CLASSE 21 DE NOVEMBRE

la-vocal-neutra-o-u-6-728la-vocal-neutra-o-u-7-728la-vocal-neutra-o-u-8-728

Recordatori de la teoria de l’ortografia de la o i la u àtones.

 

 

 

Avui hem començat comentat els deures que hi havia de la unitat 3 del llibre El català escrit, sobre l’ortografia a la o i la u àtones. A continuació hem fet l’exercici 4, de la pàg. 25, del llibre de Teide per repassar les paraules en què hi ha divergències en l’escriptura del mateix mot en castellà. Per deures, feu l’exercici 6 d’aquesta mateixa pàgina (sobre els cultismes).

Després hem fet l’exercici 3 de la pàg. 24 sobre pronoms febles i n’hem comentat els dubtes.

Tot seguit hem llegit els textos dels exercicis 1 (pàg. 36) i 8 (pàg. 41) de Teide, que us podran inspirar una mica en l’escrit que haureu de fer per a la setmana vinent sobre una persona que conegueu i que sigui especial per a vosaltres (exercici 2 de la pàg. 36).

També hem vist amb l’exercici 5, de la pàg. 38 de Teide, les supressions (no gràfiques) que fem en la pronunciació del so d’un mot. Per exemple quan coincideix una paraula que acaba amb una vocal i la següent comença per la mateixa vocal, només pronunciarem una de les dues (pi inclinat); quan coincideixen dues neutres, n’eliminen una de les dues (última etapa) o quan coincideix una tònica i una neutra, en aquest cas farem l’elisió de la neutra (que és).

Finalment hem fet un petit dictat per repassar sobretot l’ortografia de les o i u àtones.

Classe del 17 de novembre

Després de corregir els deures d’ortografia de la O àtona, en grups de tres, vam llegir el text de la pàg. 41 (Teide) sobre la descripció de na Tonina. Després vam respondre les preguntes de l’ex. 8 (pàg. 40) i vam parlar del tipus de text (descriptiu amb elements narratius), del tipus de narrador, dels diàlegs i de les figures retòriques.

A continuació, vam fer l’ex. 10 sobre adjectius per descriure el caràcter de les persones. Es tractava d’endevinar l’adjectiu a partir de la definició dels companys. Per deures, feu els femenins del quadre que us va tocar.

Després vam escriure, també en grup, una biografia d’una persona famosa a partir de les dades biogràfiques. En aquest cas es tractava de la vida d’Ovidi Montllor. A casa, acabeu de completar la cançó.

CLASSE 16 DE NOVEMBRE

O U ÀTONESHem començat la classe repassant l’ús dels verbs baixar/abaixar i pujar/apujar amb un exercici de la fotocòpia que havia passat el dia anterior.

Després hem vist la teoria de l’ortografia de la o/u. Les o àtones es pronuncien u i per aquest motiu de vegades dubtem si escriure o/u. Teniu l’explicació (repasseu-la!) també al llibre El català escrit (unitat 3). A classe hem fet els exercicis 6, 10 i 11. A casa, per deures feu-ne la resta (us podeu estalviar el 7 que el farem a classe).

A continuació hem comentat els deures del complement circumstancial (pàg. 150 i 151 del llibre El català escrit). A classe hem comentat totes les respostes de l’exercici 8.

Per acabar, per grups heu fet els exercicis 10 (adjectius) i 13 (expressions temporals) del llibre de Teide (pàg. 42 i 43).

Si teniu temps, feu també de deures l’exercici 3, de la pàg. 24 del llibre de Teide (repàs de pronoms febles).

 

Classe del 15 de novembre

torre-vermella
Torre vermella, futura seu del club d’avis

Avui hem fet l’assemblea per exposar les reformes dels locals. Abans, però, heu corregit els informes a partir de les marques de correcció. Hem comentat un parell d’errors relacionats amb el complement indirecte:

Els mobles són antics però els aprofitarem. Només li manca una mica de restauració. els
Espero que a la gent l’agradi aquesta associació. li

Després heu fet les exposicions sobre la reforma del local i els objectius de la vostra associació. Aquí teniu el recull d’errors.

Al final hem corregit els exercicis de les O àtones. Hem vist els casos dels verbs collir (i derivats com recollir, escollir, acollir…), sortir, escopir, tossir i cosir, que tenen les formes àtones amb O (collia, sortia, escopia, tossim, cosiria…) i les tòniques amb U (cullo, surt, escupi, tussi i cus…). Per deures feu els exercicis 6, 7 i 9 d’aquest mateix tema. (Barcanova)

CLASSE 14 DE NOVEMBRE

apujar

14885978_10156040954281959_497463460_nDesprés de comentar els dubtes sobre els exercicis de substitució per pronoms de c. indirectes, he tornat els informes i hem comentat els errors principals que heu comès, però també els encerts que heu tingut.

A continuació, hem vist la substitució de complements circumstancials a partir d’una fotocòpia que contenia la teoria, que heu comentat en petits grups, i els exercicis que hem fet. Per deures, feu els exercicis 5, 7 i 8 de les pàg. 149 a 151 del llibre El català escrit. Llegiu la teoria de la pàg. 149 abans de fer-los.

Tot seguit hem fet un joc de repàs del gènere dels substantius que varien respecte el castellà, perquè sovint es produeixen confusions en aquest sentit.

