Classe del 23 de març

Hem fet l’ex. 10 de la pàg. 67 (Barcanova) sobre l’ortografia de la essa i, a continuació, un dictat. El podeu acabar de fer sencer perquè és dels dictats en línia. Ens hem fixat en els noms abstractes que provenen d’adjectius com: calidesa, feblesa, rapidesa

Després hem parlat de la diferència entre que i què i de les diferents funcions que poden tenir. També hem fet l’ex. 19 de la pàg. 127 (Teide).

Finalment, hem dedicat una estona al joc de l’Stop dels verbs.

Recordeu que teniu de temps fins al 27 d’abril per entregar la graella d’errors freqüentsPenseu que l’objectiu és que us vagi bé a vosaltres per repassar.

Classe del 16 de març

Hem corregit els errors dels articles sobre la dieta vegetariana i ens ha anat bé per repassar els pronoms relatius. També hem comentat altres aspectes com la puntuació dels incisos i els verbs que tenen doble infinitiu (cabre-caber, tindre-tenir, caldre-caler…) i els verbs incorrectes com mantindre.

Després hem repassat l’escriptura de la essa sorda (Teoria, pàg. 54, Barcanova) i hem fet l’ex. 8 de la pàg. 67 (Barcanova). Per deures heu de fer els exercicis 7 i 9 d’aquesta mateixa unitat. Si voleu practicar més, feu clic en aquest enllaç.

Dimarts, farem l’avaluació escrita sobre l’entrada en un blog.

 

Classe del 14 de març

Vam acabar els exercicis dels pronoms relatius i després vam comentar les frases fetes protagonitzades per animals que havíeu hagut de buscar.

També vam buscar els errors sobre pronoms en els cartells.

Després vam veure les diferències de pronunciació entre la essa sorda i la sonora (Teide, pàg. 120 i 121 ) i vam fer els ex. 1, 2 i 3 (Barcanova, pàg. 63).

Finalment vam fer un joc per practicar l’escriptura dels mots compostos.

Per deures hi ha els ex. 4 i 5 (Barcanova, pàg. 64 i 65).

Si voleu practicar més el tema de la essa, aquí teniu més exercicis: distinció esses, ortografia essa sonora.

Classe del 9 de març

Vam començar fent un exercici per consolidar l’escriptura del guionet en els noms compostos.

Després vam veure la segona part dels pronoms relatius i vam fer els exercicis 3 i 4 de la pàg. 199 (Barcanova).

També vam fer els ex. 22 i 23 de les pàg. 128-129 sobre frases fetes i precisió lèxica (Teide).

Per deures, busqueu 3 frases fetes protagonitzades per animals i feu els exercicis 5, 6 i 9 (pàg. 199-202).

Per cert, qui troba l’error de la imatge?

Classe del 7 de març

Vam començar a parlar dels pronoms relatius fixant-nos en l’ús del que en les frases especificatives i explicatives. Vam fer l’ex. 16 de la pàg. 125 (Teide). Després també vam veure la teoria de la pàg. 196 (Barcanova) i vam fer l’ex 1. Dijous continuarem veient la resta de casos.

A la segona part de la classe vam repassar l’escriptura del guionet en els mots compostos. Vam veure els casos generals i les excepcions, i també algunes de les modificacions que s’han fet.

Classe del 28 de febrer

Vam comentar els textos sobre la rentadora i vam parlar de la puntuació en les salutacions: que cal posar coma en els vocatius (hola, filla). També vam aprofitar alguns dubtes apareguts en els textos per veure exemples de verbs pronominals els pronoms dels quals no es refereixen a cap element de la frase, sinó que només serveixen per donar un nou significat al verb:

sortir sortir-se’n
ballar ballar-la
haver haver-n’hi prou
caure caure-hi
jugar jugar-se-lajugar-s’hi
Després vam fer uns quants exercicis sobre això.

A continuació vam repassar les paraules que presenten alguna dificultat a l’hora de saber si s’escriuren en B o V. Vam fer un dictat per parelles dels Dictats en línia. Per deures hi ha els exercicis 9, 10 i 11 de la pàg. 50 (Barcanova).

També vam corregir l’ex. 12 sobre imperatius de la pàg. 98 (TEIDE). L’exemple de la imatge que il·lustra aquesta entrada és correcte? Com seria si ho diguéssim en negatiu?
Més exercicis sobre  verbs d’aquest tipus: 1, 2.

Classe del 23 de febrer

Dijous vam fer les exposicions orals sobre les receptes. Consulteu el document amb les correccions (podeu fer clic als mots marcats en blau per escoltar com es pronuncien).
Dimarts corregirem les frases d’exemple de l’ús de la B i la V a partir del full que us vaig donar i l’ex. 12 de la pàg. 98, sobre imperatius.

 
Després vam celebrar el Dijous Llarder.

Classe del 21 de febrer

Després de corregir l’exercici de pronoms, vam repassar l’escriptura de la B i la V: les normes generals i els falsos derivats (unitat 8, Barcanova). Vam fer l’ex. 5 de la pàg. 95 (Teide)

Després, per commemorar el Dia Internacional de la Llengua Materna, vam parlar d’algunes paraules que són difícils (o impossible) de traduir a una altra llengua. I en vam veure exemples d’ús apareguts darrerament en els mitjans de comunicació: hygge, depaysement. També vam parlar d’alguns mots catalans que són difícils de traduir com Déu-n’hi-do i rai.

Finalment, en grup vau corregir les receptes que presentareu el proper dijous.

Classe del 16 de febrer

Vam corregir l’ex. 2 de la pàg. 93 (Teide) i després vam fer els ex. 3, 8, 9 i 10 d’aquesta mateixa unitat. A continuació vam llegir les tres receptes de la pàg. 96 i vam observar-ne el tractament que s’hi utilitza. A l’hora d’escriure la vostra recepta, heu de fer servir la segona persona del plural (vosaltres).

A partir de l’esquema de la pàg. 97, vau presentar la vostra proposta de menú i per al proper dia heu de portar la recepta redactada. A classe, la revisarem i també parlarem d’abreviatures i altres aspectes relacionats amb les receptes.

Per deures, feu també l’ex. 28 del full de pronoms i porteu el text de la rentadora amb els errors corregits.