CLASSE 28 DE MARÇ: combinació de pronoms (3a sessió), cadascú/cadascun…i verbs

Avui hem seguit amb la combinació de pronoms i l’anàlisi sintàctica de frases per veure les funcions dels diferents elements de l’oració. Hem vist les pàg. 206 del llibre El català escrit (quadre amb l’escriptura de tots els pronoms quan van sols), pàg. 207 (situació dels pronoms respecte als verbs), pàg. 208 (combinació LI + CD Determinat (el, la, els, les), pàg. 209 (combinació li + en/ho, els + qualsevol pronom de CD). Finalment, hem fet l’exercici 2, de la pàg. 211. Per deures, feu les frases 2 a 6, de l’exercici 3, de la pàg. 213.

A continuació, hem vist alguns errors comuns com ara la confusió (exercici 13, pàg. 138 de Teide o fotocòpia):

– cadascú o cada u (=tothom): cadascú ha d’aportar una proposta.

– cadascun/cadascuna i cada un/una (de)= tota persona o cosa de les que formen part d’un grup: L’empresa estudiarà cadascuna de les propostes.

– La resta o els altres, en comptes de ‘els demés’.

– Tothom: en comptes de ‘tot el món’.

Per acabar, hem fet l’exercici 14, de la pàg. 139 de Teide o fotocòpia, per repassar alguns verbs que en català són de la 2a conjugació (com admetre, debatre o interrompre), i en castellà de la 3a.

CLASSE 26 DE MARÇ: comentari articles d’opinió, repàs c. preposicional, som experts i combinació de pronoms

Ahir vam començar la classe comentant algun dels errors més interessants’ dels articles d’opinió sobre la igualtat de gènere. Vam dedicar una estona a anotar en una graella els errors comesos, la forma correcta i el perquè de la correcció.

A continuació, vam corregir els deures sobre el c. preposicional.

Tot seguit, vam practicar l’expressió i comprensió orals mitjançant el joc Som experts. Cadascú va explicar a persones diferents coses en les quals era experta. El company també deia la seva i feia preguntes per esbrinar més sobre les aptituds de l’altre.

Finalment, vam repassar la teoria de la combinació de pronoms i vam practicar-la amb més frases. Per deures, feu la substitució de pronoms en aquesta oració: La Maria ha comprat les pomes al mercat.

CLASSE 21 DE MARÇ: repàs guionet, lèxic, DMP i repàs pronoms febles i combinació

Avui hem començat la classe fent un repàs de l’ús del guionet i hem parlat d’alguns casos en què també s’utilitza per evitar confusions o errors de pronunciació, com per exemple: ex-portador (de la malaltia, diferent d’exportador d’un producte), blanc-i-blaus, pit-roig o Puig-reig.

Després, hem vist el vocabulari de la pàg. 129 de Teide o fotocòpia.

Tot seguit, hem llegit, en 4 idiomes diferents: asturià, italià, castellà i català, la poesia triada per la Institució de les Lletres Catalanes per celebrar el Dia Mundial de la Poesia d’enguany.

Finalment, hem fet repàs de pronoms febles, sobretot del complement preposicional i també del directe i indirecte. Per deures, acabeu el full: C. PREP que us he donat (repàs del c. preposicional o de règim verbal). Per acabar, hem començat a veure la combinació de pronoms. El proper dia la repassarem.

CLASSE 19 DE MARÇ: ús del guionet, pronoms febles, expressió oral i ortografia

Avui hem vist l’ús del guionet en mots compostos, i hem fet un exercici per practicar-lo (exercici 17, pàg. 114 de Teide o fotocòpia).

Tot seguit, hem fet un repàs de tots els exercicis que hem fet de pronoms febles del llibre El català escrit. Hem vist, a més, el c. predicatiu, que sol respondre a la pregunta com, però el complement és un adjectiu (Ex: Li ha deixat els cabells xops). Hem fet els exercicis 5 i 6, de les pàg. 138 i 139. També hem fet l’exercici 1, de la pàg. 208, com a repàs general de pronoms febles. Per deures, feu l’exercici 7, de la pàg. 139.

A continuació, hem practicat l’expressió oral fent-vos preguntes i responent-les sobre animals domèstics.

Finalment, hem fet un dictat sobre els animals de companyia per treballar l’ortografia. 

CLASSE 14 DE MARÇ: ortografia de les esses, connectors i expressió oral

Ahir vam acabar la unitat 11 del llibre El català escrit. Vam veure els casos en què una paraula comença per s però porta un prefix al davant (pàg. 68) i vam fer l’exercici 12. Tot seguit vam fer repàs de l’ortografia de la essa amb un exercici que consistia a destriar dins d’una llista de paraules els mots escrits correctament i després havíeu de comentar el perquè de l’elecció amb els companys. A més, a l’altra cara del full teníeu un resum de totes les pistes ortogràfiques que hi ha.

