CLASSE 27 D’ABRIL

9933334-ABC-series-Water-Liquid-Letter-Capital-H-Stock-PhotoAvui hem començat la classe comentant el calendari que ens queda fins a final de curs:

  • -Els propers dies 2 i 16 de maig (cauen en dilluns) són festius.
  • -L’última classe lectiva serà el 30 de maig (l’1 de juny no és lectiu, si no és que perdem una classe, que llavors la recuperaríem aquest dia).
  • -Els dies 6 (escrit) i 8 (oral) de juny farem les pves finals.

Després de repassar, com habitualment, els dubtes dels exercicis que hi havia per deures, hem vist l’ortografia de la h. N’hem repassat la teoria amb el llibre El català escrit (pàg. 88) i hem fet els exercicis 4, 5, 6 i 7. La resta per deures. Entreu en aquest enllaç per saber la pautes sobre la pronunciació o no del so de la h.

Tot seguit hem repassat la concordança verbal en les frases condicionals (hipotètiques) entre el condicional i l’imperfet de subjuntiu amb l’exercici 16 de la pàg. 166 del llibre de Teide.

A continuació hem fet l’exercici 20 sobre la pronuncia de paraules amb dificultat (pàg. 168) i l’exercici 21 de frases fetes. També hem estudiat el significat de les paraules de l’exercici 22 (pàg. 169).

Finalment, hem vist el significat de la paraula tanmateix i la diferència entre sinó i si no. Hem fet l’exercici 16, la llista 1. Per deures acabeu-lo.

Per deures també heu d’escriure un article d’opinió per expressar els avantatges i inconvenients d’anar amb bicicleta (entre 180 i 200 paraules).

CLASSE 25 D’ABRIL

oclusivesAvui he entregat i comentat els errors de les recomanacions literàries.

Després hem vist l’ortografia de la b/p, d/t i g/c. En general, a final de paraula escriurem p, t, c (consonants sordes) quan vagi aquest so després de vocal tònica (exemple: salut). Una excepció les que acaben en –etud i –itud, sempre d excepte institut, substitut, prostitut i constitut.

Després de vocal àtona, en general l’escriurem amb la mateixa consonant del derivat (exemple: Aràbia amb b, per tant: àrab).

Per deures, feu les unitats 9 i 10 del llibre El català escrit.

A continuació s’han fet les dues exposicions orals que faltaven sobre els llibres La maledicció dels Palmisano i Va com va.

Finalment, per repassar hem fet un exercici de resposta múltiple a partir d’una cançó que posteriorment hem escoltat per comprovar les respostes.

Per Sant Jordi, recomanem llibres!

Sant-jordiEnceto aquesta entrada en la qual podeu recomanar el llibre que vulgueu per celebrar la diada de Sant Jordi.

Jo us parlaré de Les veus del Pamano, de Jaume Cabré, un llibre que conta una gran història que em va captivar. En època actual, una professora, la Tina Bros , vol fer un treball fotogràfic sobre les escoles del Pirineu lleidatà. Les visita i en una que estan a punt d’enderrocar  hi troba, darrere la pissarra, un diari amagat escrit per un mestre als anys quaranta, l’Oriol Fontelles. A partir d’aquí anirà alternant l’època actual amb fets que van ocórrer al poble durant la dictadura.  La memòria històrica, la impossibilitat del perdó o la por a l’oblit són alguns dels temes que apareixen en el text.

Cabré destaca per innovar. És capaç de fer un diàleg amb dos personatges que no parlen entre si, sinó amb d’altres. També canvia el narrador en el mateix paràgraf o inclús en la mateixa frase. S’atreveix a fer coses diferents, però sempre amb un gran domini del llenguatge i la prosa.

Les veus del Pamano, escrit per un dels escriptors catalans més internacionals, va rebre diversos premis i, fins i tot, se’n va fer una minisèrie força interessant de 2 capítols.

img_15028Avui hem repassat els exercicis de la unitat 12 del llibre El català escrit. Per deures, feu la unitat 13 del mateix llibre (pàg. 74 a 77) per practicar l’ortografia de la tx, ig, tg i tj.

Hem comentat també els connectors que serveixen per iniciar un tema i per tornar a una qüestió tractada anteriorment (pàg. 164 de Teide). Recordeu que és incorrecte en català dir ‘en quant a’. La forma correcta és ‘quant a’, que podem emprar com a sinònim de ‘pel que fa a’.

Després hem vist els connectors concessius, els quals presenten un obstacle que no impedeixen l’acció de l’oració principal. En tenim els següents: encara que, malgrat que, per més que, tot i que i per bé que (=encara que). Hem fet l’exercici 12 entre tots.

A continuació hem estudiat el canvi de preposició d’en i amb per a (o de) quan aquestes preposicions van davant d’infinitiu (exercici 14, pàg. 165, de Teide). Exemple: Penso en les vacances, però penso  en a fer la feina.

