Classes 5 i 9 de febrer

Per començar hem corregit l’exercici 19 (sinònims i antònims).

Després hem començat a veure els pronoms relatius (pàg. 196 a 200, exercicis 1 al 6, tema 33 El català escrit).

A continuació hem vist, a través d’un joc, els prefixos per construir antònims i tot seguit hem fet l’exercici 20 de la pàg. 87 de Teide.

Finalment, el grup del vespre ha fet un dictat en parelles (grup vespre) i l’exercici 3 de la pàg. 93 (ingredients i quantitats). El grup del matí ha treballat els verbs amb una graella.

Per deures teniu els exercicis 1 al 6 de les pàgines 196 a 200 del llibre El català escrit (ja hem fet algunes frases a classe). Recordeu-vos d’entregar el comentari del blog qui no hagi fet encara.

També s’ha de fer l’exercici 2, pàg. 93, del llibre de Teide.

Classes dies 3 i 4 de febrer

r rrAvui hem vist el so de la r i quan escrivim una r o dues (exercicis 9 i 10, pàg. 82 i 83 del llibre de Teide) i pàg. 86 i 87 d’El català escrit.

Després hem vist la concordança del participi amb el complement directe quan davant del verb hi ha el pronom (exercici 16, pàg. 85 de Teide).

Després hem practicat les formes del gerundi amb l’ex. 17.

A continuació hem vist les diferències de significat de les paraules de l’exercici 24 (

Alguns també heu començat a fer l’exercici 19 per practicar sinònims i antònims.

Per deures teniu: acabar la unitat 16 del llibre El català escrit i l’exercici 19 de sinònims i antònims.

 

Sessió del 3 de febrer

Aquí teniu el decàleg de l’ex. 11:

txellgracia_fp09_001– Amb estudis trobaràs una feina més qualificada.
– Tindràs una feina més qualificada i en època de crisi t’afectarà menys l’atur.
– Tindràs una millor inclusió social.
– Tindràs l’oportunitat de conèixer l’ofici que realment vols fer-
– Tindràs l’oportunitat d’inserció laboral fent pràctiques en empresa-
– A major formació professional, major d’oportunitat de feina.
– Seràs una persona crítica i amb opinió pròpia.
– Et sentiràs realitzat i satisfet.
– Coneixeràs altres mons més enllà del teu barri.
– T’adonaràs que l’esforç serà recompensat.

Per al proper dimarts (10 de febrer) heu d’escriure l’informe que se us demana a l’ex.20 de la pàg. 109. Recordeu que un informe té una part expositiva i una altra part argumentativa en la qual es fan propostes. Les dades de la part expositiva les heu d’extreure dels documents 1 i 2 que hi ha a la unitat.

Per dijous feu l’exercici de precisió lèxica i els ex. 9 i 11 de les pàg. 256 i 257 (locucions adverbials).

Aquí teniu les especificacions de la prova final que vam comentar a classe.

Sessions del 22 i el 29 de gener

funcions sintàctiques imatgesEl dia 22 vam fer un repàs de les funcions sintàctiques i els pronoms febles que els substitueixen. Ho vam fer a partir de la tècnica del puzle de tal manera que entre tots vau completar aquesta graella. Per deures hi havia els exercicis 2 i 3 (pàg. 206-210).

A la classe del dia 29 vam veure casos de combinacions pronominals, especialment vam veure què passa amb la combinació del pronom LI + EL, LA, ELS, LES. Després vam analitzar els casos correctes i incorrectes de l’ús de la combinació ELS HI. (Solucions)

Si voleu consultar més informació sobre els pronoms us poden anar bé els Itineraris d’aprenentatge: formes dels pronomsfuncions dels pronoms, combinacions. També hi trobareu exercicis autocorrectius.

Per deures, us havíeu de llegir els documents de la unitat de l’informe que treballarem a classe.

Classes 29 de gener i 2 de febrer

XurigueraA la classe d’avui hem vist les interferències entre els verbs de la 2a i 3a conjugacions. En concret, verbs que en castellà són de la 3a (-ir) i en català de la 2a (-re/-er) i que sovint es conjuguen malament (pàg. 124 del llibre El català escrit). També hem estudiat altres particularitats de diferents verbs i per deures s’ha de fer tota aquesta unitat (21).

Després hem fet un llibre fòrum per comentar el que us havien semblat els llibres que heu llegit durant el primer trimestre i inici del segon. (Per als que no ho hagueu fet encara, recordeu-vos de deixar un comentari al blog sobre el llibre que heu llegit).

A continuació, per repassar l’imperatiu heu redactat per grups frases en 2a persona del plural, seguint els temes dels globus de l’exercici 14, pàg. 85, de Teide.

Finalment, hem fet un test de gramàtica a partir d’un fragment del llibre Les veus del Pamano, de Jaume Cabré (grup del vespre).

Per deures teniu l’apunt en un blog (temes: les rebaixes o les eleccions gregues) i la unitat dels verbs del llibre El català escrit (si no mal erro és la 21).