Tot seguit, vaig donar una fotocòpia per treballar els connectors com/com a, cap/cap a i fins/fins a (exercici 16 de la pàg. 113 del llibre de Teide). Al mateix full vam treballar el lèxic que apareix a la unitat 8 del llibre de Teide (pàg. 115).

Finalment, vam treballar l’expressió oral parlant sobre els jocs d’enginy i vau resoldre un seguit d’endevinalles i jeroglífics amb els quals vam treballar la sinonímia. Us deixo aquí algun jeroglífic més perquè us hi trenqueu les banyes. 😉

Per deures, recordeu que teniu l’article d’opinió sobre la igualtat de gènere.

CLASSE 12 DE MARÇ

Avui hem començat la classe repassant les pistes ortogràfiques de l’escriptura del so d’essa sonora o vibrant. A continuació hem après com buscar al diccionari si una paraula que acaba en s, el plural dobla o no la essa (si la busqueu en singular i dobla la essa ho dirà, per exemple gos – pl.gossos). Hem fet l’exercici 6 de la pàg. 65.

A continuació, hem vist pistes sobre l’escriptura de la essa sorda (pàg. 64 i 66), i hem fet l’exercici 8. Per deures, feu-ne el 9, 10 i 11.  

Tot seguit, hem treballat l’article d’opinió. A partir de la lectura d’un text, en grups heu fet una pluja d’idees sobre el tema (que ens serviran per elaborar els nostres arguments) i heu consensuat una introducció. Fer aquest exercici en grups també ha permès, a banda d’agafar idees per després escriure cadascú el seu article d’opinió, per treballar l’expressió oral.

CLASSE 7 DE FEBRER

Avui hem après com s’escriu en català el verb ADONAR-SE  (de) o ADONAR-SE’N. Sovint, en comptes d’utilitzar aquest verb, se sent l’expressió “donar-se compte”, que seria un calc del castellà “darse cuenta”. Exemples d’ús: M’he adonat de la importància d’utilitzar bé el verb adonar-se (dius de què t’adones). Me n‘he adonat avui (amb el pronom en perquè no tornem a dir de què ens hem adonat).

A continuació, hem resolt els dubtes sobre els exercicis que hi havia sobre el complement preposicional.

Tot seguit, hem vist el so de la essa sonora o vibrant  i el de la essa sorda o no vibrant, i quines lletres o grafies els representen (pàg. 62). A més, n’hem vist les normes ortogràfiques. Primer hem practicat la diferència de pronunciació entre un so i l’altre llegint llistes de paraules, i després hem fet l’exercici 2 (pàg. 63) i 5 (pàg. 65). També hem vist la teoria de la pàg. 64. Per deures, feu els exercicis 3 i 4, corresponents a la essa sonora o vibrant. 

Per acabar, hem començat l’article d’opinió. Primer n’hem vist l’estructura, i després hem llegit i analitzat un model d’article d’opinió. Hem vist quins arguments utilitza per justificar l’opinió que té sobre el tema i després quins connectors apareixen al text que el fan més entenedor i clar. Finalment, hem iniciat el procés que seguiríem per fer un article d’opinió (hem agafat el tema de L’ús de la bicicleta a les ciutats). Primer hem fet una pluja d’idees sobre el tema, hem agrupat els arguments que tenien coses en comú i hem mirat quina introducció podríem fer. El proper dia continuarem amb aquest tema.

5 DE MARÇ: repàs de verbs, correcció receptes i repàs de pronoms de complement preposicional

Avui hem corregit l’exercici de verbs que vau començar a fer l’altre dia. Tot seguit, us heu posat per grups i heu fet la correcció de les receptes: heu revisat els errors que us havia marcat prèviament i entre tot el grup heu mirat d’esbrinar quina era l’errada i les heu corregit. Si en teníeu dubtes, de la correcció, els heu comentat i els heu acabat resolent.

Després, us he tornat corregits els exercicis escrits de l’heroi anònim, que vau fer per treballar l’ús dels connectors i l’estructura d’un escrit (les diferents parts i la separació en diversos paràgrafs). A casa, reviseu els errors que us he marcat.

Per acabar, hem fet repàs del complement preposicional o de règim verbal. Hem fet els exercicis 4 i 7, de les pàg. 161 i 163 respectivament. Per deures, feu-ne el 8.

28 DE FEBRER: verbs i receptes

Dijous de la setmana passada vam fer un treball col·laboratiu en grups per repassar  els verbs: l’ortografia i algunes formes que poden presentar dificultat. Vam estudiar els grups de verbs següents: 1. jeure, treure i néixer; 2. sortir, collir, tossir, cosir i escopir; 3. poder i voler; 4. saber i caber, i 5. els verbs acabats en -ndre o -ldre (velars). Després de la posada en comú de tota la teoria, vam començar una pràctica per veure el que havíem après. Per deures, havíeu d’acabar l’exercici.

Per acabar, vau portar un plat per cada grup i alguns vau comentar com l’havíeu elaborat i, finalment, vam fer un bon esmorzar comunitari.