Arxiu per març, 2016

 • El web o la web?

  Sovint fem servir el nom web com a adjectiu per formar termes relacionats, com ara pàgina web, lloc web, servidor web… En certs contextos prescindim del nom que actua com a nucli (pàgina, lloc, servidor…) i el terme queda reduït a la forma web, que manté el gènere del nom que hem suprimit: un web (per un lloc web) o una web (per una pàgina web).

  Com que probablement la situació més habitual és que el substantiu elidit sigui la forma pàgina, l’ús en femení és el més general:

  Podeu fer els tràmits per mitjà de la web

  Però en certs contextos també pot ser ben adequat l’ús en masculí:

  L’Ajuntament ha renovat completament el seu web

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Article complet

 • Terme o termini?

  Tot i que en la llengua general terme i termini s’utilitzen com a sinònims, en llenguatge administratiu convé distingir-los.

  Terme és el moment final, o més rarament inicial, d’un espai de temps prefixat (d’un termini); termini és l’espai de temps de què es disposa per efectuar una actuació determinada. Tot termini té un terme inicial i un terme final.

  Article complet

 • Un ordre o una ordre?

  La paraula ordre és masculina quan fa referència a la disposició regular de les coses, a una successió metòdica, fixada (posar en ordre els papers; seguir l’ordre cronològic, etc.). És femenina quan té el valor de manament i prescripció. Així, el terme ordre del dia és masculí perquè indica els assumptes fixats i disposats de manera regular que s’han de tractar en una reunió o sessió.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

40 60 anglicisme apòstrof bones calma català cavallfort cursos diccionari normatiu diec2 dret empresa erradicar escacs escola etsiuts expressions fil frase feta frases fetes hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs en català justícia lèxic nova gramàtica otorrino pillar; agafar; enxampar porc recursos refranys riquesa lèxica salutació sigles sinònims temps termcat tió topònims tèxtil verbs vista