CLASSE 9 DE NOVEMBRE

Avui hem començat comentant els requadres del dossier sobre Pedrolo i explicant als companys l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula de gènere policíac o negre. A continuació hem vist com fer un bon resum -teniu la teoria a la pàg. 70 del llibre de Teide-, i heu fet, en grups, el resum del primer text de l’apartat 3.2 (Ferrant Torrent, No emprenyeu al comissari), del dossier. Per deures, heu de resumir, ja individualment, el segon text (Raymond Chandler, La gran dormida). Feu-ho en el mateix dossier, quan l’acabem, l’haureu d’entregar.

O U ÀTONESDesprés hem vist la 0/u àtones (unitat 3 del llibre El català escrit):

  • N’hem vist la teoria i hem practicat l’escriptura dels verbs collir, cosir, escopir, sortir i tossir (i derivats) amb l’exercici 10. Recordeu que, en aquests verbs, quan la o de l’arrel està en posició tònica s’escriu u, per exemple, jo surto. Quan està en posició àtona escriurem o, per exemple, ella sortirà.
  • Hem practicat l’escriptura dels verbs poder i voler amb l’exercici 11. Recordeu que s’escriuen amb o excepte la primera persona del singular (jo vull, jo puc) i tot el present de subjuntiu (pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu, puguin) i l’imperatiu (pugues, pugui, puguem, pugueu, puguin) que s’escriuen amb u en els dos verbs.
  • També hem fet el 4 i el 6 (paraules que s’escriuen diferent del castellà):

Per deures: fer la resta d’aquesta unitat 3 del llibre El català escrit.

Finalment, hem fet, entre tots, les primeres frases de l’exercici 4 de la pàg. 161 d’El català escrit sobre la substitució del complement preposicional. Acabeu-lo a casa.

A més, per deures feu l’exercici 3 de la pàg. 24 del llibre de Teide sobre substitució pronominal.

Sessions del 3 i el 5 de novembre

A la classe de dimarts vam fer un repàs general d’ortografia i dels dubtes més habituals dels determinants.
dali-cisnes-que-se-reflejan

A la classe de dijous, vam començar corregint el text de les ‘Smart cities’ que teníem pendent. Després vam dedicar la resta de la classe a veure les propietats textuals  i la relació amb la retòrica ((pàg. 8). Teniu l’explicació sobre les propietats textuals a la pàg. 9: adequació, coherència, cohesió, sofisticació i correcció.

A continuació ens vam centrar en les figures retòriques que es basen en el significat (pàg. 333). Vam fer l’ex. 9 de la pàg. 20 sobre les portades dels diaris i vam les figures retòriques de la novel·la Joc brut de Pedrolo. A mesura que llegiu el llibre, fixeu-vos si en trobeu més.

Respecte al dubte sobre balanç/balança, un balanç és el document que reflecteix la situació patrimonial d’una entitat i, en canvi, les balances es refereixen a un àmbit estatal, a les relacions de dèbit i crèdit que hi ha en un país.

Per deures feu l’ex. 4 de la pàg. 338 i l’ex. 5 de les pàg. 314-315.

Classes 3 i 5 de novembre

Aquesta setmana hem vist la norma de l’apòstrof, quan cal apostrofar i quina és l’excepció més important: les paraules femenines que comencen per i/u o hi/hu àtones. Per tant, no apostrofem el cas següent: la inauguració de la botiga. També hem vist les contraccions de DE+article i què passa quan passem del plural al singular:

dels mercats -> del mercat
de les botigues -> de la botiga
dels hospitals -> de l’hospital
de les escoles -> de l’escola

Vam fer els exercicis 12.1, 12.2 i 12.3 de la pàg. 37 del llibre blanc.

mosaic

També hem creat el perfil de candidat que necessitem. Hem vist vocabulari del món laboral: contracte fix, quitança, torn, acomiadament, farmaciola… També hem vist com donem ordres amb l’imperatiu (quan són afirmatives) i el present de subjuntiu (quan són prohibicions):

vés -> no vagis
fes -> no facis
vigila -> no vigilis
dorm -> no dormis

També hem vist algunes diferències entre aquests paraules: tastar/provar/emprovar
                                          estada / estança

Finalment vam veure l’ús del verb ser com a locatiu: El Joan no hi és. Terrassa és al Vallès Occidental. On és el lavabo? En tots aquests casos hem d’evitar fer servir el verb estar.

A la classe de dijous vam explicar els diftongs decreixents. Per deures heu de fer l’ex. 3.2. de la pàg. 10 i l’ex. 12.4 de la pàg. 38.

CLASSE 4 DE NOVEMBRE

images6SKBMGPDAvui hem vist el resultat de l’exercici oral que vam fer dilluns i després hem comentat les respostes de la comprensió lectora.

Després hem vist el complement preposicional o de règim verbal. Hem vist que hi ha verbs que perquè tinguin un significat complet necessiten d’un complement sobre el qual recau l’acció del verb introduït per una preposició. Per exemple: Parlen de futbol, Accedeixo a la Universitat. Si només diguéssim ‘parlen’, de seguida preguntaríem ‘de què parlen’, o a què accedeixen. La pregunta ens donarà la resposta de la preposició amb la qual van aquests verbs. Per substituir un complement preposicional, fem com amb els complements circumstancials de lloc:

  • quan estan introduïts per la preposició de, el pronom és en. Parlen de futbol: En parlen.
  • quan estan introduïts per altres preposicions (a, en, per, amb), el pronom és hi. Accedeixo a la Universitat: Hi accedeixo.

De deures teniu l’exercici 2 i 5 del tema del complement preposicional del llibre El català escrit.

A continuació hem parlat una mica de Pedrolo i de la novel·la policíaca i la novel·la negra, ja que Joc brut s’emmarca en aquest tipus de gènere narratiu (per correu electrònic us passaré la informació ampliada del que he explicat sobre el tema). Per deures heu de llegir els requadres que contenen informació sobre Pedrolo i la seva obra (apartat 1.1 del dossier que us he donat i que demà penjaré en aquesta entrada del blog), l’exercici 1 de l’apartat 1.2 i l’exercici 1 de l’apartat 3.1 (la narració).

Finalment, heu corregit els informes d’un altre grup.

 

CLASSE 2 DE NOVEMBRE

Avui hem comentat els deures que hi havia sobre els pronoms (inclús tornat a fer, entre tots, l’exercici 8 de la pàg. 151). Recordeu que els complements circumstancials que normalment se substitueixen per pronoms són els de lloc i responen a la pregunta on? o d’on?

  • Quan va introduït per la preposició de, el pronom que el substitueix és en (exemple: Torno de Mallorca. D’on torno? De Mallorca, introduït per de: pronom en. En torno).
  • Quan va introduït per altres preposicions (a, en, per…) el pronom que el substitueix és hi (exemple: Vaig al mercat. On vaig? Al mercat, introduït per a: pronom hi. Hi torno).

A continuació hem fet un exercici avaluatiu que consistia en una comprensió lectora sobre els horaris laborals i després hem fet un petit debat oral per grups.