• Sabíeu que el plural de li no és *lis?

   

  pronoms2Massa vegades a la correspondència castellà/català del pronom de tercera persona singular le/li ─a ell, a ella, a vostè─, tant vagi davant com darrere del verb, hi fem correspondre la forma plural les/*lis. Aquesta traducció és un calc inadmissible en català.

  Ayer le di mi dirección: Ahir li vaig donar la meva adreça/Ahir vaig donar-li la meva adreça.

  Ayer les di mi dirección: Ahir *lis vaig donar/vaig donar-*lis la meva adreça.

  Les formes correctes per substituir la tercera persona del plural ─a ells/a elles/a vostès─ són en català els/los, en un registre formal i els hi, en un d’informal. Per tant, ahir els vaig donar la meva adreça/vaig donar-los la meva adreça (en un registre formal i escrit); ahir els hi vaig donar la meva adreça/vaig dona’ls-hi la meva adreça (en un registre informal i oral).

  A més, el català col·loquial ─el de les telesèries de TV3, perquè ens entenguem─ sol utilitzar la forma els hi per substituir un sol pronom (com en l’exemple) i també com a resultat de diferents combinacions d’objecte indirecte més directe, com ara, els la, els el, els ho, com ara: els la vagi donar, la meva adreça; els el vaig donar, el meu número de compte; els ho vaig donar, allò que em demanaven, que en un registre oral se solucionen, ras i curt, per els hi vaig donar en tots els casos.

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Vull fer un curs!


Entrades recents


Històric


Núvol d’etiquetes


Recursos


Comentaris recents


Blog