CLASSE 15 DE NOVEMBRE: plurals dels substantius, separació de síl·labes

Avui hem comentat algun error dels informes que, per cert, estaven molt ben escrits.

Després hem vist el nombre dels substantius (teoria a les pàgines 101-103). Hem fet els exercicis 10 i 12. Per deures, feu el 9, 11 i 13.

A continuació hem fet un dictat sobre les entitats de Cerdanyola.

Finalment, hem vist la separació sil·làbica, sobretot quan ens trobem amb dues vocals seguides. Tenir clar aquest tema serà bàsic de cara a saber accentuar bé.

Per deures feu també aquest full de repàs dels verbs pujar/apujar i baixar/abaixar.

CLASSE 13 DE NOVEMBRE: o/u neutres, gènere i nombre dels substantius

Avui hem començat comentant els dubtes sobre l’exercici de pronoms febles (algú no l’havia fet, ja em comentareu si teniu algun dubte).

Després hem fet repàs del que vam veure l’últim dia sobre la o/u neutres. Hem repassat entre tots alguns dels cultismes i, també, per parelles, us heu dit formes verbals del tossir, collir, sortir, escopir i cosir, i d’altra banda, del poder i voler, i havíeu de dir si anaven amb o/u.

A continuació hem vist la formació del femení dels substantius (teoria de les pàgines 94 a 98). I hem fet els exercicis 4 i 6. Per deures feu-ne l’1, 2, 5 i 8 (per a aquest us deixo més temps). Tot seguit hem fet un exercici sobre el gènere i nombre de diferents paraules, amb les quals hem vist que la majoria de plurals hi afegeixen una -s, alguns -os/-s0s, altres -ns i que també n’hi ha d’invariables, com és el cas, entre d’altres, de llapis.

Finalment, heu acabat els informes.

CLASSE 8 DE NOVEMBRE:

Hem començat la classe fent un repàs a la teoria que havíem vist sobre l’escriptura de la 0/u àtones. Avui hem explicat també:

– Que hi ha una sèrie de mots que es diuen cultismes, que  han arribat més tardanament al català i que per això han sofert una evolució diferent a la paraula de la qual deriven (vegeu el quadre de la pàg. 21). Així tenim boca, però bucal.

– A més, hem vist uns verbs que en conjugar-los, canvien la o de l’arrel per u quan està en posició tònica. Verbs: tossir, collir, cosir, escopir i sortir (i derivats). Exemple verb sortir: sortiré, sortia (àtona o), però surt, surti (tònica u).

– Finalment, hem vist que el present de subjuntiu i l’imperatiu dels verbs poder i voler s’escriuen amb u.

Per deures, feu els exercicis 8, 9 i 11 de la unitat 3

Després hem fet un exercici de vocabulari del llibre de Teide: distinció mitja/mitjana, cristall/vidre, tauler/taulell, pujar/apujar…

 

 

 

 

Per acabar, us heu posat per grups per redactar els informes sobre la sala polivalent que utilitzareu per a la vostra entitat.

CLASSE 6 DE NOVEMBRE: ortografia de la o i la u, informes.

Avui hem començat la classe comentat dubtes de l’exercici de complement directe que hi havia per deures. Per deures, feu l’exercici que us he passat en aquesta fotocòpia.

A continuació hem vist part de la teoria sobre l’ortografia de la o i la u, ja que en català oriental, quan la o està en posició àtona (o fluixa), es pronuncia u i aleshores tenim el dubte si s’ha d’escriure o / u (vegeu la teoria al quadre que hi adjunto). Hem fet l’exercici 5 a classe per practicar-ho, i també el 6. Per deures, feu l’exercici 7 de la pàg. 20.

Tot seguit hem ampliat vocabulari per expressar característiques d’objectes i hem treballat colors, materials, estils i propietats dels objectes.

Finalment us heu posat per grups que representaven associacions amb diferents aficions i heu explicat les necessitats que tindríeu en relació amb el local (l’aula on fem classe). El proper dia fareu l’informe sobre l’estat de la sala.

CLASSE 30 D’OCTUBRE

Avui bàsicament hem comentat dubtes sobre els deures que hi havia i hem començat a fer l’exercici 5 de la pàg. 168. Per deures, acabeu-lo.

