• D’ara endavant no diguis en *lo successiu

  lolololololololo

   

  Reprenem l’apunt anterior sobre el lo neutre  per tal de fer-vos algunes propostes de substitució.

  Ara com ara, hi ha un consens general a evitar, tant en els registres formals com informals, l’ús de l’article lo en construccions de caràcter neutre.

  De manera general, el sentit abstracte o generalitzador s’expressa amb l’article masculí el, els demostratius això allò, o amb diverses construccions, com ara la cosa, el fet, la part, la qüestió, etc.

  Vegem-ne alguns exemples:

  * lo bo del cas > el millor del cas/el que té de bo el cas
  * lo que faltava> només faltava això/no fotis
  * faré tot lo que pugui> faré tot el que pugui/faré tant com podré
  * ara ve lo bo> ara ve la bona/agafa’t fort
  * agafa lo meu/lo seu> agafa les meves coses/les seves coses
  * lo millor que pots fer> el millor que pots fer
  * lo qual vol dir> la qual cosa vol dir/cosa que vol dir/i això vol dir
  * lo que dius>  el que dius/això que dius
  * de lo contrari> si no/contràriament/altrament
  * en lo referent a> referent a/amb referència a/pel que fa a/quant a
  * és lo de menos> no hi fa res/això rai!
  * per lo general> generalment
  * per lo menos> almenys/pel cap baix
  * per lo tant> per tant/així doncs
  * per lo vist> sembla que/tot fa pensar que 

  Altres construccions de caràcter intensificador: 

  * lo contenta que està!> està tan contenta!/com n’està de contenta
  * vine lo més aviat possible> vine tan aviat com puguis/com abans millor
  * a lo millor> potser/tal vegada/a la millor

  Així doncs, les solucions depenen de cada cas; com en altres temes conflictius, cal buscar la solució més natural i genuïna.  

   

   

  Print Friendly, PDF & Email

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Vull fer un curs!


Entrades recents


Històric


Núvol d’etiquetes


Recursos


Comentaris recents


Blog