CLASSE 15 DE GENER

Avui hem començat resolent els dubtes de l’exercici de pronoms febles que hi havia per deures. A continuació hem fet repàs dels gèneres conflictius, és a dir, paraules que en català i en castellà tenen diferent gènere (per ex.: les postres – los postres).

Després hem vist l’exercici 23 sobre la millora de la precisió lèxica, de la pàg. 47 de Teide (per exemple hem vist la diferència entre arran i arrel. Utilitzem arran de quan volem dir a partir de, i no arrel de) . També hem repassat el complement de l’atribut.

Hem començat la unitat 4 del llibre de Teide i us he proposat de fer un Itinerari per Cerdanyola en grups de 4-5 persones. Teniu aproximadament un mes per fer el treball.

Hem après dels abreviatures més freqüents i hem fet l’exercici 8 de la pàg. 55 del llibre de Teide.

Per deures, feu l’exercici  7 de pronoms febles, de les pàg. 39 i 40 del llibre de Teide.

Classes del 9 i l’11 de gener

Vam començar la setmana plantejant un canvi: com seria la vida vivint en un micropoble? Vam fer una comprensió lectora del text de Maria Creuhet. I vam parlar dels avantatges i els desavantatges de viure en un poble de menys de 500 habitants. A partir del text, vam repassar les conjugacions verbals i, a continuació, vam fer un exercici per practicar el verb viure. Dijous, per continuar practicant els verbs, vam fer una pràctica per grups.

També vam fer els exercicis 26.1  i 26.2 de la pàg. 100. Per deures, hi ha els exercicis 26.3 i 26.4 de la pàg. 101.

Finalment, aquesta setmana hem escollit el nom del poble fictici on viurem durant el segon trimestre.

CLASSE 10 DE GENER

Ahir vam continuar fent repàs dels continguts estudiats fins ara. Vam fer 4 grups cadascun dels quals va preparar un tema per exposar a la resta de la classe. Primer s’havia de fer memòria i veure què es recordava del tema, a continuació completar la teoria amb els apunts o el llibre i, finalment, explicar-lo a la classe amb l’ajuda del professor.

Els temes eren: l’apostrofació i la contracció, el complement directe, el complement indirecte i el complement circumstancial.

Per deures feu l’exercici 3 sobre pronoms febles, de la pàgina 24 del llibre de Teide i així practicareu algunes de les coses que vam repassar ahir.

CLASSE 8 DE GENER

Ben tornats al curs de català de nivell suficiència, i també parlo per mi 😉

Avui hem parlat una mica dels llibres que heu llegit (o esteu llegint) i algú ja ha entregat el treball del llibre. Qui no ho hagi fet, encara té 15 dies de marge (fins el 22 de gener).

Després hem fet una llista dels aspectes gramaticals que heu treballat el primer trimestre i n’hem repassat un: l’accentuació.

Finalment hem fet un dictat que hem aprofitat per comentar temes d’ortografia.

No hi ha deures per al proper dia.