A continuació hem fet un joc per repassar els diferents tipus de pronoms que substitueixen un complement directe (vegeu-ne un exemple a la foto d’aquesta entrada del blog).

I, per acabar, gran festa de Castanyada. Com que la majoria heu dit que preferiu celebrar la Castanyada, ho hem fet i en ho hem passat d’allò més bé. Que continuï la festa, perquè de fet la celebració serà demà!

CLASSE 25 D’OCTUBRE: repàs complement directe i preposició a/en davant lloc físic

Avui hem repassat la substitució pronominal de complements directes. Hem fet l’exercici 1, pàg. 166, i 4, pàg. 168.  Per deures feu els exercicis 2, 3 (falta acabar-lo) i 6 d’aquesta unitat 27. Repasseu, si us cal, tota la teoria que trobareu en aquest tema.

Després hem vist l’ús de les preposicions a (davant article determinat: el, la, els, les, o topònims sense article) / en  (resta de casos: un, una, uns, unes, algun…) davant de lloc físic. Per practicar-ho hem fet l’exercici 15, pàg. 17, del llibre de Teide.

Finalment, heu practicat l’expressió oral mentre parlàveu d’aficions i associacions culturals. Al final hem format grups per aficions per fer un exercici relacionat amb aquest tema la setmana que ve.

CLASSE 18 D’OCTUBRE: apostrofació i contraccions, ser i estar i millora de la precisió lèxica

Ahir vam començar repassant l’apostrofació dels articles el i la, i després vam veure l’apostrofació de pronoms febles, la preposició de i les contraccions (Unitat 7 del llibre). Vam fer els exercicis 5, 6 i 9. Per deures, feu el 7 i el 8.

A continuació, vam parlar del Correllengua, de la Nova Cançó, i vam escoltar i fer un exercici de repàs amb la cançó Què volen aquesta gent, de Maria del Mar Bonet.

Després d’aquests minuts musicals, hem repassat els usos del verb ser i estar i hem comentat l’exercici que hi havia de deures (exercici 5, pàg. 232 i 233).

Finalment, hem millorat la precisió lèxica en veure parells de paraules que s’assemblen molt i de les quals tot sovint confonem el seu significat, com ara compondre i composar, o gelós i zelós, i hem fet l’exercici 21 del llibre de Teide (pàg. 19).

Per deures feu l’exercici de pronoms que us he posat al darrere de la cançó.

CLASSE 16 D’OCTUBRE: l’apostrofació i els verbs ser i estar

Avui primer heu llegit les preparacions dels casaments i n’hem comentat alguns errors. Després hem fet un joc de repàs de la vocal neutra. Havíeu de trobar una paraula amb una vocal neutra que no s’escriu igual que en castellà.

A continuació, hem vist l’apostrofació i hem fet els exercicis 2 i 4, de les pàg. 41 i 42, de la unitat 7 del llibre El català escrit. Per deures feu els exercicis 1 i 3.

Finalment, hem vist l’ús dels verbs ser i estar (Teniu la teoria en un requadre a la pàg. 231). Hem fet l’exercici 4 i per deures feu l’exercici 5.

CLASSE 9 D’OCTUBRE: la vocal neutra

Avui hem començat corregint l’exercici sobre l’eina de consultes lingüístiques Optimot. A continuació hem comentat l’exercici 2 de la pàg. 194 del llibre El català escrit. Hem comentat que de vegades hi havia més d’una solució vàlida.

Tot seguit hem vist la teoria sobre la vocal neutra (unitat 2 del llibre). L’hem practicada una mica amb els exercicis 1 i 5, de les pàgines 13 i 14, i hem comentat el 2 i el 3, que són per deures.

Aquí teniu una explicació de l’ortografia de la vocal neutra per a nens però que és bastant gràfica i us pot anar bé:

http://prezi.com/84dcmeukh7vj/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share

A continuació heu fet un dictat en parelles, que s’han format després de trobar l’altra part d’un refrany sobre els casaments (tema de la unitat 1 del llibre de Teide).

Finalment, hem vist alguns exemples de diaris de llibre i de booktrailers.