Bibliotràilers de les lectures de curs

Bibliotràiler sobre la novel·la Haru de Flavia Company (Autor: Pere Adell, alumne de SS):

Bibliotràiler sobre la novel·la Primer paisatge d’Isidre Grau (Autor: Pau Maymó, alumne de l’II):

https://www.facebook.com/slcatalacerdanyola/videos/10158031730485384

 

Bibliotràiler sobre El temps de les cireres de Montserrat Roig (Autora: Eva Rodríguez, alumna de l’SS)

CLASSE 11 DE GENER

VerbsAvui hem començat treballant els verbs. En concret hem estudiat les estructures amb les quals fem servir l’imperfet de subjuntiu (a la pàg. 122 del llibre El català escrit hi teniu els models de la conjugació d’aquest temps verbal). Després d’aquest quadre, hi teniu la correspondència de temps verbals:

Present d’indicatiu —–present de subjuntiu (Exemple: Vull que vingui)

Imperfect d’indicatiu —– imperfet de subjuntiu (Ex: Volia que vingués)

Hem fet els exercicis 4 (tot imperfet de subjuntiu) i 5 (diversos temps verbals). Per deures, feu els exercicis 6 (no us el corregiu vosaltres aquest, al solucionari hi ha errors), 7 i 8. Respecte a l’exercici 6: recordeu que quan donem una ordre utilitzem l’imperatiu (calla!) i que quan aquesta ordre va precedida de la negació ‘no’ utilitzem el present de subjuntiu (no callis!). A més, recordeu que l’imperatiu vosaltres coincideix, excepte algun verb irregular, amb vosaltres del present d’indicatiu. Respecte a l’exercici 7 i 8, llegiu prèviament la teoria dels quadres que hi trobeu. Compte perquè són verbs de la 2a conjugació en català (per exemple interrompre) i no de la 3a, com en castellà (“interrumpir”).

A continuació hem corregit l’exercici de pràctica dels pronoms febles després del treball per grups de l’altre dia i més de la meitat de la classe heu fet tot l’exercici bé!!!! Felicitats!

Per acabar hem treballat el resum, n’hem vist la teoria (pàg. 70 del llibre de Teide) i us he passat uns textos que heu estat resumint. El proper dia completem l’activitat.

Classe del 10 de gener

Hem començat el segon trimestre corregint els deures de vocabulari de baixar-abaixar, pujar-apujar. Després hem fet uns exercicis sobre lèxic relacionat amb els textos descriptius de lloc. (Teide): ex, 11 (pàg. 56), ex 19 (pàg. 60) i ex 20 (pàg. 61). En el vídeo, partir del minut 7, us expliquen l’origen d’algunes expressions com ‘a les quimbambes‘, ‘a la contxinxina‘, ‘on Crist va perdre l’espardenya‘.

Del llibre de Barcanova, hem vist els casos d’accentuació problemàtica: mots que a vegades no es pronuncien correctament i que, per tant, els accentuem malament, per exemple: iber, elit, tèxtil, rèptil, etc (quadre pàg. 31). Hem fet l’ex. 1 (pàg. 32) i per deures, a casa, heu de fer els ex. 2 i 3, pàg. 33.

Dijous porteu els llibres de lectura, que en parlarem

CLASSE 10 DE GENER

imagesDiuen que any nou, vida nova, però nosaltres continuem amb els pronoms febles 🙂  i els hem repassat amb un treball col·laboratiu. Primer, us heu ajuntat per grups i heu decidit quin complement verbal treballar cadascun de vosaltres. Després us heu agrupat per complements verbals i heu treballat cooperativament per fer-vos experts d’un CV. Heu llegit la teoria, omplert un esquema i buscat exemples. Posteriorment heu tornat al grup inicial i heu intercanviat coneixements. Per últim, heu practicat el que havíeu après amb aquest full. El proper dia el corregirem.

Prèviament, hem corregit l‘exercici d’escollir la resposta múltiple (exercici de repàs), basat en un fragment de La teranyina, de Jaume Cabré.

pronoms_febles

Quadre resum dels pronoms febles