Finalment, heu fet en petits grups l’exercici 24 (lèxic) de la pàg. 32.33 del llibre de Teide. Per treballar més la distinció entre baixar/abaixar i pujar/apujar, us he passat una fotocòpia amb teoria i exercicis sobre aquest tema.

Classe del 10 de novembre

http://www.elpuntavui.cat/article/-/19-cultura/661544-li-va-trucar-o-el-va-trucar.htmlVam acabar de veure més casos de substitució del complement indirecte: vam fer els exercicis 1 (pàg. 179), 3 i 4 (pàg. 181) de Barcanova. Algunes de les coses importants que hem vist sobre el complement indirecte aquesta setmana són:

– Els verbs telefonar, trucar i escriure sempre regeixen un complement indirecte. (Mireu l’enllaç).
– Hi ha combinacions col·loquials (els hi, feu-se) que no són normatives.

Després vam llegir el conte Cambrer zero de Tina Vallès i vam comentar els usos dels pronoms febles del text. També vam parlar del protagonista del conte. A continuació vam llegir el text de la pàg. 36 de Teide i vam comentar si alguna vegada havíem conegut persones rellevants. El proper dimarts en parlarem.

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/c1/o-u/

A la segona part de la classe vam fer un dictat per repassar l’ortografia de la O àtona. Feu clic a la imatge si el voleu repetir.

Dijous també vam parlar de les diferents opcions per treballar el llibre de lectura. En podeu triar una de les proposades o pensar-ne una altra que us motivi.

Per deures hi ha els exercicis 8, 10 i 11 de les pàg. 21 i 23 (Barcanova).

Classe del 8 de novembre

A la classe d’ahir vam parlar de l’article Més femenins, si us plau, de Neus Faura i vam comprovar com canvia el significat d’alguns mots, segons si són masculins o femenins, i que la llengua varia i evoluciona (per sort!). Vam veure, per exemple, que ‘advocadessa’ és equivalent a ‘advocada’ i que el DIEC2 ja no recull l’accepció de ‘muller de l’advocat’.

A continuació vam repassar l’ortografia de la o àtona. Vam veure els casos que porten més problemes com els verbs irregulars voler i poder, els cultismes i els mots que divergeixen d’altres llengües. Vam fer els exercicis 4, 5 i 6, pàg. 25 (Teide).

20161109_183519
Gramàtica pràctica del català. Ed. Teide

Per acabar, vam fer uns exercicis per identificar els pronoms de complement indirecte. Vam veure que de pronoms de tercera persona n’hi ha dos: li i els. Per deures, havíeu d’acabar el tercer exercici de la fotocòpia.

CLASSE 9 DE NOVEMBRE

imagesAvui hem començat obrint un debat sobre la victòria de Donald Trump a les eleccions dels EUA, i hem acabat parlant una mica del masclisme com a possible explicació de la derrota de Hilary Clinton.

Després, hem corregit l’exercici 6 de la pàg. 99 del llibre El català escrit i hem seguit amb aquest llibre per veure què explica del complement indirecte (unitat 30). Hem fet algunes frases dels exercicis 1, 2 i 3. Per deures, acabeu tota aquesta unitat.

A continuació, heu revisat l’informe que havia fet un altre grup.

Finalment, hem fet un dictat. Copieu els errors que heu comès a sota i per treballar-los, podeu inventar-vos una frase en què surtin aquestes paraules.

Per si voleu fer algun dictat a casa (preferentment, feu de coses que hem treballat: a/e o l’apostrofació i contracció):

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/c1/

Classe del 3 de novembre

A la classe de dijous vam comentar alguns errors de les llistes de mobiliari que havíeu fet per als informes:
– zona *comú -> zona comuna
– llums *empotrats -> llums encastats
– *pegatines -> adhesius (*enganxines també és incorrecte).

renault-4-02
En català diem adhesiu

Vam continuar treballant el gènere dels noms, corregint els exercicis de Barcanova, i ens vam centrar a repassar els casos que fan el femení afegint el sufix -essa (abat -> abadessa, duc -> duquessa, baró ->baronessa). Cal no confondre’ls amb els que simplement fan el femení afegint una -a (anglès -> anglesa, pagès ->pagesa). A propòsit d’aquest tema, us penjo aquest article sobre els femenins d’alguns oficis. Demà en parlem a classe.

Després vam fer l’ex. 3 de la pàg. 24 (Teide) sobre pronoms febles. Vam fer els ex. 3, 4 i 5 de les pàg. 167 i 168 (Barcanova). Vam parlar de l’ús partitiu del pronom EN: En vull tres de plenes, de capses.

Per deures, heu d’entregar l’informe definitiu, amb la llista de mobiliari annexa. Recordeu que teniu l’estructura de l’informe a la pàg. 26 de Teide.

CLASSE 7 DE NOVEMBRE

informes-11Hem començat la classe repassant el C. Indirecte en petits grups i hem corregit els exercicis de la fotocòpia que havia donat el dia anterior. Després hem corregit l’exercici 19 del llibre de Teide (sobre el gènere i nombre dels noms) i després hem aprofitat per comentar els deures de les pàg. 96 i 97 del llibre El català escrit i vist altres noms el gènere dels quals no s’utilitza bé sovint. Per deures feu els exercicis 6 i 8 de les pàgines 99 i 100 (l’exercici 7 l’hem fet a classe).

A continuació heu redactat els informes per grups. El proper dia els revisarem.