Entrades amb l'etiqueta ‘els hi’

 • Força, els hi, l’hi, n’hi!

   

  pronosm feblesEn català les combinacions pronominals ens estan costant que déu n’hi do. Les noves generacions deixen de dir-les o, directament, utilitzen les combinacions castellanes; en part, la culpa és nostra (dels del gremi) perquè ho hem fet força complicat.

  Així hem penalitzat els hi com a combinació col·loquial a favor de formes normatives però artificioses. A la meva filla, la mestra de segon li va ratllar un els hi a favor d’un els transgredint qualsevol sentit comú. Volem forçar els nens a llegir i dir coses que no senten com a naturals? Si no apostem per flexibilitzar l’ús, els lis i els se los seran cada cop més habituals.

  Pensem només en tres exemples de combinacions en què ens trobem el datiu de tercera persona: li-els/los (el perillós li-lis del catanyol!)

  L’hi (singular)  funciona com a reducció de l’hi, la hi i li ho: l’hi dono (el llibre/la bossa/això). Per exemple, dir Allò que em deies, ara li ho comento sona afectat, pedant… Coneixeu algú que de manera natural ho digui?

  N’hi fa de li’n (en la nostra varietat): n’hi dono (llibres/bosses). El pronom en es troba en franc retrocés quan sentim coses com: *Agafa una, *pren, en lloc d’Agafa’n un, pren-ne (de fullets de difusió dels cursos). En aquest cas és la substitució de l’objecte directe indeterminat que necessita els nostres ànims!

  Els hi (plural) funciona en comptes d’els, encara que només substituïm un pronom, el datiu: els hi dono el llibre/la llibreta/això. Darrere el verb trobem exemples com: Dona’ls-hi/vaig dona’ls-hi/he de dona’ls-hi.

  Els hi també funciona com a reducció de els en, els el, els la, els els, els les, els ho; és a dir que independentment que l’objecte directe sigui indeterminat, singular o plural, masculí, femení o neutre quan substituïm tots dos complements adoptem la mateixa forma: Els hi dono llibres/el llibre/els llibres/la bossa/les bosses/això.

  TV3 va fer una bona feina de sistematització en el seu llibre d’estil. L’apartat que tracta de les formes i combinacions col·loquials  és força extens però hi podeu buscar les solucions que us interessen abans de dubtar a l’escriure: Coneixes el nou company de classe? Te’l presento, has de coneixe’l! Us recomanem que hi busqueu les solucions previstes per a cada cas. Funcionen!

  http://esadir.cat/entrades/fitxa/node/pronpersfebl

  També us recomanem les fitxes elaborades pel CNL de Sabadell, que inclouen amb un asterisc davant (que vol dir que no són normatives) les formes col·loquials orals.

  Així que ja ho sabeu, no sigueu tímids i feu-n’hi (de petons al nou company de classe). Un de discret, un parell a cada galta… això ja és cosa vostra!

  Article complet

 • Sabíeu que el plural de li no és *lis?

   

  pronoms2Massa vegades a la correspondència castellà/català del pronom de tercera persona singular le/li ─a ell, a ella, a vostè─, tant vagi davant com darrere del verb, hi fem correspondre la forma plural les/*lis. Aquesta traducció és un calc inadmissible en català.

  Ayer le di mi dirección: Ahir li vaig donar la meva adreça/Ahir vaig donar-li la meva adreça.

  Ayer les di mi dirección: Ahir *lis vaig donar/vaig donar-*lis la meva adreça.

  Les formes correctes per substituir la tercera persona del plural ─a ells/a elles/a vostès─ són en català els/los, en un registre formal i els hi, en un d’informal. Per tant, ahir els vaig donar la meva adreça/vaig donar-los la meva adreça (en un registre formal i escrit); ahir els hi vaig donar la meva adreça/vaig dona’ls-hi la meva adreça (en un registre informal i oral).

  A més, el català col·loquial ─el de les telesèries de TV3, perquè ens entenguem─ sol utilitzar la forma els hi per substituir un sol pronom (com en l’exemple) i també com a resultat de diferents combinacions d’objecte indirecte més directe, com ara, els la, els el, els ho, com ara: els la vagi donar, la meva adreça; els el vaig donar, el meu número de compte; els ho vaig donar, allò que em demanaven, que en un registre oral se solucionen, ras i curt, per els hi vaig donar en tots els casos.

  Article complet

Vull fer un curs!


Entrades recents


Històric


Núvol d’etiquetes


Recursos


Comentaris recents


Blog