CLASSE 2 DE NOVEMBRE

El complement indirecteAvui hem començat fent repàs de l’ús dels verbs ser i estar, i també quan escriure a i en (hem corregit l’exercici 15, de la pàg. 17, de Teide),

A continuació hem vist el complement indirecte, la teoria i n’hem practicat la substitució pronominal després. Per deures, feu l’exercici b de la fotocòpia que us he donat).

Després hem parlat del Voluntariat per la llengua. N’hem comentat el funcionament a partir del que vau veure al vídeo i dels testimonis de la Placida i l’Eva. Si voleu ser voluntaris (o algú aprenent, depenent del cas), demaneu-me una fitxa del Voluntariat.

Tot seguit hem vist el gènere dels substantius (teoria a les pàg. 94 i 95 del llibre El català escrit, i hem fet l’exercici 1. Per deures, feu els exercicis 2, 3, 4 i 5 de les pàg. 96 i 97. En petits grups, heu fet l’exercici 19, de la pàg. 31, de Teide. El corregirem el proper dia.