Entrades amb l'etiqueta ‘li hi’

 • Acabarem marejats!

  Els dervitxos, mestres a donar voltes

  Si busquem fer una volta al DIEC (dins l’entrada volta) hi trobem els significats següents: distanciar-se de la línia més curta (aquest autobús fa molta volta); fer un passeig (anem a fer una volta abans de sopar); girar fins a prendre la posició oposada (fes la volta, vejam com et queda el pantaló del darrere) i  com a darrera accepció meditar molt sobre alguna cosa (no puc deixar de donar-hi voltes, estic molt capficada!).

  L’expressió donar-(hi) una volta, la majoria de les vegades equivocant-nos de pronom, ara s’utilitza estirant fins al límit aquest últim sentit: capgirar alguna cosa, rumiar-hi, refer-la, repensar-la, etc. La substitució es fa amb el pronom hi i no pas amb l’indirecte li. “No ho veig clar, hi donem una volta i en parlem en uns dies”, i no pas: “No ho veig clar, *li donem una volta i…”. Pronom a banda, hauríem de dir: “No ho veig clar, hi pensem novament i en parlem en uns dies.”

  Aquest ús figurat de donar una volta —avui mateix un anunci ens parla de donar la volta als nostres entrepans, com si fossin mitjons!— mostra una tendència a fixar maneres de dir més fàcils i a arraconar-ne altres de més habituals. Seguir aquestes modes no és una bona pràctica perquè la llengua hi surt perdent (empobriment de la sintaxi, del lèxic, preferència per les formes més acostades al castellà, interferències, etc.).

  Com més va més parlem amb expressions crossa. Així *amb la que està caient (tal com van les coses, ara que van maldades, ara com ara, sempre plou sobre mullat), *cal posar en valor (valorar, fer valdre, reivindicar) o cal posar sobre la taula (parlar-ne, plantejar alguna cosa, debatre), també s’usen sense solta ni volta!

  Article complet

 • Metamorfosi

  MetamorfosiReprenem el tema de la substitució pronominal. En una entrada anterior ja havíem parlat de l’objecte indirecte (OI) li, el plural del qual és els. Un altre cas que genera confusions és la “metamorfosi” de li en hi.

  Cal començar per recordar que la pronúncia [li] pot remetre a més d’un pronom, cosa que hem de tenir en compte a l’hora d’escriure. I és que la combinació de dos pronoms (un li d’objecte indirecte i un el, la o ho d’objecte directe, OD) dóna com a resultat l’hi, que sona igual que un únic pronom li.

  Hi ha dos pronoms, doncs, en aquest exemple:

  L’hi donaré: donaré l’informe (OD) al teu germà (OI). En aquests casos, la combinació pronominal és la següent: el + li = l’hi (on li es converteix en hi).

  I en un registre col·loquial, estenem l’ús d’aquesta combinació l’hi en substituir un objecte directe femení (a) o neutre (b):

  a) L’hi donaré: la memòria (OD femení) al teu germà (OI), que en un registre formal escrit seria la hi donaré (la + li > la hi).

  b) L’hi donaré: allò que em va demanar (OD neutre) al teu germà (OI), que en un registre formal escrit seria li ho donaré (ho + li > li ho).

  Encara trobem una altra combinació pronominal que dóna com a resultat l’hi: Deixaré aquest informe (OD) al calaix (CC de lloc): l’hi deixaré.

  S’ha de fer notar que també es produeix confusió entre li/hi, a l’hora de substituir el complement en casos com ara aquests:

  a) Afegeixo sal a l’arròs: *li afegeixo sal és incorrecte (s’ha de dir hi afegeixo sal).

  b) A la memòria *li posarem una etiqueta (s’ha de dir hi posarem una etiqueta).

  c) Cal parar atenció al dia fixat: Cal *parar-li atenció (s’ha de dir cal parar-hi atenció).

  Veiem que quan l’objecte indirecte designa un objecte o cosa inanimada se sol pronominalitzar amb hi.

  Article complet

Vull fer un curs!


Entrades recents


Històric


Núvol d’etiquetes


Recursos


Comentaris recents


Blog