MILLOREM LA PRECISIÓ LÈXICA!

Escriviu aquí els exemples contextualitzats que trobeu de paraules que haguem estudiat a classe i que sovint confonem amb unes altres de semblants. Indiqueu també on les heu trobat (a quin llibre, diari, revista, etc.).

Per exemple: “…el senyor Oriol Fontelles Grau ha exercit, en el moment de la seva mort, les virtuts cristianes en grau heroic…” Del llibre Les Veus del Pamano, de Jaume Cabré.