513254.html

DOCUMENT 1

Classes 27 i 28 d’abril

J G TX IG X IXAvui hem estudiat quan hem d’escriure g/j, ig/tx i x/ix i per practicar-ho hem fet l’exercici 10 de la pàg. 164 del llibre de Teide a classe. També hem practicat els diferents sons amb l’exercici 4 de la pàg. 160. Per deures teniu la unitat 12 del llibre El català escrit, pàg. 70 a 73 (els del vespre ja teníeu de deures del dimecres passat de l’1 al 5. Ara haureu d’acabar aquesta unitat).

A continuació hem vist alguns connectors útils per iniciar una intervenció oral i llavors us heu posat per grups per debatre diferents temes relacionats amb la feina. Cada component del grup s’ha encarregat de recollir les opinions d’un dels temes i finalment s’han exposat a tot el grup classe.

Per acabar, us he penjat un vídeo sobre l’addicció a la feina a l’entrada anterior per practicar la comprensió oral. Responeu les preguntes i ja comentarem les respostes a classe.

SOU ADDICTES A LA FEINA?

Aquí teniu un vídeo relacionat amb el tema que estem treballant a classe, la feina (unitat 12 del llibre de Teide). Escolteu-lo un màxim de dues vegades i contesteu les preguntes que us proposo en un paper a part, no al blog, per comentar-les a classe.

1. Quin tant per cent de la població pateix addicció a la feina?

2. Quins símptomes va patir Lluís Imedio quan era addicte a la feina?

3. Quina conseqüència va tenir la seva addicció a la feina?

4. Segons la psicòloga clínica, quins símptomes són propis de l’addicció a la feina?       

5. Quines conseqüències poden patir les persones que són addictes a la feina?

6. Hi ha professions amb les quals pots desconnectar menys de la feina? Quines?

7. Quins altres factors poden afavorir l’addicció a la feina?

Per acabar, heu vist que addicte s’escriu amb dues d? Coneixeu alguna altra paraula que s’escrigui amb dues d (com addicte), dues g (com suggeriment), dues n (com decenni) o dues mm (com immediat)? Si en sabeu alguna del cert, podeu escriure-la com a comentari en aquesta entrada per tal d’ampliar el coneixement de l’ortografia de les paraules que doblen la consonant. No cal que poseu les que s’escriuen amb dues nn o dues mm en fer els contraris (per exemple: necessari-innecessari, material-immaterial, etc.).

Si no se us acut cap paraula d’aquestes, podeu fer-ne una consulta al DIEC 2:

http://dlc.iec.cat/advSearch.asp

Classes 21 i 22 d’abril

Aquests dies hem fet corregit els deures: exercicis 17 i 20 de la unitat 11 i 3 de la unitat 12 de Teide.

Després hem repassat la perifrasi de probabilitat (deure+infinitiu) amb l’exercici 13 de la pàg. 165 de Teide i a continuació el canvi de preposicions davant d’infinitiu (ex. 14 de la mateixa pàgina).

A més, hem vist el significat del vocabulari de l’exercici 26 de la pàg. 155 (cabal-cabdal, assenyalar-senyalar, etc) i l’hem practicat.

També, amb el grup del vespre hem estudiat l’ortografia de la g i la j i n’hem vist les excepcions (quan la jota va seguida d’una e). Per practicar aquestes grafies heu de fer per deures els exercicis 1 al 5 de les pàg. 70, 71 i 72 del llibre El català escrit. Repasseu-ne la teoria que trobeu mentre els feu.

Amb el grup del matí, en canvi, hem fet un dictat. El proper dia intercanviarem activitats (matí g/j i vespre dictat).

Per deures teniu l’exercici 21 de la pàg. 153 (la coma). Us he enviat les solucions a l’exercici per correu electrònic.

Recordeu els qui encara no heu entregat l’article d’opinió sobre l’incivisme de fer-ho el proper dia.

