Arxiu per desembre, 2011

 • 23. El plural de les sigles

  Es formen prenent la inicial de les paraules de la denominació completa, sigui aquesta singular o plural. Per això, les sigles es mantenen invariables.

  El plural d’una sigla no s’especifica de cap manera, ni afegint una -s, ni duplicant els components. El nombre d’una sigla es dedueix pel context i pels elements de la frase que hi concorden.

  Exemples: un CAP (centre d’atenció primària) i tres CAP (centres d’atenció primària); i no CAPS, CAPs, CAP’s o CCAAPP
  AV (associació de veïns / associacions de veïns) i no AVV o AAVV
  Només es conserva la duplicació de lletres en alguns casos: CCOO (Comissions Obreres), PPCC (Països Catalans) i JJOO (Jocs Olímpics), que són termes ja tradicionals.

  Article complet

 • Cerilla, misto i llumí

  En català, podem fer servir qualsevol d’aquestes tres formes, perquè són sinònimes i normatives.

  A Osona, però, generalment fem servir ‘misto’.

  Tens un misto / un llumí / una cerilla per encendre el foc?

  Article complet

 • Tallar el bacallà

  En temps de quaresma, als monestirs, l’abat o el prior feia les racions de bacallà, i les podia fer de la mida que volgués. Per això quan algú té autoritat i poder de decisió es diu, encara ara, que “talla el bacallà”.

  Article complet

 • 22. El plural d’abreviatures

  Pel que fa al plural de les abreviatures, hi ha dues possibilitats segons el tipus d’abreviatura de què es tracti.
  En l’abreviatura en què la part final del mot és present, cal afegir -s o bé canviar -a per -es segons que es tracti d’un nom masculí o femení, seguint la normativa general de la formació dels plurals.

  Exemples:    Sr. (senyor) / Srs. (senyors)
  ctra. (carretera) / ctres. (carreteres)

  Les abreviatures que no tenen com a formant la part final del mot es mantenen invariables; no és correcte marcar el plural afegint una -s.

  Exemples:     tel. és l’abreviatura de telèfon i de telèfons (no és correcte utilitzar tels. per abreujar telèfons)
  pàg. és l’abreviatura de pàgina i de pàgines (no és correcte utilitzar pàgs. per abreujar pàgines).

  Article complet

 • Taquilla, armariet / *guixeta

  Guixeta és un calc del francès guichet. Per referir-nos al lloc on venen els tiquets o bitllets, direm ‘taquilla’ i, en canvi, si ens volem referir al lloc on es guarden els estris personals (en un gimnàs, per exemple) direm ‘armariet’.

  Recolliu les entrades a la taquilla del teatre

  Agafa el xampú del meu armariet

  Article complet

 • 21. MAJÚSCULES i minúscules

  Consulta ràpida de MAJÚSCULES i minúscules

  MAJÚSCULES minúscules
  textos normatius concrets (la primera paraula) textos normatius no concrets
  Constitució espanyola una llei
  Estatut dels treballadors les ordres ministerials
  Llei de política lingüística els informes de ponència
  Reial decret entitats, institucions, òrgans de gestió… no concrets
  entitats, institucions, òrgans de gestió… concrets els departaments de la Generalitat
  Departament de Justícia els ajuntaments de la comarca
  Ajuntament de Badalona les diverses àrees…
  Àrea de Serveis Personals el registre corresponent
  Registre Civil les secretaries generals han de…
  Secretaria General del Departament de… en les sessions dels plens…
  el Ple de l’Ajuntament les administracions locals
  l’Administració local els estats europeus
  L’Estat espanyol parts genèriques d’un document o d’un escrit
  plans, programes, projectes (la primera paraula) preàmbul
  Pla general de normalització lingüística les disposicions finals
  Programa de recerca i desenvolupament de… l’annex 1
  Projecte de remodelació de… l’article 43
  exposicions, conferències i col·loquis capítol 4
  l’exposició “La gran aventura dels velers mercants” càrrecs
  la conferència “Aproximació a Jacint Verdaguer” l’alcaldessa de Badalona ha inaugurat…
  el col·loqui “Les deixalles, avui” els consellers i les conselleres
  topònims el president de la Generalitat
  el Barcelonès (minúscula en l’article català) la cap d’Àrea
  Castellar de n’Hug el secretari de l’Ajuntament
  el Masnou la jutgessa i l’advocada
  Los Angeles (majúscula en l’article no català) tipus d’estudis i formació

  educació secundària obligatòria (ESO)

  formació professional (FP)

  documents acreditatius

  el document nacional d’identitat (DNI)

  el passaport

  la llicència fiscal

  noms de vies urbanes

  carrer de Mar

  plaça de la Vila

  parc de Lloreda

  avinguda de Catalunya

  Article complet

 • Rupit Pruit

  Rupit prové del llatí rupes, ‘roca’, i Pruit, molt probablement, és un derivat de proditu, ‘prominent’. Per tant, Rupit Pruit vol dir ‘roca prominent’.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anglicisme apòstrof beure bones cap d'any; carnestoltes català cavallfort cursos dret empresa erradicar escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes gentilicis; osona; got hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs jocs en català justícia lèxic nova gramàtica Osona paraules pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica sinònims temps termcat tonis topònims tèxtil verbs xoriço