CLASSE 10 DE GENER: complement preposicional

Dijous passat vam veure el complement preposicional o de règim verbal. Vam veure que hi ha verbs que necessiten un complement introduït amb una preposició per tenir un significat complet (teoria a la pàg. 158). Vam fer l’exercici 1. Després vam estudiar els pronoms que substitueixen un complement preposicional (hi/en). La pronominalització funciona igual que els complements circumstancials de lloc. Vam fer els exercicis 3, 5 i 6 a classe. Per deures feu els exercicis 2, 7 i 8.

A continuació vam treballar la lectura amb dos exercicis. Un de lectura de frases que contenien paraules amb una accentuació diferent al castellà i que sovint es pronuncien malament. L’altre, un text que havíeu de llegir en parelles i vigilar la velocitat de lectura, la dicció, l’entonació i les pauses.

CLASSE 8 DE GENER: el complement circumstancial i les perífrasis d’obligació (he de…)

Avui, després de comentar els exercicis que hi havia de deures, hem après els pronoms que substitueixen un complement circumstancial de lloc (hi/en). Hem vist la teoria que hi ha a la pàg. 149 i hem fet l’exercici 8.

Tot seguit hem estudiat les formes verbals que expressen obligació (haver de + infinitiu o cal que + subjuntiu), pàg. 152, i les hem practicat amb un joc: en grups, una persona tenia una situació concreta (tenia son, li havia tocat la loteria, etc.), però ella no ho sabia. Els companys li donaven consells fins que la persona endevinava que li passava. Després hem fet l’exercici 1 de la pàg. 152.

Finalment us heu reunit amb els grups que prepareu l’Itinerari per Cerdanyola per fer una posada en comú per preparar el treball.

Per deures, per al dimarts que ve, feu els exercicis 5 i 7 de les pàg. 149 i 150 (pronoms), exercici 5, pàg. 123 (verbs) i exercicis 2 i 3, pàg. 153 (verbs).

 

 

CLASSE 18 DE DESEMBRE: l’imperfet de subjuntiu, millora de la precisió lèxica i activitat conjunta dia 20

Avui hem repassat els usos de l’imperfet de subjuntiu (vegeu teoria de la pàg. 122) i quadre teòric que us hi adjunto, que compara els usos del present  i de l’imperfet de subjuntiu. Per deures, feu l’exercici 4 de la pàg. 122.

També hem continuat treballant el complement indirecte. Hem vist la teoria de la pàg. 180 i hem fet els exercicis 3 i 4 de la pàg. 181. Per deures, feu l’exercici 5 de la pàg. 182.

Tot seguit, per millorar la precisió lèxica hem vist parells de paraules que sovint confonem quan les emprem (pàg. 61 del llibre de Teide). N’hem comentat el significat de cada una i, per deures, feu aquest exercici.

Finalment, hem fet un extraordinari pica-pica per celebrar el NadalQue passeu molt bones festes!!!

 

 

CLASSE 13 DE DESEMBRE: el present de subjuntiu, el complement indirecte i un itinerari per Cerdanyola

L’altre dia vam comentar els exercicis que hi havia per deures (1 i 2 de la pàg. 120) i vam veure el present de subjuntiu (pàg. 121) . Vam veure els usos i les concordances d’aquest temps verbal. Bàsicament:

-En combinació amb el present d’indicatiu -vegeu frase de la imatge-,

-Per donar ordres amb la negació no: No cridis,

-I per expressar temps: Quan arribis, truca’m.

Per deures feu l’exercici 3 de la pàg. 121.

Tot seguit vam veure el complement indirecte (teoria a la pàg. 178). Vam fer els exercicis 1 i 2 de la pàg. 179. Fins ara havíem vist el complement directe. Perquè vegeu la diferència amb l’indirecte, vegeu la frase següent, i després mireu quins pronoms substitueixen les terceres persones:

 

 

 

 

 

 

També vam fer un exercici per repassar la flexió de l’adjectiu: Ruta modernista per Barcelona (exercici 11 de la pàg. 57 del llibre de Teide).

