Arxiu per desembre, 2015

 • Expedir i estendre

  Expedir vol dir “despatxar un document oficial”.

  Estendre significa “posar (un document) per escrit en la forma acostumada”.

  En el certificat podem utilitzar aquests dos verbs indistintament.

  Article complet

 • Presentar-se o personar-se?

  Personar-se i presentar-se són verbs correctes, però no volen dir el mateix.

  El verb personar-se té un significat més restringit i només s’utilitza en l’àmbit judicial amb el sentit de “comparèixer en un judici per constituir-s’hi com a part“.

  Per tant, amb el sentit de citació, hem de fer servir altres verbs, com ara presentar-se o comparèixer.

  Els menors es personaran al judici representats pel seu oncle

  No s’ha presentat a la cita amb el tresorer

  Article complet