Finalment hem parlat de la caiguda de la preposició davant la conjunció que (exercici 15, pàg. 166). Exemple: Abans de final d’any, però abans de que acabi l’any. Mireu si hi ha antecedent per veure si ha de caure la preposició o no. Hem practicat amb els 4 primers verbs, acabeu l’exercici a casa.

Per acabar s’han fet les exposicions orals de dos dels llibres llegits aquest trimestre: Algú com tu i Les noves dames del crim.

Per deures feu també l’exercici 3 de la pàg. 159 de Teide.

Bona diada de Sant Jordi!

CLASSE 18 D’ABRIL

les-grafies-j-g-2esopowerpoint-3-638Després de repassar exercicis de combinació de pronoms, avui hem vist la pronunciació (exercici 4, de la pàg. 160, de Teide) i l’ortografia (exercici 10, de la pàg. 164, de Teide) de la j/g (i tj/tg), ig/tx i, finalment, la x/ix. A continuació hem fet un dictat per seguir practicant l’ortografia d’aquestes lletres i dígrafs.

Per deures, feu la unitat 12 (pàg. 70 a 73) per practicar l’ortografia de la j/g i de la x/ix.

CLASSE 13 D’ABRIL

llibresAvui hem repassat els exercicis de combinació de pronoms febles de les frases 17 a 22, de la pàg. 217, del llibre El català escrit. Per deures, feu la resta que queda.

Per repassar la puntuació de la coma, he fet un recull d’errors dels vostres articles d’opinió i l’hem comentat. Després per grups heu trobat les solucions als pocs errors que hi havia. Enhorabona!

A continuació heu llegit dos opinions sobre llibres i hem vist què és el que se sol comentar quan es parla d’un llibre: la sinopsi/argument, el/s personatge/s principal, el gènere al qual pertany, els grans temes de què parla i la opinió personal (si creieu que és un bon llibre i per què: perquè t’atrapa des del principi, perquè té intriga, perquè tens la impressió d’assistir a la història, etc.). Per deures, heu de parlar sobre un llibre que us hagi agradat i fer-ne la recomanació.

Per acabar, us heu reunit per grups per ultimar detalls de l’exposició oral que finalment fareu el dimecres sobre els llibres llegits aquest segon trimestre.

CLASSE 11 D’ABRIL

Algú com tuVa com vaNoves-dames-del-crimLa maledicció dels Palmisano

 

 

 

 

 

 

 

Després de comentar els exercicis que hi havia de deures, ahir vam veure la diferència de significat que hi ha entre les paraules de l’exercici 26 de la pàg. 155 del llibre de Teide.

A continuació us vau posar per grups per preparar l’exposició sobre el llibre que heu llegit. El proper dia us reunireu uns 10 minuts perquè pugueu acabar de parlar-ne.

Per deures, teniu l’exercici 21 (de puntuació de les comes), de la pàg. 153. I les frases 17 a 22 de la pàg. 217 del llibre El català escrit.

Sessions del 5 i el 7 d’abril

connectorsDimarts vam fer una sessió monogràfica sobre els mots connectors: conjuncions, adverbis, preposicions i locucions. Aquí teniu el document amb la teoria i els exercicis que vam fer.

A la classe de dijous vam corregir exercicis i vam comentar errors dels informes i les ressenyes. Heu de fer atenció de no equivocar-vos a l’hora d’escriure els connectors per encetar un tema:

quan a…
pel que fa a..
en relació amb…
respecte a/de…

Per deures, hi havia l’exercici 7 de la pàg. 326 del llibre.

En aquest enllaç hi ha el model de prova final.

CLASSE 6 D’ABRIL

imagesHJ68YQ20Avui hem començat veient quan escrivim per què, perquè i per a què. Després de veure’n la teoria, ho hem practicat amb l’exercici 19 de la pàg. 152 del llibre de Teide.

A continuació heu acabat l’article d’opinió per grups sobre algun fet incívic. Per al proper dia n’heu d’entregar un per grup.

Per acabar, hem vist la normativa principal sobre l’ús de la coma (teoria a la pàg. 152 de Teide). Per deures, feu l’exercici 20 d’aquesta mateixa pàgina.

Sessions del 29 i el 31 de març

sotagotsA la classe de dimarts vam repassar la norma del guionet. Després vam fer els exercicis 1 i 7 (pàg. 251 i 254). Prèviament havíem llegit la teoria sobre les locucions adverbials i vam veure alguns errors habituals (pàg. 250).

Després vam fer uns quants exercicis de precisió lèxica.

A la classe de dijous vam fer l’expressió oral que ens proposen a la pàg. 170 del llibre (tertúlia a la ràdio sobre el sou dels polítics). A partir dels criteris de correcció de l’expressió oral, us he fet un recull dels punts forts i els punts febles de l’exposició que vau fer dijous. En cursiva, hi ha els vostres exemples.

Us poso també un exemple de com fer un guió per a l’expressió oral. Fixeu-vos en com marca cada part mitjançant un connector.

Per deures, acabeu la fotocòpia dels exercicis de precisió lèxica.