CLASSE 23 DE MAIG: Comentari simulacre, canvi i caiguda de preposicions, per i per a i verbs.

Avui hem començat comentant l’estructura de la prova (puntuació) i algunes de les respostes de la comprensió oral del simulacre de prova i també l’exercici de verbs.

A continuació hem fet un exercici de repàs d’ortografia (ex. 21, pàg. 182 de Teide) i del per i per a (ex.15, pàg. 209 de Teide). Tot seguit hem vist el canvi i caiguda de preposició (repàs). Per deures feu el tema 35 del llibre de Barcanova.

Finalment hem completat el quadre de morfologia verbal amb nous verbs (us enviaré per correu electrònic les solucions de tot el quadre).

 

CLASSE 16 DE MAIG. La h, la j/g, ig/tx a final de mot, ix/x i combinació de pronoms.

Avui hem comentat els articles d’opinió i us he donat un full perquè qui vulgui hi classifiqui els errors de diferents tipus que heu tingut a les expressions escrites del curs. Això us servirà per visualitzar amb un cop d’ull que és el que més un convé repassar de cara a la prova final.

Després hem comentat algunes frases de combinació de pronoms de l’exercici 3, de la pàg. 213, de Barcanova, que teníeu de deures. I més tard hem fet un exercici de repàs de combinació de pronoms amb una mena de joc en parelles, és a dir, de forma col·laborativa.

A continuació hem treballat l’ortografia de la h, la j/g, la ig/tx a final de mot i la ix/x. Per deures, feu els exercicis corresponents a aquestes grafies: unitats 12, 13 i 17 de Barcanova.

Finalment hem repassat verbs amb l’exercici de la graella per completar una persona i un verb en diferents temps verbals. Per al proper dia, feu els verbs EMETRE (nosaltres) i ENCENDRE (vosaltres).

CLASSE 15 DE MAIG.

Ahir, després de comentar dubtes sobre els exercicis que hi havia per deures, vam fer unes quantes frases de combinació de pronoms de l’exercici 3, pàg. 213, de Barcanova. La resta són per deures.

Tot seguit vam veure l’ela geminada. Després de veure’n la teoria, vam fer un exercici de memòria per retenir algunes paraules que s’escriuen amb l·l. Finalment vam crear petites històries amb diverses paraules que porten aquesta grafia. Per deures, feu la unitat 14 del llibre de Barcanova (pàg. 79 i 80).

Per cert, sabeu que el puntet que posem a l’ela geminada ha de ser el que s’anomena punt volat, tal com mostra la imatge de l’esquerra? No s’ha d’utilitzar el punt baix, sinó marcar en el teclat la fletxa de les majúscules i el número 3. El que no sé si sabeu també és que aquest símbol té un dia de celebració i tot: el 24 de gener. 🙂

A continuació vam fer una prova de curs que incloïa un exercici de gramàtica i un article d’opinió.

CLASSE 9 DE MAIG. Articles d’opinió, paraules que doblen la consonant, usos de la coma.

Avui hem començat la classe comentant les respostes al vídeo sobre l’addicció. A continuació, aprofitant la referència a aquesta paraula, addicció, que dobla la consonant, n’hem vist altres casos (a part dels ja estudiats amb anterioritat com noble-innoble, legal-il·legal, material-immaterial), i hem fet un exercici per trobar la paraula que corresponia a un seguit de definicions.

Després hem comentat els articles d’opinió per resoldre tots els dubtes que poguessin haver sobre les correccions. Tot seguit hem comentat els dubtes sobre altres exercicis que hi havia de deures. Per deures teníeu l’exercici 3, de la pàg. 159 de Teide, que comentarem el proper dia, així com el 19 de la pàg. 152.

Per acabar hem vist els diferents usos de la coma a partir d’unes frases en les quals havíeu de dir si faltaven o sobraven les comes. Per deures feu els exercicis 20 i 21 de les pàg. 152 i 153. El primer el corregirem a classe i del segon us en passaré les solucions per correu electrònic.

COMPRENSIÓ ORAL: SOU ADDICTES A LA FEINA?

SOU ADDICTES A LA FEINA?

Aquí teniu un vídeo relacionat amb el tema que treballarem a classe el proper dia: la feina (unitat 12 del llibre de Teide). Escolteu-lo un màxim de dues vegades i contesteu les preguntes que us proposo en un paper a part, no al blog, per comentar-les a classe.

1. Quin tant per cent de la població pateix addicció a la feina?

2. Quins símptomes va patir Lluís Imedio quan era addicte a la feina?

3. Quina conseqüència va tenir la seva addicció a la feina?

4. Segons la psicòloga clínica, quins símptomes són propis de l’addicció a la feina?

5. Quines conseqüències poden patir les persones que són addictes a la feina?

6. Hi ha professions amb les quals pots desconnectar menys de la feina? Quines?

7. Quins altres factors poden afavorir l’addicció a la feina?

CLASSE 2 DE MAIG. Comentari llibre de lectura. Exercicis diversos: lèxic, connectors, ortografia.

Avui hem fet una prova oral sobre el llibre de lectura del 3r trimestre que consistia a llegir un fragment-ne i comentar per què l’havíeu triat i, a continuació havíeu de tenir una conversa al voltant dels llibres llegits.

Mentre que fèiem això, la resta feia exercicis diversos:

  • Del llibre de Teide: exercici 18, pàg. 141 (lèxic), abans he explicat les diferències de significat de cada parell de paraules; exercici 19, pàg. 152 (per què, perquè, per a què), també he explicat les diferències entre uns i altres; exercici 17, pàg. 151 (connectors), exercici 26, pàg. 155 (lèxic), l’heu de fer amb ajuda del diccionari si teniu algun dubte; exercici 3, pàg. 159 (pronoms).
  • Del llibre de Barcanova: unitat 15, pàg. 82, 83 i 84.

Per deures, acabeu a casa el que no hagueu tingut temps de fer a classe, i qui avui no hagi entregat l’article d’opinió que me l’enviï per correu electrònic.

Bones festes del Roser de maig!