• Quantificadors

  Prou, bastant, força...

  Prou, bastant, força…

  Bastantes vegades hem dubtat de la forma dels adjectius/adverbis quantificadors com el que acabem d’escriure en la nostra frase; és a dir, bastant té la forma de femení plural? I què en fem dels masses, prous i  forces?

  En un registre formal, els quantificadors massa, prou i força són invariables segons la normativa, però en la llengua parlada, tendeixen a flexionar el nombre quan depenen d’un mot en plural. Cal tenir en compte, però, que aquest ús és incorrecte, ja que són mots invariables i, per tant, no flexionen ni el plural ni el gènere.

  De retruc també dubtem a l’hora de dir gaire o gaires, en casos de plural. Al DIEC hi surten totes dues formes (invariable i acabada amb -s) però els parlants solen utilitzar la segona.

  Així, no és recomanable dir:

  Hi havia *masses homes /Vaig conèixer *forces noies / Ja tinc *prous diners

  Sinó que s’ha de dir:

  Hi havia massa homes /Vaig conèixer força noies /Ja tinc prou diners / No hi ha gaire/gaires inscrits a la sortida.

  Tornant al començament de l’apunt, en una de les darreres actualitzacions del DIEC, l’adjectiu femení bastanta va ser incorporat al diccionari tant en contextos formals com informals. Tenim doncs la flexió completa: bastant/bastanta /bastants /bastantes.

  I ja us hem inflat prou el cap per avui!

   

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Vull fer un curs!


Entrades recents


Històric


Núvol d’etiquetes


Recursos


Comentaris recents


Blog