CLASSE 23 D’ABRIL: repàs per què, perquè i per a què, diferència entre doncs i perquè i expressió oral.

Avui hem recordat quan escrivim per què, perquè i per a què (pàg. 186) i hem vist altres connectors que expressen motiu o causa com ara ja que, atès que, com que…Hem fet l’exercici 3, pàg. 187, per repassar l’ús de perquè i doncs. Per deures, feu l’exercici 4 de la mateixa pàgina. 

Després hem fet una pràctica d’expressió oral. He passat aquest text n’hem llegit l’enunciat i després, en grups de 3, heu parlat sobre el que deia al text. El que fareu el dia de la prova oral final serà com el que heu fet avui. Llegir un text i després tindreu un temps per pensar la vostra argumentació sobre el tema i, finalment, en parlareu en grups de 3. 

CLASSE 11 D’ABRIL: combinació de pronoms i connectors (doncs, perquè…)

Avui hem començat comentant algunes combinacions de pronoms de l’exercici 5, de la pàg. 217, que hi havia per deures. Després, i per repassar les combinacions, us he donat una targeta amb un pronom feble a cadascun de vosaltres i l’havíeu de combinar amb el d’un company i escriure una frase que pogués ser substituïda pels pronoms que teníeu. Posteriorment, heu dit les diferents frases amb els complements i els companys havien d’endevinar quins pronoms teníeu i la combinació que en resultaria.

Després, us he passat una fotocòpia (al llibre de Teide, la pàg. 152) i hem vist la diferència d’ús entre els connectors perquè (indica motiu, causa o finalitat) i doncs (indica conseqüència). Hem fet l’exercici 18.

A continuació, hem vist quan utilitzar perquè, per què i per a què, i hem fet l’exercici 19 de la mateixa pàgina.

Per deures, feu la unitat 15 del llibre El català escrit: (m, n, mp) i l’exercici 6 de la pàg. 200 (pronoms relatius).

Bones vacances de Setmana Santa!

CLASSE 9 D’ABRIL: combinació de pronoms, expressió oral (animals) i pronoms relatius

Avui hem comentat l’exercici de combinació de pronoms que hi havia per deures (exercici 4, de la pàg. 216) i hem començat a fer-ne el 5. Per deures, acabeu-lo.

Tot seguit, heu parlat en parelles, i després en petits grups, dels beneficis que aporten els animals als humans (exercici d’expressió oral). 

Finalment, hem repassat el que havíem après sobre els pronoms relatius i després hem vist altres aspectes com les frases especificatives i les explicatives (final pàg. 200), o les oracions amb pronom relatiu neutre (pàg. 201). Hem fet els exercicis 7 i 8. 

CLASSE 4 D’ABRIL: combinació de pronoms, relatius, expressió oral (tabú) i dictat

Ahir vam comentar les frases que hi havia de deures de l’exercici 3, pàg. 213, i a continuació vam veure els quadres de les pàg. 214 i 215 –combinacions amb pronoms reflexius-, i vam fer les primeres frases de l’exercici 4, pàg. 216. Per deures, acabeu aquest exercici.

Tot seguit, us vaig repartir els articles d’opinió dels animals amb els errors marcats perquè a casa, tranquil·lament, els esmeneu i torneu a entregar l’escrit el proper dia.

A continuació vam començar a aprendre les oracions de relatiu (unitat 33, pàg. 196 a 199). Vam fer els exercicis 1, 2, 3 i 4. Per deures, feu-ne el 5.

Després, vam descansar de tant exercici i vam treballar l’expressió oral amb un joc que consistia a definir una paraula sense dir les d’una llista.

Finalment, vam fer un dictat que va anar força bé.

CLASSE 2 D’ABRIL: identificació C. D., combinació de pronoms, verbs, lèxic i expressió oral

Avui hem començat explicant la frase ‘Han acostumat el nen a espavilar-se’ (pàg. 211). En aquesta oració el nen hi fa la funció de complement directe. De vegades, una persona pot fer de c. directe, però costa d’identificar-lo. Doncs bé, hem explicat fins a 7 pistes per poder-lo identificar, cadascú que agafi les que li funcionin o entengui millor. Relacionat amb això, hem vist la preposició a i el complement directe (pàg. 218 i 219). Hem fet l’exercici 2. Per deures, feu-ne l’1 (per practicar la preposició davant d’expressió de temps; a+parts del dia! ) i el 3 (distinció c. directe/c. indirecte).

A continuació, hem continuat treballant la combinació de pronoms. He comentat els quadres de la pàg. 212 (algunes combinacions que no es poden fer), i hem fet les frases 7 a 13 de l’exercici 3, pàg. 213. Per deures, acabeu aquest exercici.

Tot seguit, hem practicat els participis (alguns d’irregulars) amb l’exercici 17 de la pàg. 140 de Teide, i la precisió lèxica, pàg. 141 de Teide o fotocòpia de l’altre dia.