 

Sessions del 22 i el 24 d’abril

11011202_599577280178436_4725731387497578490_nDimarts vam fer l’exercici d’expressió oral sobre la velocitat a les autopistes i el malbaratament dels aliments. El temps que vau dedicar a fer l’exposició era l’adequat i les preguntes del públic les vau respondre molt bé. Dijous, després de visitar la parada de Sant Jordi,  vam comentar els errors. Aquí en teniu la correcció.

Vam acabar la classe fent exercicis de precisió lèxica. Acabeu la resta per deures. Els podeu trobar aquí. (solucionari)

I acabo amb un dubte de la classe d’ahir sobre les possibles traduccions del refrany del castellà del dicho al hecho hay mucho trecho:

Del que diu al que fa hi ha un gran tret;
Una cosa és dir i l’altra és fer;
Aviat és dit (o es diu aviat).
De prometre a complir hi ha molt a dir.

Classes 16 i 20 d’abril

Avui hem corregit l’exercici dels sinònims al grup del vespre (ex. 13, pàg. 150). Després hem comentat els connectors de l’exercici 14 per formar frases subordinades. L’altre dia vam veure quan utilitzem perquè i doncs, i avui hem acabat de veure i practicar (ex. 16 de la pàg. 151 de Teide) els connectors que introdueixen causa i els que introdueixen conseqüència (en teniu un llistat al marge de la pàgina 151 del llibre de Teide). De deures teniu l’exercici 17.

Tot seguit hem vist la diferència entre perquè, per què i per a què (teniu la teoria a la pàg. 152 de Teide) i ho hem practicat amb l’ex. 19 de la mateixa pàgina.

Per acabar, hem estudiat la teoria de l’ús de la coma a  través d’unes frases. Per deures teniu l’exercici 20 de la pàg. 152.

A part d’això, per al dimecres/dijous heu de fer un article d’opinió sobre els comporatments incívics en general o bé sobre un en particular (en teniu uns quants a l’exercici 1, pàg. 144).

Sessions del 15 i el 16 d’abril

A la classe de dimarts vam corregir els exercicis de precisió lèxica. Vam veure alguns casos més conflictius com conseqüentment i consegüentment, assenyalar i senyalar, ser o estar en espressions de lloc, mig o mitjà, bolcar i abocar i l’ús d’anar i venir. També vam veure les diferències entre depenent i dependent. He trobat aquests altres exemples que són més clars:

Depenent (gerundi de dependre) s’utilitza en els casos en què es pot substituir per segons o segons que:

Depenent de la manera com estructurem la feina, els resultats seran més bons o més dolents.
El màster s’impartirà depenent que hi hagi prou inscripcions.

Dependent és un adjectiu que significa ‘que depèn d’algú o d’alguna cosa’:

En Xavier sempre ha estat una persona dependent de la gent del seu entorn.
Aquest generador elèctric és dependent del que hi ha instal·lat a l’exterior de l’edifici.

Per tant, a la frase de l’exercici seria un projecte dependent de la comissió… fa d’adjectiu.

elborni

A la classe de dijous també vam llegir els articles I si eliminem els accents de Toni Soler i Jo no som filòleg (i en Toni Soler tampoc). Després vam analitzar-ne els arguments.

Per acabar, vam parlar de la prova d’expressió oral que farem el proper dimarts.

Us passo, per a qui tingui curiositat, l’especial que el diari Ara va publicar diumenge passat: Per un català del segle XXI.

Classes 14 i 15 d’abril

Avui hem fet les exposicions orals i hem comentat bàsicament els errors (però també cal dir que totes les exposicions han estat interessants i, a més, en molts casos heu tingut en compte les estratègies per iniciar xerrades que vam veure a la pàg. 137).

També hem fet amb el grup del vespre l’exercici 12 de la pàg. 149 sobre sinonímia, i de deures teniu el 13 (amb el grup del matí l’hem corregit).

Per acabar hem vist quan utilitzar perquè (introdueix causa o motiu) i quan doncs (per introduir conseqüència).

De deures teniu la unitat 20 del llibre El català escrit.