Arxiu per març, 2016

 • El web o la web?

  Sovint fem servir el nom web com a adjectiu per formar termes relacionats, com ara pàgina web, lloc web, servidor web… En certs contextos prescindim del nom que actua com a nucli (pàgina, lloc, servidor…) i el terme queda reduït a la forma web, que manté el gènere del nom que hem suprimit: un web (per un lloc web) o una web (per una pàgina web).

  Com que probablement la situació més habitual és que el substantiu elidit sigui la forma pàgina, l’ús en femení és el més general:

  Podeu fer els tràmits per mitjà de la web

  Però en certs contextos també pot ser ben adequat l’ús en masculí:

  L’Ajuntament ha renovat completament el seu web

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Article complet

 • Terme o termini?

  Tot i que en la llengua general terme i termini s’utilitzen com a sinònims, en llenguatge administratiu convé distingir-los.

  Terme és el moment final, o més rarament inicial, d’un espai de temps prefixat (d’un termini); termini és l’espai de temps de què es disposa per efectuar una actuació determinada. Tot termini té un terme inicial i un terme final.

  Article complet

 • Un ordre o una ordre?

  La paraula ordre és masculina quan fa referència a la disposició regular de les coses, a una successió metòdica, fixada (posar en ordre els papers; seguir l’ordre cronològic, etc.). És femenina quan té el valor de manament i prescripció. Així, el terme ordre del dia és masculí perquè indica els assumptes fixats i disposats de manera regular que s’han de tractar en una reunió o sessió.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Núvol d'etiquetes

anglicisme apòstrof beure bones cap d'any; carnestoltes català cavallfort cursos dret empresa erradicar escola etsiuts expressions ferro fil frase feta frases fetes gentilicis; osona; got hidrònims informacions itujugues itujuguesencatala jocs jocs en català justícia lèxic nova gramàtica Osona paraules pillar; agafar; enxampar porc pujar i apujar; baixar i abaixar recursos riquesa lèxica sinònims temps termcat tonis topònims tèxtil verbs xoriço