Després, i com que aquesta unitat del llibre parla sobre si coneixem la nostra terra, us vaig proposar de fer una miniguia de Cerdanyola amb 4 recomanacions: d’un lloc per visitar, un restaurant, un comerç i una curiositat del poble. Com que aquest treball l’heu de fer en grups de 4, vam fer un joc per trobar els companys de grup. Vaig repartir unes hores en xifres i també com es deien les diferents hores, i havíeu de trobar la parella. Un cop trobada, vaig repartir noves hores (ara una per parella) per trobar-ne l’altre i així vam acabar de formar el grup. Després us vaig donar temps per planificar el treball, que haureu de presentar el proper 17 de gener.

CLASSE 11 DE DESEMBRE: pronoms febles i concordances verbals

Avui hem dedicat la primera part de la classe a comentar els dubtes de l’exercici de pronoms febles que teníeu de deures. A més, de repassar els pronoms de complement directe amb l’exercici, també ha servit per introduir altres complements del verb com l’atribut o el complement preposicional (= al circumstancial de lloc quant a la substitució per pronoms).

Després hem parlat sobre les activitats que podem fer per a la classe conjunta amb altres grups del dia 20 de desembre.

Finalment, hem vist la concordança verbal en frases condicionals amb formes compostes (estructura igual a la de les formes simples). Per exemple: Si hagués viatjat pel món, hauria conegut altres cultures (fa referència al passat).

Per acabar, hem vist la teoria sobre verbs de les pàgines 118 i 119 del llibre El català escrit. Per deures feu els exercicis 1 i 2 de la pàg. 120.

CLASSE 4 DE DESEMBRE: imperfet de subjuntiu, comprensió lectora, expressió oral i més

Ahir vam començar la classe fent un repàs a les pistes que tenim (a banda de la pronunciació) per saber si una paraula porta accent obert o tancat a la e o la o.

Tot seguit vaig tornar corregit l’escrit sobre el personatge i vam comentar alguns errors recurrents (és/es, amb accent o sense), connector quant a, etc.

Després vam treballar la concordança de temps verbals en frases condicionals. En una oració principal en condicional simple (per exemple: t’adonaries), l’oració que introdueix la condició ha d’anar en imperfet de subjuntiu (per exemple: viatgessis). Ex: Si viatgessis pel món, t’adonaries de la pluralitat de costums. Us vaig passar un full que mostra com es conjuga l’imperfet de subjuntiu i vam fer un exercici del llibre de Teide  (ex. 19, pàg. 45).

A més, per introduir-no en la unitat 4 del llibre de Teide, vam fer un viatge virtual a l’illa d’Ítaca a través del poema de Konstantinos Kavafis i la música de Llach. Amb el poema vam treballar la comprensió lectora, la sinonímia i l’expressió oral.

Per acabar, us deixo aquesta pregunta per si algú la vol contestar en aquesta mateixa entrada, i així practiqueu la concordança verbal (o bé la contesteu el proper dia a classe). 🙂

Per deures feu l’exercici de pronoms febles que us vaig passar a l’altra cara de la fotocòpia del full on hi havia aquella sèrie d’adjectius. També, per qui tingui el llibre de Teide, el pot trobar a les pàg. 39 i 40 (exercici 7).

29 DE NOVEMBRE:

Avui hem fet l’exercici 4 d’accentuació, de la pàg. 33 del llibre. A continuació hem practicat la pronunciació de les e i o obertes i tancades amb la lectura d’unes llistes de paraules perquè ens ajudin a poder accentuar millor. Per deures, feu l’exercici 5 de la pàg. 33 i llegiu-vos les pistes que hi ha (consulteu el full teòric d’accentuació que us vaig donar) per saber si les e/o d’una paraula porten accent obert o tancat.

