• Les persones no som iguals; els verbs, tampoc

  Arran d’u248px-Heraldic_Royal_Crown_of_Spain.svgn missatge d’actualitat, el rei abdica, volem comentar alguns usos verbals poc coneguts que provoquen inseguretat en els parlants.

  El verb abdicar és transitiu, és a dir, porta objecte directe (sense preposició) i no complement preposicional (amb preposició) i vol dir renunciar a alguna cosa que hom posseeix. Ha abdicat la seva autoritat, ha abdicat la corona. També té un ús intransitiu, absolut: El rei abdica.

  Altres verbs transitius de què dubtem són:

  Afectar: Aquesta decisió afecta el Govern/l’afecta (i no pas *al Govern/*li afecta. Hem de recordar que el pronom li substitueix el complement indirecte i el/la, el directe).

  Complir: S’ha complert el programa (i no pas *amb el programa).

  Concernir: L’aforament concerneix els diputats (i no pas *als diputats).

  Continuar: Continuarem el debat (i no pas *amb el debat).

  Informar: Informem la ciutadania/la informem (i no pas *a la ciutadania/*li informem). 

  Preocupar: La successió preocupa el president/el preocupa (i no pas *al president/*li preocupa).

  Hi ha verbs que admeten totes dues solucions:Discutirem el problema (ús transitiu)/discutirem sobre el problema (ús intransitiu).

  I també trobem el cas invers; verbs intransitius que erròniament fem servir com a transitius:

  Parlar: *Això ho parlarem divendres (en lloc de dir, d’això en parlarem divendres).

  Recórrer: Recorrerem *la sentència/*la recorrerem (en lloc de dir, recorrerem contra la sentència/hi recorrerem).

  Per tant, hem de tenir present si un verb és transitiu o no per tal d’introduir el complement amb preposició o sense i fer-ne la substitució pronominal que correspongui. La ciència infusa no existeix, el millor és consultar el diccionari!

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Vull fer un curs!


Entrades recents


Històric


Núvol d’etiquetes


Recursos


Comentaris recents


Blog