CLASSE 14 DE DESEMBRE

imperatiu-100107112747-phpapp02-thumbnail-4Avui hem estudiat la formació de l’imperatiu. Sobretot hem vist que en imperatiu, excepte en uns pocs verbs irregulars, la segona persona del plural (vosaltres) coincideix amb la 2a persona del plural del present d’indicatiu. Hem practicat primer donant ordres parlant de tu a algú que es presenta a una entrevista de feina i després hem fet l’imperatiu del verb encendre. A més, hem practicat la 2a persona del plural amb la cançó Onegeu llibertats, basada en un poema que surt al llibre L’amor fora de mapa.

A continuació heu parlat sobre quin llibre heu llegit i quina mena de treball heu fet.

Per acabar, hem dividit la classe en quatre grups i hem fet un concurs de vocabulari a partir del treball que ha fet una companya de classe.

CLASSE 12 DE DESEMBRE

les-perifrasis-verbals-1-728les-perifrasis-verbals-2-728Avui hem començat corregint l’exercici 11, de la pàg. 56, del llibre de Teide (l’adjectiu).

A continuació hem vist com podem expressar obligació: haver de + infinitiu, cal + infinitiu, cal que + subjuntiu. També com expressar probabilitat: amb els adverbis segurament, probablement…; amb el verb deure  (en present, passat o futur, segons el cas) + infinitiu. Per practicar-ho, hem fet l’exercici 14, de la pàg. 58, de Teide.

Després hem estudiat els usos més comuns del present de subjuntiu, quins són els acabaments propis d’aquest temps verbal i l’hem practicat amb un exercici escrit.

Tot seguit hem intentat fer una llista dels accents diacrítics que han quedat amb la nova normativa i després els hem posat en comú. I n’hem practicat algun amb un dictat (corresponent a l’exercici 4 del tema 5 del llibre El català escrit).

Per deures per després de Nadal, feu els exercicis 1 (pàg. 31) i 5 (pàg. 33); i 2 (pàg. 120) i 3 (pàg. 121) del llibre El català escrit.

CLASSE 7 DE DESEMBRE

dsc_0279Avui us he tornat els escrits sobre el personatge i heu hagut d’apuntar en una graella que us he donat una selecció dels errors que heu comès, escriure-hi la solució i el perquè.

Després heu treballat en grups de tres diferents exercicis (1, 6, 11 i 20) de la unitat 4 de Teide i hem corregit l’exercici 20 sobre el lèxic conflictiu.

Finalment, us heu reunit per grups per continuar preparant l’itinerari per Cerdanyola.

No hi ha deures, tret dels treballs del llibre i Cerdanyola.

CLASSE 30 DE NOVEMBRE

normes_accentuacioAvui hem començat posant-vos en els grups del treball sobre Cerdanyola i, per tant, heu estat treballant de moment l’expressió oral.

A continuació hem comentat els pronoms que presentaven dificultat de la llista 2 de l’exercici 7 de la pàg. 40 de Teide. Aprofitant l’exercici, ha sortit un cas de complement preposicional o de règim verbal i l’hem explicat.

Després, hem vist l’accentuació:

1) la separació per síl·labes (cada cop de veu que fem en dir-les: ma-tí),

2) veure com se separen les síl·labes quan coincideixen dues vocals seguides: qu i gu formen una sola síl·laba amb la vocal següent (guant: una sola síl·aba); en la resta de casos, si trobem dues vocals seguides, si la segona és una i/u, formarà una sola síl·laba (re-noi). Una altra manera de veure-ho és que si la segona vocal es pot pintar, se separen (bi-o-lo-gi-a). Es poden pintar la a, e, o.

3) casos especials: quan coincideix una i a principi de mot seguida de vocal (farà de consonant: io-de); quan tenim una i/u entre vocals (també farà de consonant: no-ia).

4) Hem vist la identificació de la síl·laba tònica o forta (ca-mí, mí és la síl·laba forta).

5) Segons si la síl·laba tònica és l’última, penúltima o antepenúltima, les paraules són agudes, planes o esdrúixoles. Les agudes s’accentuen si acaben en vocal; as, es, is, os, us; en, in. Les planes si NO acaben com les agudes i també si acaben en diftong. Les esdrúixoles s’accentuen totes.

6) Hem vist els tipus d’accents: à, è (majoria), é, í, ò (majoria de planes i esdrúixoles), ó (majoria d’agudes) i ú.

Hem practicat amb els exercicis 1, 2, 5 i 8 del tema 4 del llibre El català escrit. Per deures feu, si teniu temps, el 9, 10 i 11. Compte perquè els exercicis 10 i 11 van molt a les excepcions (és més fàcil que això).

CLASSE 28 DE NOVEMBRE

complements-verbals-3-638Avui hem treballat una mica l’expressió oral i hem parlat dels festius que hi ha la setmana vinent, si a les empreses els va malament o no que hi hagi aquests dies de festa, etc. També donat l’opinió sobre el canvi d’horari que es fa a la tardor i a la primavera. A més, hem parlat sobre com veiem que es pogués fer publicitat en un lloc públic.

També hem vist el complement del verb atribut (el proper dia el repassarem). Hem fet la llista 1 de l’exercici 7 de la pàgina 39 de Teide (hi surten de diferents tipus). Per al proper dia feu la llista 2. També hem fet els exercicis 3 i 4 de la pàg. 172 del llibre El català escrit. Per deures feu l’exercici 5.

Després hem vis t les diferències de significat del vocabulari de l’exercici 23, de la pàg. 47, de Teide.

A continuació hem fet un exercici de verbs, en concret, l’exercici 1 de la pàg. 120 d’El català escrit: repàs del present, imperfet d’indicatiu, futur i condicional.

Per acabar hem parlat sobre un treball  sobre Cerdanyola que haureu de fer en grups de 4 persones.

CLASSE 23 DE NOVEMBRE

baixaladjectiu-4-728Hem començat la classe corregint l’exercici 6 de la pàg. 25 de Teide (cultismes o/u).

Després (recordeu que l’adverbi va amb accent tancat!!!), hem fet una comprensió oral sobre la vida i obra de Jules Verne, per practicar aquesta habilitat.

Tot seguit hem vist la teoria de l’adjectiu seguint la unitat 19 del llibre El català escrit (pàg. 106-112). Hem fet l’exercici 1, 3 i n’hem començat algun altre. Per dimecres vinent, feu de deures la resta
d’exercicis d’aquesta unitat. A continuació hem practicat el femení dels adjectius amb l’exercici 11 de la pàg. 42 del llibre de Teide.

Finalment, hem fet un exercici per treballar el gènere d’algun nom, sinonímia i conèixer vocabulari nou a partir d’uns fragments del llibre El temps de les cireres.