Finalment, hem fet una mica de debat sobre el canvi d’hora, si ens afecta, si esteu d’acord que es canviï l’hora…

CLASSE 28 DE MARÇ: combinació de pronoms (3a sessió), cadascú/cadascun…i verbs

Avui hem seguit amb la combinació de pronoms i l’anàlisi sintàctica de frases per veure les funcions dels diferents elements de l’oració. Hem vist les pàg. 206 del llibre El català escrit (quadre amb l’escriptura de tots els pronoms quan van sols), pàg. 207 (situació dels pronoms respecte als verbs), pàg. 208 (combinació LI + CD Determinat (el, la, els, les), pàg. 209 (combinació li + en/ho, els + qualsevol pronom de CD). Finalment, hem fet l’exercici 2, de la pàg. 211. Per deures, feu les frases 2 a 6, de l’exercici 3, de la pàg. 213.

A continuació, hem vist alguns errors comuns com ara la confusió (exercici 13, pàg. 138 de Teide o fotocòpia):

– cadascú o cada u (=tothom): cadascú ha d’aportar una proposta.

– cadascun/cadascuna i cada un/una (de)= tota persona o cosa de les que formen part d’un grup: L’empresa estudiarà cadascuna de les propostes.

– La resta o els altres, en comptes de ‘els demés’.

– Tothom: en comptes de ‘tot el món’.

Per acabar, hem fet l’exercici 14, de la pàg. 139 de Teide o fotocòpia, per repassar alguns verbs que en català són de la 2a conjugació (com admetre, debatre o interrompre), i en castellà de la 3a.

CLASSE 26 DE MARÇ: comentari articles d’opinió, repàs c. preposicional, som experts i combinació de pronoms

Ahir vam començar la classe comentant algun dels errors més interessants’ dels articles d’opinió sobre la igualtat de gènere. Vam dedicar una estona a anotar en una graella els errors comesos, la forma correcta i el perquè de la correcció.

A continuació, vam corregir els deures sobre el c. preposicional.

Tot seguit, vam practicar l’expressió i comprensió orals mitjançant el joc Som experts. Cadascú va explicar a persones diferents coses en les quals era experta. El company també deia la seva i feia preguntes per esbrinar més sobre les aptituds de l’altre.

Finalment, vam repassar la teoria de la combinació de pronoms i vam practicar-la amb més frases. Per deures, feu la substitució de pronoms en aquesta oració: La Maria ha comprat les pomes al mercat.

CLASSE 21 DE MARÇ: repàs guionet, lèxic, DMP i repàs pronoms febles i combinació

Avui hem començat la classe fent un repàs de l’ús del guionet i hem parlat d’alguns casos en què també s’utilitza per evitar confusions o errors de pronunciació, com per exemple: ex-portador (de la malaltia, diferent d’exportador d’un producte), blanc-i-blaus, pit-roig o Puig-reig.

Després, hem vist el vocabulari de la pàg. 129 de Teide o fotocòpia.

Tot seguit, hem llegit, en 4 idiomes diferents: asturià, italià, castellà i català, la poesia triada per la Institució de les Lletres Catalanes per celebrar el Dia Mundial de la Poesia d’enguany.

Finalment, hem fet repàs de pronoms febles, sobretot del complement preposicional i també del directe i indirecte. Per deures, acabeu el full: C. PREP que us he donat (repàs del c. preposicional o de règim verbal). Per acabar, hem començat a veure la combinació de pronoms. El proper dia la repassarem.

CLASSE 19 DE MARÇ: ús del guionet, pronoms febles, expressió oral i ortografia

Avui hem vist l’ús del guionet en mots compostos, i hem fet un exercici per practicar-lo (exercici 17, pàg. 114 de Teide o fotocòpia).

Tot seguit, hem fet un repàs de tots els exercicis que hem fet de pronoms febles del llibre El català escrit. Hem vist, a més, el c. predicatiu, que sol respondre a la pregunta com, però el complement és un adjectiu (Ex: Li ha deixat els cabells xops). Hem fet els exercicis 5 i 6, de les pàg. 138 i 139. També hem fet l’exercici 1, de la pàg. 208, com a repàs general de pronoms febles. Per deures, feu l’exercici 7, de la pàg. 139.

A continuació, hem practicat l’expressió oral fent-vos preguntes i responent-les sobre animals domèstics.

Finalment, hem fet un dictat sobre els animals de companyia per treballar l’ortografia. 

CLASSE 14 DE MARÇ: ortografia de les esses, connectors i expressió oral

Ahir vam acabar la unitat 11 del llibre El català escrit. Vam veure els casos en què una paraula comença per s però porta un prefix al davant (pàg. 68) i vam fer l’exercici 12. Tot seguit vam fer repàs de l’ortografia de la essa amb un exercici que consistia a destriar dins d’una llista de paraules els mots escrits correctament i després havíeu de comentar el perquè de l’elecció amb els companys. A més, a l’altra cara del full teníeu un resum de totes les pistes ortogràfiques que hi ha.

Tot seguit, vaig donar una fotocòpia per treballar els connectors com/com a, cap/cap a i fins/fins a (exercici 16 de la pàg. 113 del llibre de Teide). Al mateix full vam treballar el lèxic que apareix a la unitat 8 del llibre de Teide (pàg. 115).

Finalment, vam treballar l’expressió oral parlant sobre els jocs d’enginy i vau resoldre un seguit d’endevinalles i jeroglífics amb els quals vam treballar la sinonímia. Us deixo aquí algun jeroglífic més perquè us hi trenqueu les banyes. 😉

Per deures, recordeu que teniu l’article d’opinió sobre la igualtat de gènere.