CLASSE 27 DE GENER

Avui hem començat comentant l’exercici 6 de la pàg. 139 del llibre El català escrit i després n’hem fet el 7 (identificar la funció dels pronoms marcats en negreta). Després hem comentat els deures que hi havia de verbs.

Hem continuat amb un treball en grups i heu fet els exercicis 2, 3, 4, 11 i 14, corresponents a la unitat 6 de Teide. Si algun grup no ha tingut temps de fer-ne l’últim, que el faci a casa.

Finalment, hem fet un exercici de repàs d’accentuació (sobretot de les paraules que porten accent diacrític) amb la cançó La meva terra és el mar, de Lax’n busto.

Per deures feu les pàg. 162 i 163 (crec que la majoria ja les teniu fetes) i les pàgines 171 a 173 (l’atribut).

Agafeu forces el cap de setmana que el proper dia començarem a veure els pronoms relatius! 😉

CLASSE 25 DE GENER

LA DIÈRESI TÍTOLAvui hem comentat els exercicis que hi havia sobre la dièresi (unitat 6 del llibre El català escrit). Per repassar aquest tema, estaria bé que repasséssiu la teoria i féssiu els exercicis del web Itineraris d’aprenentatge,

Seguint amb el llibre d’El català escrit, hem comentat els exercicis de verbs que hi havia de deures i hem parlat sobre les concordances en oracions condicionals (vegeu quadre de la pàg. 128). Per deures, feu els exercicis 10, 11 i 12 (aquest és de repàs de la perífrasi de probabilitat).

Tot seguit hem fet l’exercici 5 de la pàg. 138, del mateix llibre, per repassar els tipus de complements del verb i també hem fet les 7 primeres frases de l’exercici 6 (acabeu-lo vosaltres).

Després heu fet un dictat en parelles de frases que contenien accents diacrítics per repassar-los (pàg. 69 del llibre de Teide).

També hem vist el vocabulari de l’exercici 17 (pàg. 75 de Teide) i, finalment, l’ús del punt i coma (teoria i exercici 11 a la pàg. 72 de Teide).

CLASSE 20 DE GENER

Participis irregularsAvui hem continuat amb els verbs i, després de comentar els exercicis que hi havia de deures, hem vist participis de verbs irregulars (pàg. 126 i 127 del llibre El català escrit). Per deures feu l’exercici 9 (pàg. 127-128).

Després hem acabat l’exercici 8 de la pàg. 37 del llibre El català escrit 8 (sobre la dièresi) i hem corregit l’exercici 10 de la pàg. 72 del llibre de Teide, que hi havia de deures. A continuació he dictat una sèrie de paraules i havíeu de dir si portaven dièresi i el perquè.

Tot seguit hem vist alguns consells a tenir en compte quan fem una lectura en veu alta i heu llegit per parelles el text de l’exercici 13 de la pàg. 73 del llibre de Teide. Després heu avaluat el company com ho havia fet.

Per acabar hem vist l’últim complement que ens faltava per veure: el predicatiu, del qual us he passat la teoria i hem fet un exercici a classe.

Per deures teniu també l’exercici 12 de la pàgina 73 del llibre de Teide (l’enunciat és a la pàg. anterior!).

D’altra banda, del llibre que llegiu, us he comentat que, de moment, aneu prenent nota de les paraules que no entengueu i anoteu el significat (almenys de 10 paraules).

CLASSE 18 DE GENER

La-dièresiAvui hem parlat del treball sobre Cerdanyola i després hem comentat els exercicis sobre verbs que hi havia de deures.

A continuació, hem continuat parlant dels verbs i concretament hem repassat la formació de l’imperatiu (recordeu que les segones persones (tu i vosaltres) són iguals sempre (llevat de les excepcions de verbs com ser, estar, dir, saber, voler…) a les del present d’indicatiu. També hem repassat que quan donem una ordre amb la negació NO, utilitzem el present de subjuntiu. Per exemple: calla! (imperatiu), però no callis! (present de subjuntiu).

També hem vist verbs que en castellà són de la tercera conjugació, però que en català són de la segona i per aquest motiu s’acostumen a conjugar malament. Ex: interrompre (en castellà ‘interrumpir’). S’han de conjugar, per tant, com el verb temer.

Finalment, hem vist que el verb córrer és velar en l’imperfet de subjuntiu (jo corregués), però no en el present de subjuntiu (jo corri). Per deures teniu els exercicis 6, 7 i 8 del llibre El català escrit (pàg. 124 a 126). Nota: no mireu les solucions de l’exercici 6, són errònies. Aquest exercici el corregirem a classe.

Després hem vist el lèxic de la pàgina 61 del llibre de Teide (exercici 20) i també hem fet el 19 (expressions que indiquen proximitat o llunyania).

Per acabar hem vist la dièresi. De deures, per dimecres feu l’exercici 10 de la pàg. 72 del llibre de Teide; i per dilluns vinent, la unitat 6 del llibre El català escrit. Com sempre, és important que repasseu la teoria abans de posar-vos a fer els exercicis!!!

CLASSE 13 DE GENER

Castellers de CerdanyolaAvui hem comentat els deures que hi havia i per continuar amb el treball dels verbs, hem vist les formes més comunes del subjuntiu: el present (pàg. 121) i l’imperfet (pàg. 122) del llibre El català escrit. Per deures feu els exercicis 3, 4 i 5 de les pàgines 121 a 123, tot llegint-ne primer la teoria.

Després heu fet les presentacions dels treballs sobre Cerdanyola, de les quals en parlarem una mica el proper dia, però d’entrada dir-vos que m’han agradat força totes. Felicitats!

 

CLASSE 11 DE GENER

hoqueiPrimera classe de l’any! Avui hem repassat els exercicis que hi havia per deures.

Després hem fet un exercici de pronoms (i dictat) per veure si hem assolit els coneixements d’aquesta matèria (us felicito perquè l’heu respost molt bé).

A continuació hem llegit les frases de l’exercici 5, pàg. 70 del llibre de Teide, que contenen paraules que presenten una dificultat de pronúncia perquè les hem sentides dir moltes vegades d’una altra manera (sobretot perquè la síl·laba tònica difereix respecte del castellà), com per exemple ‘hoquei’ (en català és aguda, amb h muda…i o àtona i per tant pronunciada com una u). Aquestes paraules ja sortien a la unitat 5 (Casos especials d’accentuació del llibre El català escrit).

Finalment, hem fet un petit debat a l’entorn del llibre Joc brut que teníem pendent d’abans del període vacacional.

Per deures feu els exercicis 1 i 2 de les pàgines 118, 119 i 120 del llibre El català escrit. Són de verbs.

Recordeu que el proper dia farem les exposicions sobre Cerdanyola. Prepareu-vos la vostra intervenció.