CLASSE 21 DE MARÇ

Avui hem acabat la teoria dels pronoms relatius amb el pronom relatiu possessiu (pàg. 202 de Barcanova). Hem fet l’exercici 10, per deures feu el 9 i l’11.

Després us he tornat corregits els exercicis de gramàtica i l’apunt en un blog i els hem comentat.

Tot seguit hem vist quan utilitzar per i quan per a, i hem fet un exercici de la fotocòpia de connectors. També hem vist quan el si no va separat (condicional), i quan el sinó va junt (indica oposició al que s’ha dit anteriorment). Per practicar aquest connector, hem fet l’exercici 16 (llista 1) de la pàg. 180. Per deures feu la llista 2.

A continuació hem corregit l’exercici 9 de la pàg. 98 de Teide; hem fet els exercicis 11 i 12 de la mateixa pàgina i, finalment, hem vist el vocabulari de l’exercici 18 de la pàg. 101.

Per deures feu també la unitat 9 del llibre de Barcanova (quan escriure b/p, d/t i g/c), sobretot a final de mot, ja que aquests parells de lletres sonen igual.

CLASSE 19 DE MARÇ

Avui hem comentat l’exercici 6 de pronoms relatius, de la pàg. 200 de Barcanova. A continuació hem vist les oracions especificatives i les explicatives (entre comes, i es poden substituir per el qual, la qual, els quals o les quals), i hem fet l’exercici 7. També hem vist els pronoms relatius que utilitzem quan l’antecedent és tota una oració: la qual cosa, cosa que o fet que; hem fet les primeres frases de l’exercici 8 de la pàg. 201. Per deures, acabeu-lo.

Després, per grups heu escrit consells de seguretat a Internet (en 2a pers. del pl. de l’imperatiu, per seguir practicant aquest temps verbal), i aquest treball us ha servit per agafar idees per a l’apunt en un blog que heu escrit tot seguit.

CLASSE 14 DE MARÇ

Avui hem comentat els exercicis de la b i la v del llibre de Barcanova i hem fet l’exercici 5 de la pàg. 95 de Teide. Si en voleu fer més, podeu entrar a l’apartat d’ortografia d’Itineraris d’aprenentatge i fer els exercicis corresponents:

http://aplicacions.llengua.gencat.cat/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl53/scl53.htm

Després, hem corregit l’exercici 5 de pronoms relatius de la pàg. 199 de Barcanova. Per deures, feu l’exercici 6 de la pàg. 200.

A continuació hem vist quan el que porta accent (interrogatiu directe o indirecte i després de preposició -pronom relatiu compost) i quan no (resta de casos).

També hem vist quan escriure potser (adverbi) junt i quan pot ser (verb); i que l’expressió ‘en quant a’ és incorrecta. hauríem de dir quant a, que significa ‘pel que fa a’ i s’usa per iniciar un discurs.

Per acabar, com que estem fent el tema del menjar, hem fet un esmorzar comunitari durant el qual s’ha explicat l’elaboració dels diferents plats que heu portat a classe i que hem degustat amb gran delit!

CLASSE 12 DE MARÇ

Avui hem continuat fent exercicis de la B/V del llibre de Barcanova (exercicis 8 i 10). Per deures, feu els exercicis 9 i 11. També hem comentat els exercicis de quantitatius (pàg. 141). A més, hem repassat l’atribut i hem fet l’exercici 3. Per deures feu el 4 i el 5.

A continuació hem vist les oracions de relatiu (unitat 33 de Barcanova). N’hem vist l’ús i hem fet l’exercici 1, hem vist els quadres de la pàg. 198 i hem fet els exercicis 3 i 4. Per deures, feu l’exercici 5.

Finalment, us heu trobat per grups per acabar de preparar els menús. També algun grup ha fet l’exercici 8 i 9 (pàg. 97 i 98 de Teide). Per deures, passeu en net les receptes i ajunteu-les en un únic document. Això es pot entregar la setmana que ve. Recordeu que aquest dimecres farem un esmorzar comunitari amb les postres que es portin.

CLASSE 7 DE MARÇ

L’últim dia vam comentar algunes de les solucions a l’exercici 9 de verbs, de la pàg. 127 i 128 de Barcanova. A continuació, vam veure la teoria de la b/v  (la teniu a la pàg. 46 i als quadres de les pàg. 48 i 49 d’aquest llibre) i vam fer els exercicis 2, 4 i 7. Per deures feu els exercicis 1, 3, 5 i 6.

Vam corregir l’exercici 2 de quantitatius, de la pàg. 93 de Teide.

Vaig tornar les expressions escrites amb els errors marcats i vosaltres havíeu de veure quin era l’error, esmenar-lo i di el perquè, i escriure tot en una graella. Aquest treball és superimportant perquè així a final de curs tindreu una llista dels vostres errors, i serà això el que més haureu de repassar.

Finalment, i per grups, vau fer l’exercici 6 i vau començar el 7  (i 16), que consisteix a fer un menú. El proper dia l’acabareu a classe.

 

 

 

 

 

CLASSE 5 DE MARÇ

Hem començat la classe comentant les respostes de l’exercici 8, de la pàg. 126 de Barcanova (verbs). Hem vist alguns participis irregulars (vegeu el quadre de les pàg. 126 i 127 de Barcanova (i l’apartat recorda, molt important!). Per deures (dimecres), feu l’exercici 9 de verbs. A més, he comentat que el gerundi és correcte si expressa anterioritat o simultaneïtat, però és incorrecte si expressa posterioritat (vegeu quadre de l’entrada anterior al blog).

A continuació hem fet la unitat 16 sobre la r/rr. Hem vist que quan porta prefix no es dobla la erra (antiràbic), si no és que el prefix acaba amb r (interracial). També dobla la erra quan porta el prefix a (racó-arraconar) o i (real-irreal). Hem fet els exercicis 1,2 i 3 de les pàg. 86 i 87 de Barcanova.

Després hem vist les diferències de significat del lèxic que surt a l’exerici 24, de la pàg. 89 de Teide.

Tot seguit hem començat la unitat 7 sobre el menjar. En grups heu fet una activitat oral (exercici 1) i l’exercici 3. Per deures (per dimecres), feu l’exercici 2 de la pàg. 93 (quantitatius). Relacionat amb aquest tema, hem vist el quadre dels diferents quantitatius de la pàg. 140 del llibre de Barcanova. Per deures (per a la setmana que ve), feu l’exercici 1 i 2 de la pàg. 141.