• Aquí hi ha alguna cosa que no rutlla

   

  rutlla

  Rutllar (pronunciat  ruʎʎá) és un mot provinent del llatí rŏtŭlāre que vol dir rodar.

  Efectivament, si el busquem al diccionari, rutllar vol dir girar al voltant d’un eix, estar animat d’un moviment de rotació. Són molts els jocs que parteixen d’aquest moviment, com ara les baldufes i els cèrcols o rutlles. El joc de la rutlla, per exemple, consistia a fer rodar una rotllana metàl·lica, dirigint-la amb la guia i quan hi jugaven uns quants jugadors se solien fer curses. Es tractava que el cèrcol no caigués cap a les bandes i anés rodant al ritme amb què corria el vailet que hi jugava… i n’hi havia que corrien molt!

  D’un mecanisme o un projecte que funciona en diem que rutlla, que fa el seu curs, que va endavant. És a dir, quan una cosa es desenvolupa, marxa, avança i realitza correctament les funcions que té atribuïdes, rutlla. Altres accepcions de rutllar són cargolar una cigarreta i girar un tema al voltant d’alguna cosa. A banda, a qui té els cabells arrissats se li rutllen o hi té rulls.

  A l’Hospitalet no tenim cap carrer de la Rutlla però aquest nom no és estrany en molts municipis catalans com ara Girona, Terrassa o Sant Feliu de Guíxols, on la designació del nom de carrer de la Rutlla fa referència a l’antic indret de Sant Feliu on estava permès de jugar a rutlla, ja que aquest joc restava completament prohibit dins les muralles, motiu pel qual les autoritats destinaren un espai lliure dins el raval, lliure encara d’edificacions, perquè s’hi pogués jugar.

  Com veiem una paraula ben bonica i amb molta història. El que no rutlla és que els parlants oblidem paraules com aquesta!

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Vull fer un curs!


Entrades recents


Històric


Núvol d’etiquetes


Recursos


Comentaris recents


Blog