Després heu llegit els textos que heu escrit sobre una persona (o animal).

Tot seguit, hem acabat de veure la flexió de l’adjectiu (pàg. 109 a 111), i hem fet l’exercici 8 a classe (pàg. 111). Per deures, feu els exercicis 1, 2, 4, 6 i 7 d’aquesta unitat 19 (pàg. 107 a 111).

Finalment, amb el temps verbal de l’imperatiu en 2a persona del singular, heu donat consells segons les situacions plantejades (fotocòpia imperatiu). Per acabar, heu fet l’exercici 4 del llibre de Teide, que consistia a transformar els verbs d’una sèrie de frases que estaven en infinitiu en les segones persones de l’imperatiu (tu i vosaltres).

CLASSE 27 DE NOVEMBRE:

Ahir vam repassar l’accentuació amb l’exercici 1 de la pàg. 31.

També vam repassar la teoria de la flexió de l’adjectiu (vegeu quadres de les pàg. 106 a 108), i vam fer a classe els exercicis 3 i 5. Per deures feu els exercicis 1, 2 i 4.

Vam veure noves paraulers per millorar la precisió lèxica, com ara la distinció arran/arrel, comptar/contar, nombre/número, dependent/depenent…

Finalment, vam veure l’imperatiu, i vam utilitzar-lo en la segona persona del singular per donar consells per ser feliç (fotocòpia).

CLASSE 22 DE NOVEMBRE: accentuació, adjectius i repàs del gènere dels noms

L’altre dia vam veure la síl·laba tònica i l’àtona. Vam fer l’exercici 6, pàg. 26). Després, vam explicar les normes d’accentuació segons si les paraules són agudes (la forta és l’última), planes (la penúltima) o esdrúixoles (l’antepenúltima) -observeu el quadre adjunt-. Vam fer l’exercici 11, pàg. 28, a classe. Per deures feu els exercicis 8 i 10, pàg. 27 i 28. També vam veure els 15 mots que tenen accent diacrític per distingir-los d’altres mots.

A continuació, vam fer grups per treballar els adjectius. Cadascú havia de fer-ne la definició d’un i les altres persones havien d’endevinar a quin adjectiu corresponia la definició. Tot seguit, havíeu de fer el femení de 3 adjectius, i al final, dir-los a tota la classe per deduir-ne la teoria. També ho teniu al llibre a les pàg. 106 i 107 (unitat 19).

Després, vam llegir un text sobre un personatge amb una vida digna de ser narrada (ex. 1 del llibre de Teide). Pot servir una mica com a model per fer l’exercici 2 (us hi adjunto unes pautes per fer-ne un esquema previ a la redacció del text). Per deures, haureu de fer un escrit sobre una persona que conegueu i presentar-lo el proper dijous a classe.

 

 

 

Per acabar, vam fer un joc per repassar el gènere d’alguns mots conflictius com ara deute, dubte, avantatge, olor… (teniu la llista completa a la pàg. 98 del llibre El català escrit).

 

 

 

 

 

 

CLASSE 20 DE NOVEMBRE: diftongs i elements de les narracions i descripcions

Avui hem fet repàs de la formació dels plurals dels noms. A continuació hem corregit l’exercici sobre els verbs baixar/abaixar i pujar/apujar.

Després hem repassat els diftongs (dues vocals que es pronuncien a la mateixa síl·laba i, per tant, no se separen) com a pas previ a l’accentuació. Hem fet l’exercici 4 de la pàg. 25 i hem començat a fer l’1 i el 2. Per deures, acabeu-los a casa aquests dos. També hem fet un joc de trobar el nombre màxim de vocals que podrien anar juntes (tenint en compte que quan hi ha la qu o gu + vocal no se separa, i que una i (o una u) a principi de mot seguida de vocal tampoc no se separa).

Finalment, hem vist elements típics de les narracions i de les descripcions.