RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per March, 2012

 • Sessió 2 de març de 2012

  Apuntem  el que vam extreure de la darrera sessió.

  Plantegem quin és el repte de la sessió: aconseguir redactar un decàleg sobre l’avaluació reguladora per al professorat que es vulgui incorporar en el projecte.

  Organitzem petits grups en què cadascú explica quin és el seu decàleg i ha d’apuntar les diferències o bé el que sorprèn del que expliquen els altres companys. En la posada en comú es recullen els temes  que han tractat. En un grup s’ha debatut la conveniència d’establir tutories o en algun altre el debat s’ha dirigit si cal anticipar el guió de la sessió. Tot seguit, negociem com hem d’assumir la tasca. S’acorda aprofitar el nombre de grups per agilitar l’adaptació del decàleg.

  Es presenta la versió que el coordinador ha preparat arran de la seva experiència. Es planteja comparar els dos decàlegs. S’estableix:

  •  fins al 16 de març per comentar les esmenes del nostre decàleg
  • en la propera reunió (20 d’abril) cadascú haurà d’explicar què ha experimentat en el proper trimestre

  http://www.flickr.com/photos/87106931@N00/1844125093

  Share

  Article complet

 • Què faig?

  1. Formar i consolidar el grup, negociant-hi: objectius, metodologia, criteris avaluatius, material, etc. Aquí en teniu una mostra.  CONTRACTE PEDAGÒGIC
  2. Presentar el pla de curs (calendari, tasques…) pla de curs
  3. Fer una avaluació inicial i diagnòstica.
  4. Anticipar les unitats, presentant el pla de treball. programa I3 Pla de treball U1
  5. Elaborar un mapa conceptual amb el grup a partir d’una pregunta central (Què haurem de saber  o saber fer?) i presentant els continguts.  Els repartim per parelles i cada parella formula preguntes.
  6. Refrescar la sessió anterior  a l’inici de cada sessió  (què vam treballar, quins reptes ens vam proposar, per què ho vam fer…)
  7. Elaborar un mapa al final de cada unitat. Ara cada parella recorda breument què cal saber de cada contingut.
  8. Fer l’avaluació final de cada unitat.
  9. Valorar el procés a través d’un dietari d’aprenentatge. Un exemple
  10. Practicar correccions  més qualitatives que no pas quantitatives aplicant l’auto i la coavaluació.
  11. Fer una avaluació inicial perquè cadascú es plantegés un pla de treball. Dur a terme una aula diversificada.
  Share

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

ABP Any Fabra aprenentage cooperatiu aprenentatge cooperatiu aprenentatge experiencial aprenentatge per projectes artefactes digitals atenció a la diversitat autonomia avaluació avaluació inicial avaluació reguladora avaluarxaprendre Carme Bové cohesió competència digital comunitat d'aprenentatge criteris avaluatius cultura compartida curs 2012/13 decàleg per incorporar l'avaluació reguladora Edcamp equip de treball Escape room Fernando Trujillo gamificació ludificació mapa d'aprenentatges mapa de la sessió María Acaso motivació negociació Neus Sanmartí objectius Olga Esteve pedagogia inclusiva portafoli pràctica reflexiva pràctiques lingüístiques reptes rol del professorat seqüència didàctica tallers tasca treball en equip