Classes 2 – 11 octubre

Aquests dies hem començat el curs de Suficiència de català. La primera classe la vam dedicar a presentar-nos, a parlar de les informacions tècniques del curs i a veure quins recursos feu servir quan heu d’escriure en català.

També us vam donar un fullet amb la normativa dels cursos i els avantatges del carnet d’estudiant

A la unitat 1 hem vist aquests temes:

  • Com es fa un text descriptiu.
  • Quins són els pronoms per substituir el complement directe. (Exercicis 1, 4, 5, 6 i 7, pàg. 166, 166 i 169).
  • Com s’escriu l’apòstrof. (Ex. 1, pàg. 41). Més exercicis sobre apòstrofs (Feu clic aquí!)
  • Solucions per no utilitzar l’article neutre LO, que és incorrecte. (Ex. 3, pàg. 193).
  • Vocabulari sobre casaments, cerimònies i matrimonis…

Per deures, heu de redactar la proposta de casament que vam preparar dijous a classe. Redacteu un text que tingui la mateixa extensió i estructura que l’exemple que havíem llegit a classe. És per lliurar aquesta setmana (demà o dijous). Si dijous no vau venir, podeu escriure igualment el text.

En el blog trobareu les sinopsis dels llibres de lectura, si encara no us heu decidit! I recordeu que aquest dijous, Llucia Ramis presentarà Les possessions al Cafè amb lletres (Biblioteca Central, 19.30 h). Pot ser una bona oportunitat per animar-vos a llegir el llibre.

Classe del 4 de maig

Vam començar la classe fent l’exercici 26 sobre vocabulari (pàg. 154, Teide). Després vam repassar els usos obligatoris de la coma (pàg. 152) i vam fer l’ex. 20. Un cop explicades les comes, vau revisar els vostres articles que hi havia per deures, fixant-vos en la puntuació.

A continuació vam començar la unitat 12 i vam fer l’ex. 3 (pàg. 159). Després vam dividir la classe en dos grups i, a partir de la llista d’avantatges i desavantatges de l’exercici 8 (pàg. 163), vam redactar arguments a favor i en contra del trasllat de l’empresa. Per redactar els arguments, s’havien de fer servir els connectors sinó, si no, perquè, ja que, tot i que… Al final, vam fer el debat exposant i rebatent els arguments.

Per acabar, vam repassar l’ortografia de la J, G, X, IX, IG, TX i vam fer l’ex. 10 (pàg. 164, Teide).

Deures (Barcanova): ex. 2, 4 i 7 (pàg. 71-73).

 

Classe del 2 de maig

Vam repassar els usos de ‘perquè’, ‘per què’ i ‘per a què’ i després vam veure les diferències de ‘sinó  i ‘si no’, pàg. 184 (Barcanova). Vam fer l’ex. 2 de la pàg. 185 (Barcanova). Vam repassar els connectors de conseqüència i algun ús incorrecte dels gerundis. Vam fer els ex. 5 i 6 de la pàg. 188.

A continuació vam fer els exercicis de gramàtica del model de prova i els vam comentar.

Per deures, hi ha l’ex. 7 de de la pàg. 148 (Teide). Heu de triar un text i, tenint en compte els problemes, tornar-lo a escriure’l millorat.

Classe del 27 d’abril

En començar la classe vam corregir els errors dels articles d’opinió sobre els actes incívics.

A continuació, vam fer l’ex. 25  de la pàg. 155 (Teide) per classificar els connectors segons el tipus. Després ens vam centrar en els connectors que expressen causa i conseqüència i vam fer l’ex. 18 (pàg. 152) sobre el ‘doncs” i el ‘perquè’.  Després vam veure tots els usos de ‘perquè’, ‘per què’ i ‘per a què’ i vam fer l’ex. 19.

Per deures, mireu-vos la teoria de les pàg. 185-186 (Barcanova). Feu els ex. 3 i 4, pàg. 187 (Barcanova).

Classe del 25 de març

Vam repassar l’estructura de l’article d’opinió i en vam analitzar un exemple. També vam veure els possibles connectors que ens poden ajudar a redactar el text. Després, a partir dels supòsits de l’ex. 1 de la pàg. 144 (Teide), hem fet la planificació en grup d’un possible article. Finalment, cadascú n’ha fet la versió final.

Al final de la classe, hem fer l’ex. 3, per parelles, de repàs de pronoms.

Classe del 18 d’abril

Després de comentar les exposicions orals del darrer dia de classe abans de les vacances, vam fer l’ex. 9 de la pàg. 137 (Teide) sobre els diversos recursos retòrics per atreure l’atenció de qui escolta (o llegeix el text). A continuació vam llegir el conte de Prudenci Bertrana Elogi de la dona bruta. Vam comentar molt vocabulari i també algunes aspectes de l’argumentació.
Després vam fer els ex. 12 i 14 de les pàg. 138-139 (Teide).

Per deures feu l’ex. l8 de la pàg. 141.

Classe del 4 d’abril

Vam veure més aspectes de les preposicions com:

  • L’ús de la preposició DE en complements del nom, sobretot en expressions com ‘olor de roses’, ‘pudor de gas’, ‘camisa de ratlles’… (p. 221, Barcanova)
  • Usos de PER i PER A. (pàg. 222). Vam fer l’ex. 7 de la pàg. 223.

Després vam començar la unitat 10, en la qual practicarem l’exposició oral. Després d’escollir un dels temes proposats a la pàg. 132 i d’analitzar el text d’exemple de la pàg. 134 (Teide), vam preparar la intervenció oral que farem en grups.

En aquest enllaç, hi trobareu un model de prova del nivell Suficiència 3: http://www.cpnl.cat/cursos-catala/manuals.html

Classe del 31 de març

Vam parlar d’alguns aspectes que afecten les preposicions àtones (a, en, de, amb, per, per a). Vam començar veient els usos de AMB (manera, companyia i instrument) i de A i EN en llocs. Alguns casos especials de l’ús de la preposició EN és quan té un sentit temporal (En sortir de la classe… = quan va sortir…) i en expressions com ‘tenir en compte’. Vam fer l’ex. 10 dels Itineraris d’aprenentatge. Podeu fer també l’ex. 11.

També vam veure l’ús de la preposició A davant de C. Directe, el canvi i la caiguda de preposició. Per deures, feu l’ex. 13 de la pàg. 227 (Barcanova)

Al final de la classe, vam fer els exercicis d’endevinalles, jeroglífics i anagrames de la unitat 8 de la pàg. 104 (Teide)