MILLOREM LA PRECISIÓ LÈXICA (2n trimestre)

Escriviu aquí els exemples contextualitzats que trobeu de paraules que haguem estudiat a classe i que sovint confonem amb unes altres de semblants. Podeu indicar també on les heu trobat (a quin llibre, diari, revista, etc.).

Per exemple: “…el senyor Oriol Fontelles Grau ha exercit, en el moment de la seva mort, les virtuts cristianes en grau heroic…” Del llibre Les Veus del Pamano, de Jaume Cabré.

MILLOREM LA PRECISIÓ LÈXICA!

Escriviu aquí els exemples contextualitzats que trobeu de paraules que haguem estudiat a classe i que sovint confonem amb unes altres de semblants. Indiqueu també on les heu trobat (a quin llibre, diari, revista, etc.).

Per exemple: “…el senyor Oriol Fontelles Grau ha exercit, en el moment de la seva mort, les virtuts cristianes en grau heroic…” Del llibre Les Veus del Pamano, de Jaume Cabré.